YouTube Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2024

Genel KOBİ Satış ve Pazarlama 4dk
Genel KOBİ Satış ve Pazarlama

Bu yazımızda, günümüzde bir meslek haline gelen YouTuber’lık için vergi mükellefiyetinin oluşup oluşmadığı, kimlerin vergi vermesi gerektiği gibi soruları cevaplandıracağız.

Sosyal Medya Platformlarında Vergilendirme

Sosyal medya platformları, günümüz dünyasının en çok konuşulan konularından biri… Bunun en büyük sebebi de tabii ki yüksek kullanım oranları ve farklı amaçlarla çok çeşitli kesimler tarafından düzenli olarak kullanılıyor oluşu. Öyleki artık insanlara sosyal medya kullanıp kullanmadığı sorulmuyor, hangisini en çok kullandığı merak ediliyor.
Her geçen gün daha da geliştirilen ve daha çok kişiye hitap eden sosyal mecraların bu denli düzenli kullanılmasında öncü rol içerik üreticilerinde. Uzmanı oldukları konularla ilgili veya sadece eğlence amaçlı ürettikleri içeriklerle kendi kemik kitlelerini oluşturarak yeni reklam ve pazarlama dünyaları oluşturuyorlar. Bu reklam ve pazarlama araçları sponsorlar ve sosyal medya şirketleri tarafından ödenen ücretler sayesinde kazanç merkezlerine dönüştü. Özellikle içerik üreticilerinin eğitimden eğlenceye, sağlıktan bakım ve makyaja kadar birçok alanda içerikler üreterek kitlelerine ulaşabildikleri YouTube’dan elde edilen kazançlar bir hayli yükseldi.
YouTube üzerinden video içerikleri üreten YouTuber’lar reklam ya da sponsorluk anlaşmaları gibi yöntemlerle de gelir elde edebiliyor. Şirket kurallarına göre abone sayısında 1000’e ulaşan ve yüklediği videolarla toplamda 4 bin saat izlenmeyi geçen içerik üreticileri videolarına reklam yerleştirme hakkına sahip oluyor ve para kazanabiliyor.
İşte bu gelirler, bazı şartlar altında vergiye tabi olabilir. Detayları birlikte inceleyelim.

YouTube Açısından Vergilendirme Süreci Nasıl İşler?

Bundan önceki yıllarda sosyal medya içeriklerinden elde edilen gelirlerle ilgi birtakım düzenlemeler getirilmişti. Bu düzenlemeler farklı çevreler tarafından eleştirildi. Getirilen ilk düzenlemelerde içeriklerden elde edilen kazanç 100 TL dahi olsa bu kazanç için bir şirket kurulması ve bu şirket üzerinden vergilerin beyan edilmesi gerekiyordu. Böyle küçük kazançlar elde ediliyor olsa bile kurulan şirket üzerinden ödenmesi gereken vergiler; Bağkur primi, kira, beyanname damga vergisi, %20 KDV, kurumlar ya da gelir vergisi şeklinde sıralanabilir.
Şirket kurmak ve birçok vergi yükü altına giren küçük çaplı üreticiler için bu durum bir hayli zorlayıcıydı. Sosyal mecralar ile ilgili vergilendirme ve mükellefiyet şartları yeniden değerlendirildi ve sosyal ağ içerik üreticileri ve mobil uygulama geliştiricilerine yönelik vergilerde yeni düzenlemeler getirildi.
2023 itibariyle geliri 1.900.000 TL’yi aşmayan ve aşağıda belirteceğimiz kriterleri taşıyan üreticilerin şirket kurmalarına ve diğer vergileri ödemelerine gerek yoktu. 2024 itibariyle bu miktarın 3 milyon olması öngörülüyor. Vergi kapsamı dışında kalan üreticilerin kazançları, Türkiye’de yerleşik bir bankada açılan hesaba gelir ve bu miktar üzerinden %15 stopaj kesintisi yapılır. Bu işlem otomatik olarak gerçekleştirilerek vergi tutarı üretici adına vergi dairesine ödenir.
Aynı miktarda yıllık geliri olan bordrolu bir çalışanın %40’a kadar varan bir vergi ödemesine mükellef olacağını düşünürseniz, istisnanın kapsamını daha iyi kavrayabilirsiniz.

