Genel muhasebe nedir?

Muhasebe ve Finans Genel 2dk
Muhasebe ve Finans Genel

Genel muhasebe nedir? Hangi işler genel muhasebenin konusudur? Genel muhasebenin ön muhasebeden farkları nelerdir?

Muhasebenin ön hazırlığı olan ve sunduğu veriler sayesinde firmanın organizasyon ve yönetimini kolaylaştıran ön muhasebe kimi zaman genel muhasebe ile karıştırılır. Halbuki genel muhasebe, işletmenin mali işlemlerinin hepsini kaydedip sınıflandırmak ve raporlamak için kullanılır.

Muhasebe nedir?

Türk Dil Kurumu, muhasebeyi “Hesaplaşma, karşılıklı hesap görme”, “Hesap işleriyle uğraşma” “Hesapların bütünü” ve “Hesap işlerinin yürütüldüğü yer” tanımlarıyla açıklar. Özetleyecek olursak işletmelerin mali işlemlerini kaydedip sınıflandıran, sonra özetleyip raporlayan bilime muhasebe dendiğini söyleyebiliriz.

Genel muhasebe nedir?

Genel muhasebe, tüm işletme ve kurumların mali işlemlerini kaydeden, sınıflandıran, raporlayan ve analiz eden muhasebe bilim dalıdır. Bu özellikleriyle, genel muhasebe,  muhasebe sisteminin en temel konularını içerir.

Genel muhasebe ile hangi işlemler yapılır?

 • Bir diğer adı finansal muhasebe olan genel muhasebe ile detaylı finansal işlemler gerçekleştirilir.
 • Genel muhasebede, işletmelerin varlık ve kaynakları ile gelir ve giderleri takip edilir; ve tüm bu veriler finansal tablolar aracılığıyla belgelenir. Örneğin gelir tablosu ile bilanço tablosu bu finansal tabloların en önemli örnekleridir.
 • Genel muhasebe, varlık, sermaye ve borç belirler, bu özellikleriyle işletmenin tüm çalışmaları üzerinde kontrol sağlar.
 • Kontrolün yanında tüm muhasebesel değişimlerin izlenmesi, raporlanması ve analiz edilmesi gerekir.
 • Genel muhasebe, genel muhasebe programları ve ticari muhasebe programları ile ayrıntılı şekilde takip edilebilir.

Genel muhasebe ile neler takip edilir?

 • İşletmenin tüm finansal işlemlerini kayıt altına alma
 • Yapılan tüm finansal işlemlerin raporunu tutma
 • Bu raporların kontrolü
 • İşletmenin varlıklarının takibi
 • Müşterilerin takibi
 • İşletmenin borçlarının takibi
 • Fatura takibi
 • İşletmenin genel durumunun takibi

Ön muhasebe nedir?

Bir firma için muhasebenin başlangıç basamağı ön muhasebedir. Nakit, çek ve senet, cari ve banka hesapları ile bu unsurlara ait bütün hareketler ön muhasebe ile takip edilir. Bunların yanında irsaliye, fatura ve çek-senet düzenlenmesi ile bunların ciro edilmesi de ön muhasebenin sorumluluğundadır. Genel muhasebenin ilk adımı olan ön muhasebe işletmenin içinde tutulur.

Ön muhasebe ile neler takip edilir?

 • Kasa hesap takibi
 • Banka hesap takibi
 • Cari hesap takibi
 • Fatura ve irsaliye işlemleri
 • Çek ve senet takibi
 • Stok takibi
 • Aylık bordrolar

İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.