Ticari Kazanç Nedir?

Genel Hukuk ve Vergi 2dk
Genel Hukuk ve Vergi

Kazanç ve iradlar vergilendirilirken Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre belirlenir. Kazançlar da bu duruma göre sınıflandırılır. Bunlardan biri de ticari kazançtır.
Peki, ticari kazanç nedir? Kazançlar hangi durumlarda ticari kazanç sayılır? Ticari kazanç sayılan durumları tüm ayrıntılarıyla derledik.

Ticari Kazanç Nedir?

Gerçek kişilerde kazanç ve iradlar belirlenirken bunların hangi gelir unsurundan elde edildiğine bakılır. Gelir Vergisi Kanunu’nda yedi tane gelir unsuru bulunur. Bunlardan biri de ticari kazançtır.
Kanunun 37. maddesine göre ticari kazancın tarifi her türden ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazanç şeklinde tanımlanır. Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsdeki öz sermayenin hesap dönemi sonucunda ve başında değerleri arasındaki müsbet farktır. İşletmeye eklenen değerler, bu farktan indirilir. Ayrıca işletmede çekilen değerler ise farka ilave olur.

Kazançlar Hangi Durumlarda Ticari Kazanç Sayılır?

İşletmelerin ticari kazanç sağlaması için kazancın şu unsurları içermesi gerekir:

  • Maden, kireç ve taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri ile tuğla ve kiremit harmanlarının işletmeleri
  • Coberlik işleri
  • Özel hastane ve okul gibi yerlerin işletmelerinde
  • Gayrimenkullerin alım, satım ve inşa işleri ile devamlı olarak uğraşanların işlerinde
  • Kendi hesaplarına menkul kıymet alım ve satımı ile devamlı uğraşanların faaliyetlerinde
  • Diş protezliğinden elde edilen kazançlar
  • Arazinin satın alınması veya trampa sureti ile iktisap olup iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde parsellenerek bu zaman içinde ya da daha sonraki zamanda tamamen veya kısmen satılmasından elde edilen kazançlar ticari kazanç olarak sayılır.

Kolektif ortaklarda ortakların adi ortaklık veya eshamlı komandit ortaklıklarda komandite ortakların kardan aldıkları paylar ise ticari kazanç hükmünde olur.

Kolektif ortaklıklarda ortakların; adi ya da eshamlı komandit ortaklıklarda komandite ortakların; ortaklık karından aldıkları paylar şahsi ticari kazanç olarak vergiye tabi tutulur.


İşletmenizin muhasebe süreçlerini etkili biçimde yönetmek için Mikro Yazılım Ticari Muhasebe Programı kullanabilir, finansal durumunuzu anlık olarak takip edebilirsiniz.