Vergi İstisnası Kapsamındaki Kazançların Şartları

Bu şartları şöyle özetleyebiliriz:

  • Gelirlerin 1 Ocak 2022 tarihinden sonra elde edilmesi
  • Türkiye’de kurulu bankada özel bir hesap açılması ve yurt dışı ödemelerinin bu hesaba yapılması. (Kripto paralarla yapılan ödemeler ya da Transferwise, Payoneer, Stripe gibi uygulamalar ile şahsi hesaba alınan paralar vergi kapsamındadır.)
  • Yalnızca gelir vergisi mükellefleri vergi kapsamı dışında değerlendirilir. Kurumlar vergisi mükelleflerinin istisnadan faydalanamazlar.
  • Mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairesinden vergiden olduklarına dair İstisna Belgesi’ni almaları gerekir. Alınan belgeler gelirlerin aktarılacağı banka hesaplarının açılışında kullanılır.

Kimler YouTube Vergisi Kapsamı Dışındadır?

7338 no’lu Vergi kanununa göre vergi kapsamı dışında değerlendirilebilecek gelirler şu şekildedir:

  • Sosyal ağ sağlayıcıları (YouTube, Twitch, Instagram, TikTok vs.) üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerik üreten sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde edilen kazançlar. (Gelirlerinin bir kısmı sponsor firmalardan ya da pazaryerlerinden gelen içerik üreticilerinin elde ettikleri bu kazançlar için şirket kurup fatura kesmeleri gerekir.)

  • Akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar. (Google, Apple vs.)

Yukarıda belirtilen gelirler ticari kazanç kapsamındadır ve vergi kapsamının dışında değerlendirilebilir. Ancak bu gelirlerin kesin olarak vergi kapsamının dışında değerlendirilmeleri için bazı şartlar vardır.

Geliri İstisna Sınırını Aşan YouTuber’ların Vergilendirilmesi

Geliri istisna tutarını geçen içerik üreticilerinin gelirlerinin tamamını beyan etmeleri gerekir. Kazancı belirtilen miktarı aşan üreticiler, şahıs, limited veya anonim şirket kurmak durumundadır. Kurulan şirket bünyesinde yurtdışı kaynaklı kazançlar için fatura kesilerek aylık ve çeyrek bazda vergi beyannamesi verilmesi gerekir.
Vergi mükellefi olan YouTuber’ların, işlerini yürütmek veya büyütmek için yaptıkları harcamaları işletme gideri olarak göstererek toplam gelirden düşmeleri mümkündür. Örneğin video çekimi için aldıkları kamera, mikrofon, ya da ürettikleri herhangi bir içerik için yapılan harcamalar, gider kalemi olarak gelirden düşülebilir. Bu sayede daha az gelir gözükeceği için kesilen vergi miktarı da nispeten daha az olabilir.

Bu Durumlarda Vergi Ne Zaman Ödenir?

Belirlenen miktardan fazla gelir elde eden içerik üreticileri şirket kurmak durumundadır. Kurulan şirket adına kesilen faturalara ait KDV izleyen ayın 26’sında, Gelir/Kurumlar vergisi ise ya geçici vergi dönemlerinde ya da Gelir/kurumlar vergisi dönemlerinde ödenmek durumundadır.

YouTube Gelirlerinin Vergilendirilmesi Hakkında Düzenlemeler 2024

2024 yılında, Youtube gelirlerinin istisna kapsamının genişletileceği duyuruldu.
Buna göre, sosyal ağ dışındaki içerik paylaşımlarından internet ortamında verilen eğitim, yemek tarifi, ürün tanıtımı gibi videolar yayınlanarak elde edilen kazançlar istisna kapsamına alınacak.