Geriye Dönük Fatura Kesilir Mi?

E-Dönüşüm Hukuk ve Vergi KOBİ 3dk
E-Dönüşüm Hukuk ve Vergi KOBİ

e-Fatura sisteminin kapsamı her geçen sene genişletiliyor ve birçok firma e-Fatura mükellefi oluyor. Dolayısıyla e-Fatura sistemi, hala birçok firma için yeni ve akıllara bazı soru işaretlerini getiriyor. Bu yazımızda da merak edilen konulardan olan, fatura ve e-Fatura geriye dönük olarak kesilebilir mi, geriye dönük e-Arşiv kesilir mi gibi soruların yanıtlarını vereceğiz.

e-Fatura Nedir?

e-Fatura, elektronik olarak düzenlenen ve saklanan fatura türüdür. Geleneksel kağıt fatura yerine elektronik ortamda oluşturulur, gönderilir ve saklanır.
e-Fatura’nın kullanımıyla birlikte, işletmeler kağıt kullanımını azaltabilir, iş süreçlerini hızlandırabilir ve maliyetleri düşürebilir.

e-Fatura Sistemi Nasıl Çalışır?

e-Fatura sistemi, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya koyulan dijitalleşme adımlarından biridir. e-Fatura, firmaların yıllardan beri düzenledikleri kağıt faturanın elektronik ortama aktarılmış halidir. Kağıt fatura ile e-fatura sistemi arasında herhangi bir hukuki nitelik farkı yoktur.
e-Fatura mükellefi olan firmalar, faturalarını Gelir İdaresi Başkanlığı sunucuları aracılığıyla düzenleyebilir ve alıcısına yine dijital olarak iletir. Bu işlemin gerçekleşebilmesi için her iki tarafın da e-Fatura sistemine kayıtlı olması gerekir.

Önceki Tarihlere Kesilen Faturalar

Alıcı veya satıcıdan herhangi birinin e-Fatura sistemine kayıtlı olmadığı tarihe e-Fatura düzenlenmesi oldukça sık görülen bir durumdur. Ancak bu tarihlere ait faturalar reddedilebilir veya geriye dönük fatura kesen firmalara vergi usul cezası uygulanabilir.
Gelir İdaresi Başkanlığı, sunucuları üzerinden taraflar arasında iletilen her bir e-Fatura’yı takip eder. Kanun uyarınca taraflar, sadece e-Fatura sistemine dahil oldukları tarihten itibaren e-Fatura düzenleyebilir. Geriye dönük kesilen e-Faturalar sistemden gönderilebilir ancak faturaların hukuken geçersiz olduğu bilinmelidir.
Gelir İdaresi Başkanlığı geriye dönük düzenlenen bir e-Fatura alan alıcı tarafların ne yapması gerektiğine açıklık getirmiştir. 8 Ocak 2016 tarihli duyuruya göre geriye dönük e-Fatura düzenlendiği zaman, alıcı tarafın bu e-Fatura’yı; ticari e-Fatura ise reddetmesi, temel e-Fatura ise Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen yollarla faturaya itiraz etmesi gerekir.

Geriye Dönük e-Fatura Nasıl Kesilir?

Vergi Usul Kanunu’na göre e-Fatura veya e-Arşiv Fatura (interaktif), ürünün teslimatının yapıldığı yani sevk irsaliyesi kullanılarak yapılan satışlarda teslimat tarihinden itibaren en fazla 7 gün içinde düzenlenmelidir. Hizmet teslimlerinde ise sevk irsaliyesi düzenlenmediği için e-Fatura’nın, hizmetin verildiği anda düzenlenmesi gerekir.
Geriye dönük e-Fatura kesimi, 7 günlük süre kuralına uyulduğu takdirde mümkündür. Bu faturanın başka bir şartı da düzenlenmek istendiği tarih ile satış işleminin gerçekleştirildiği süre zarfında herhangi bir başka fatura kesilmemiş olması zorunluluğudur.

Kaç Gün Boyunca Geriye Dönük e-Arşiv Fatura (İnteraktif) Kesilebilir?


e-Fatura kesilirken yukarıda belirttiğimiz şartlar sağlandığı takdirde geriye dönük fatura kesilmesi mümkün olur. Vergi Usul Kanununa göre, geriye dönük e-Fatura ve e-Arşiv Fatura (interaktif), cari işlemin gerçekleşmesinden en fazla 7 gün sonra olacak şekilde düzenlenebilir.

Geriye Dönük e-Arşiv Fatura (İnteraktif) Kesmenin Cezası Nedir?


Vergi Usul Kanunu’na göre 7 günlük sürenin aşılması halinde fatura, hiç düzenlenmemiş sayılır. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın incelemeleri neticesinde mükelleflere tanınan sürenin aşıldığı anlaşıldığı takdirde Özel Usulsüzlük Cezası kesilir. 2024 yılında usulsüzlük cezasıyla ilgili önemli noktalar şöyle açıklandı:

  • Birinci derece usulsüzlük cezası 6.900 TL, ikinci derece usulsüzlük cezası 3.400 TL olarak uygulanır.
  • Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılmasına ilişkin ceza 3.400 TL’dir.
  • Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 1.700.000 TL’dir.