İhbar Süresi Nedir? İhbar Süresi Hesaplama Nasıl Olur?

Genel Hukuk ve Vergi 3dk
Genel Hukuk ve Vergi

İhbar süresinin ne olduğunu, ne işe yaradığını ve nasıl hesaplandığını bu yazımızda sizin için açıkladık. İyi okumalar!

İhbar Süresi Nedir?

İhbar süresi, iş sözleşmesi yapmış yani çalışan birçok kişi tarafından oldukça önemlidir. İşçi ve işveren tarafından yapılan iş sözleşmesi taraflardan biri tarafından bitirilebilir. İş sözleşmesinin bitirilmesinin birçok sebebi vardır. İş sözleşmesi, İş kanununda haklı fesih olarak geçen sebeplerden biri nedeniyle bitirilirse taraflar herhangi bir yasal yükümlülük veya cezaya maruz kalmaz.
Ancak “haklı feshin” dışında bir gerekçeyle işin bitirilmesi halinde ise tarafların bazı yükümlülüklere tabii olması söz konusu olur. İhbar süresi diğer bir adıyla da İhbar, tarafların yükümlülüklerinin başında gelen bir uygulamadır.
Sözleşme feshi, “haklı fesih” sınırları içerisinde olmadığı takdirde, yapılan sözleşmenin belirli bir süreden önce yapılması mümkün değildir. İş sözleşmesinin feshedilebilmesi için tanınan bu süreye ihbar süresi denir.
Çalışanların işyerinde çalıştığı süreyle orantılı olarak belirli bir süre önce tarafların birbirine haber vermesi şarttır. İhbar süresi uygulaması sayesinde işverenin işçiyi bu süreden önce yaptırımsız olarak işten çıkarabilmesi veya işçinin öngörülen bu süreden önce işvereni haberdar etmeden işten ayrılabilmesi zorlaştırılır.
İhbar süresi, işçinin iş yerinde çalıştığı süre ile doğru orantılı olarak değişir. Çalışanın iş yerinde görev aldığı süre ne kadar uzun olursa tabi olduğu ihbar süresi de kanunun öngördüğü ölçüde uzar.

İhbar Tazminatı Nedir?

İhbar sözleşmesinin ne olduğunu ve bu sürelerin ne kadar olduğunu belirtmiştik. Bazı durumlarda tarafların yaptıkları iş sözleşmelerini bu sürelere uymadan hemen feshetmeleri gerekebilir. Bu durumlarda taraflardan sözleşmeyi fesheden, diğerine bir tazminat ödemek durumundadır. İhbar süresinden önce sözleşme feshini bitiren tarafın ödediği bu tazminata ihbar tazminatı denir.
İhbar tazminatı, işverenin çalışanı işten çıkarması hususunda caydırıcı bir unsurdur. İhbar süresi, işçinin mevcuttaki işinden ayrılırken yeni bir iş bulabilmesi için tanınır. Eğer bu süre yok sayılacaksa; işçinin hakları gözetilmeli, yaşanması muhtemel olan mağduriyetin tazminatla giderilmesi gerekir. Bu tazminatın ödenmesi de ihbar tazminatı uygulaması ile yasalar tarafından güvenceye alınmıştır.

İhbar Süresi Ne Zaman Başlar?

Ülkemizde işten çıkış bildirimleri, gün sonunda mesai bitimine yakın vakitlerde yapılır. İşçiye işten çıkacağı mesai başında yapılmayıp mesai sonuna bırakıldığı takdirde ihbar süresi bildirimin ertesi günü yapılır. Bu sürenin başlamasından itibaren ihbar süresinin ne kadar devam edeceği bilinmesi gereken bir konudur.
İki hafta ihbar süresi olan biri için, bildirimin yapıldığı tarihin ertesi gününden başlayarak 14 gün sayılması gerekir. 14. gün iş sözleşmesi ise, feshedilmiş olur.

İhbar Süresi Neye Göre Belirlenir?

İhbar süresi, bildirimin yapılacağı güne göre belirlenir. İşçinin işten çıkacağının ihbar edileceği gün, işçinin kıdem süresi kadar, ihbar bildirimi süresi göre belirlenir.
Ayrıca bu süre ve tazminatlar iş sözleşmelerinde değiştirilerek daha fazla olarak belirlenebilir. Ancak verilen bu sürelerden daha az yapılması mümkün değildir.

İhbar Süresi Nasıl Hesaplanır?

İhbar tazminatı belirlenirken kanundaki ihbar süreleri esas alınır. İşçinin çalıştığı süreyle orantılı olarak ihbar süresi ne kadar öngörülmüşse, uygulanacak ihbar tazminatı da o sürenin ücret olarak karşılığı kadardır.
İş Kanununda ihbar sürelerinin nasıl hesaplanacağına açıkça yer verilmiştir. Kanunda öngörülen şu şekildedir:

  • 6 Aydan az olan çalışma süreleri için 2 hafta,
  • 6 Aydan çok, 1,5 yıldan az olan çalışma süreleri için 4 hafta
  • 1,5 Yıldan çok, 3 yıldan az olan çalışma süreleri için 6 hafta
  • 3 Yıldan daha fazla olan çalışma süreleri için 8 hafta ihbar süresi tanınır.

Süreler kanunda hafta olarak belirlenmiştir. İhbar süresi, takvim günü olarak hesaplanır. Hafta sonları ve resmi tatillerin tamamı da ihbar süresinin içinde sayılır.


Tüm sözleşmelerinizi ve tazminat alacaklarınızı yönetebileceğiniz aradığınız çözüm Mikro Yazılım’da!