Genel Muhasebe Nedir? Ön Muhasebeden Farkı Nedir?

Muhasebe ve Finans Genel 2dk
Muhasebe ve Finans Genel

Muhasebenin ön hazırlığı olan ve sunduğu veriler sayesinde firmanın organizasyon ve yönetimini kolaylaştıran ön muhasebe kimi zaman genel muhasebe ile karıştırılır. Halbuki genel muhasebe, işletmenin mali işlemlerinin hepsini kaydedip sınıflandırmak ve raporlamak için kullanılır. Detaylar yazımızda.

Muhasebe Nedir?

Türk Dil Kurumu, muhasebeyi “Hesaplaşma, karşılıklı hesap görme”, “Hesap işleriyle uğraşma” “Hesapların bütünü” ve “Hesap işlerinin yürütüldüğü yer” tanımlarıyla açıklar. Özetleyecek olursak işletmelerin mali işlemlerini kaydedip sınıflandıran, sonra özetleyip raporlayan bilime muhasebe dendiğini söyleyebiliriz.

Genel Muhasebe Nedir?

Genel muhasebe, tüm işletme ve kurumların mali işlemlerini kaydeden, sınıflandıran, raporlayan ve analiz eden muhasebe bilim dalıdır. Bu özellikleriyle, genel muhasebe, muhasebe sisteminin en temel konularını içerir.

Genel Muhasebe ile Hangi İşlemler Yapılır?

Bir diğer adı finansal muhasebe olan genel muhasebe ile detaylı finansal işlemler gerçekleştirilir.

 • Genel muhasebede, işletmelerin varlık ve kaynakları ile gelir ve giderleri takip edilir; ve tüm bu veriler finansal tablolar aracılığıyla belgelenir. Örneğin gelir tablosu ile bilanço tablosu bu finansal tabloların en önemli örnekleridir.
 • Genel muhasebe, varlık, sermaye ve borç belirler, bu özellikleriyle işletmenin tüm çalışmaları üzerinde kontrol sağlar.
 • Kontrolün yanında tüm muhasebesel değişimlerin izlenmesi, raporlanması ve analiz edilmesi gerekir.
 • Genel muhasebe, genel muhasebe programları ve ticari muhasebe programları ile ayrıntılı şekilde takip edilebilir.

Genel Muhasebe ile Neler Takip Edilir?

Genel muhasebe ile şu hususların takibi sağlanabilir:

 • İşletmenin tüm finansal işlemlerini kayıt altına alma
 • Yapılan tüm finansal işlemlerin raporunu tutma
 • Bu raporların kontrolü
 • İşletmenin varlıklarının takibi
 • Müşterilerin takibi
 • İşletmenin borçlarının takibi
 • Fatura takibi
 • İşletmenin genel durumunun takibi

Ön Muhasebenin Genel Muhasebeden Farkı nedir?

Bir firma için muhasebenin başlangıç basamağı ön muhasebedir. Nakit, çek ve senet, cari ve banka hesapları ile bu unsurlara ait bütün hareketler ön muhasebe ile takip edilir. Bunların yanında irsaliye, fatura ve çek-senet düzenlenmesi ile bunların ciro edilmesi de ön muhasebenin sorumluluğundadır. Genel muhasebenin ilk adımı olan ön muhasebe işletmenin içinde tutulur.
Ön muhasebe ile takibi yapılan hususlar şunlardır:

 • Kasa hesap takibi
 • Banka hesap takibi
 • Cari hesap takibi
 • Fatura ve irsaliye işlemleri
 • Çek ve senet takibi
 • Stok takibi
 • Aylık bordrolar

Ön muhasebe ve genel muhasebe, bir işletmenin finansal süreçlerini yöneten iki önemli muhasebe kolu arasındaki temel farkları içerir. Ön muhasebe, günlük finansal işlemleri kaydedip sınıflandırarak genel muhasebeye hazır hale getirir. Fatura kesme, alacak ve borç takibi, banka işlemleri gibi temel görevleri içerir. Genel muhasebe ise daha karmaşık ve detaylıdır, mali tabloları oluşturarak işletmenin genel finansal durumunu raporlar. Gelir tablosu, bilanço gibi ana finansal tabloları hazırlar ve mali analiz için temel verileri sağlar. Bu nedenle, ön muhasebe işlemleri genellikle günlük rutin işlemleri içerirken, genel muhasebe daha stratejik ve bütünsel bir bakış açısıyla işletmenin finansal sağlığını değerlendirir.