Instagram Satış Vergisi ile İlgili Bilmeniz Gerekenler

Genel KOBİ Satış ve Pazarlama 3dk
Genel KOBİ Satış ve Pazarlama

Son 15 yılda teknolojide yaşanan gelişmeler internette yeni gelir kapılarının oluşmasını sağladı. Örneğin en çok kulanılan sosyal medya platformlarından Instagram, Facebook ve YouTube gibi mecralarda çok takipçili hesapları olanlar, bu hesaplarda yaptıkları sponsorlu ürün tanıtımları ve paylaşımların görülmesi ve izlenmesi sayesinde gelir elde ediyor.
Kullanıcı sayısının artışıyla sosyal medya platformlarındaki ödeme sistemlerinin gelişmesine tanıklık ediyor, dijital ekonominin hayatımızın bir parçası haline gelişini izliyoruz. Son zamanlarda, bu gelişmelere geç kalmış da olsa hukuk ve vergi alanları da dahil olmaya başladı. Biz de bu yazımızda Instagram ve sosyal medya vergilerinden bahsettik.

Sosyal Medya Vergisi Vermek Yasal Bir Gereklilik midir?

Günümüzde işletmelerin sosyal medya platformlarında etkin bir şekilde varlık göstermeye başlaması ile zihnimizde yepyeni bir sosyal medya resmi oluştu. Sosyal medyanın sunduğu fırsatlarla iletişim ve reklam birçok işletme için eskisinden daha etkin bir konuma geldi. Sosyal medya platformlarından elde edilebilen gelirler nedeniyle vergi hukuku da bu konu ile ilgilenmeye başladı.
Klasik vergi hukuku, elde edilen gelirin vergilendirmesinde sabit bir iş yeri aradığı için sosyal medya mecralarındaki gelirlerin vergilendirilmesinde problemler doğuyor.
Bir kişinin ya da sosyal medya kullanıcısının elde ettiği bir gelirin vergilendirilmesi için bu gelirin Gelir Vergisi Kanunu’nda (GVK) belirtilen gelir şartlarından en az birini karşılaması gerekir. Bu şartlardan herhangi birini karşılamayan gelir türleri vergilendirme kapsamına alınmaz. Peki gelirimizin gelir vergisi kapsamında değerlendirilmesi için GVK’ da belirtilen şartlar neler?

Gelirin Vergilendirilmesi için Gereken Şartlar

Bu şartları şu şekilde özetleyebiliriz:

  1. Ticari kazanç şartı
  2. Ziraî kazanç şartı
  3. Serbest meslek kazancı şartı
  4. Ücret şartı
  5. Menkul sermaye iradı şartı
  6. Gayrimenkul sermaye iradı şartı
  7. Diğer kazanç ve iratlar şartı

Sosyal Medya Kazançlarına Dair Düzenlemeler

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) 2016 yılında verdiği bir özelgede sosyal medya kazançlarının ticari kazanç olduğunu belirtmiştir. Yani hukuki olarak sosyal medya platformlarından elde edilen kazançlar ticari kazanç şartları ile vergilendirme kapsamında değerlendirilebilir.
GİB’in 2020 yılında yayınladığı özelgede ise birçok sosyal medya platformu açısından tartışılan sosyal medya gelirleri vergisi konusuna bir açıklık getirilmiştir. Özelgede, YouTube ve Instagram gibi çeşitli sosyal platformlara yüklenen içeriklerin bu mecralardan silinmeden izlenme ve tıklanma rakamları artarak paylaşımcıya gelir getirmeye devam etmesi, tek seferlik kazançlar kapsamının dışında kalarak vergilendirme sisteminin devam etmesi gerektiği yönünde bir açıklama yapıldı.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 7338 sayılı Kanunla 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere eklenen “Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası” başlıklı mükerrer 20/B maddesinde; "İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden müstesna sayıldı.
Sosyal medya uygulamalarındaki genel çerçeve bu şekilde. Peki işletmeniz için Instagram özelinde satış yaparken nasıl vergilendirileceksiniz? Hemen anlatalım.

Instagram’da Satış Yapmak için Vergi Vermek Gerekir mi?

Az önce açıkladığımız üzere her sosyal medya platformunda olduğu gibi Instagram’da gerçekletireceğiniz gelir getiren faaliyetler de vergilendirme kapsamında değerlendiriliyor. Yani bu sorunun cevabı, evet; Instagram’da satış yapıyorsanız vergi ödemesi yapmanız gerekir.
e-Ticaret mağazalarından yaptığınız tüm alışverişlerde fatura kesilir. Fatura kesimi, alışverişin vergilendirildiğini kanıtlar. Faturasız satışlar ise müşteri nezdinde güvensizlik oluşturur. Ödemenin belgelendirilmemesi, alışverişin sonraki adımlarında da sorunlara yol açabilir ve işletmenin satışlarının sürdürülebilir olmasını engeller. Aynı sebeple Instagram üzerinden yapılan alışverişlerde de fatura kesilmesi bir zorunluluktur.

Instagram’da Yapılan Satışlar Nasıl Vergilendirilir?

Vergilendirme; ürüne, gelirin miktarına ve şirketin türüne göre değişir. Şahıs şirketlerinde uygulanan gelir vergisi oranı %15’tir. Sermaye şirketlerinde ise kurumlar vergisi uygulanır ve oranı %20’dir.
Ürünlerin çeşidine göre Katma Değer Vergisi %10 ile %20 arasında değişir.

Instagram Satışlarında Hangi Durumlarda Vergiden Muaf Olunur?

Instagram satışlarında bazı durumlarda vergiden muaf olunabilir. Muaf olunabilecek durumlar bazı koşullara bağlıdır. İşletmenizde bir eleman çalıştırmanız şartıyla evde üretilen hasır, el işi ürünler, örtü çarşaf çorap gibi bazı tekstil ürünleri, hediyelik eşyalar vb. ürünleri vergiden muaf olarak satabilirsiniz.
Ancak yıllık maksimum satış tutarınız, güncel asgari ücretin yıllık brüt tutarından fazla olmamalıdır. Bu şartları sağlarsanız Instagram satışlarında vergi muafiyetinden yararlanabilirsiniz.

Instagram Satışlarında Vergi Ödenmezse Ceza Alınır mı?

Vergi kapsamına giren her alışverişte olduğu gibi Instagram üzerinden yapılan alım satım işlemlerinde de vergi verilmezse hukuka aykırı davranılmış olur.
Bu durum, vergi kaçırma kapsamında cezalandırılır ve yaptırım uygulanır. Yukarda belirttiğimiz istisnalar dışında yapılan satışların vergisi verilmelidir. Devlet, vergi daireleri yoluyla kayıt dışı ve usulsüz alışverişleri tespit edebilir.
Faturalandırılmayan bu tür usulsüz satışlarda alıcı satıcıyı şikayet etme hakkına sahiptir. Bu da satıcı hakkında işlem yapılmasına neden olur.


Bu yazımız da ilginizi çekebilir: YouTube Gelirlerinin Vergilendirilmesi