Gider Makbuzu Nedir? Nasıl Düzenlenir?

Genel 2dk
Genel

İşletmelerin günlük faaliyetlerini düzenli bir şekilde takip etmek, gelir ve giderlerini kayıt altına almak finansal yönetim açısından son derece önemlidir. Bu kayıtlar arasında gider makbuzu da öne çıkan belgelerden biridir. Detaylar yazımızda.

Gider Makbuzu Nedir?

Gider makbuzu, Maliye Bakanlığı’nın 213 sayılı VUK mük. 257. maddesine göre düzenlenen, dernekler tarafından kullanılan bir evraktır. Özellikle derneklere iş yapanlar tarafından imzalanır.

Dernekler Neden Gider Makbuzu Düzenler?

Dernekler, harcamalarını belgelendirmek mecburiyetindedir. Bu yüzden yaptıkları tüm giderleri (mal ve hizmet) fatura, perakende satış fişi ya da serbest meslek makbuzu alarak masraf kaydı yaparlar.
Dernekler, vergi mükellefi olmayan ve/veya yürürlükteki mevzuat nedeniyle belge vermek zorunda olmayanlardan aldıkları mal ve hizmetler için Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde açıklanan ve karşılığında belge alınamayan mal ve hizmet alımları için gider pusulası, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi kapsamında olmayan ödemeleri için ise gider makbuzu düzenler.

Bununla birlikte, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu Dernekler Yönetmeliği’nin 38. maddesinin 2. fıkrası gereği (“Ancak dernekler, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu düzenlerler.”) gider makbuzu, derneklerce yapılmış ve konusu nedeniyle gider pusulası kapsamında olmayan mal veya hizmet alımları ile karşılıksız olarak yapılan ödemeler için de düzenlenir.

Gider Makbuzunun İçeriği Nasıl Olur?

Gider makbuzunda bulunması gereken bilgiler şunlardır:

 • Derneğin adı ve kütük numarası
 • Gider makbuzunun seri ve sıra numarası
 • Derneğin yerleşim adresi
 • Makbuzun tanzim tarihi
 • İşin içeriği
 • İşin cinsi
 • İşin adedi
 • İşin fiyatı ve tutarı
 • İşin toplam tutarı
 • Yapılan işin yazı ve rakamla belirtilmiş hali
 • İşi yapan kişinin adı, soyadı, adresi, yerleşim adresi ve imzası

Gider Makbuzu Gelir Vergisi Stopajına Dahil Mi?

Gider makbuzlarının sureti ile yapılan gider işlemleri gelir vergisi stopajına tabi değildir. Bu yüzden gider makbuzu içeriğinde yapılan ödemelerden hiçbir kesinti yapılmaz, gidere esas meblağ muhataba aynen ödenir.

Gider Makbuzu Nasıl Düzenlenir?

Gider makbuzu düzenlenirken, özellikle nakit ödemelerde bu işlem zorunludur.
Fatura ve gider makbuzu, A4 boyutunda basılarak 2 örnek halinde hazırlanır.
Bir nüshası alacaklıya iletilirken, diğer nüsha tedarikçide saklanır.

Gider makbuzu düzenlenmezse ne olur?

Eğer dernekler gider pusulası düzenlemeleri gereken durumlarda, gider makbuzu ve gider pusulası düzenlemezlerse veya eksik ya da hatalı düzenlerlerse cezai müeyyide söz konusudur.

Gider Makbuzu Nasıl Hesaplanır?

Gider makbuzunda hesaplama, brüt ücret üzerinden gerçekleştirilir. Herhangi bir işlem veya satın alma durumu için belirtilen oranda kesinti yapılması gerekmektedir. Bu kesintinin hesaplanma yöntemi şu şekildedir:
Gelir vergisi stopajı = Brüt ücret x Gelir vergisi stopaj oranı