SGK İş Çıkış Kodları Nelerdir?

Genel Hukuk ve Vergi İş Yönetimi 3dk
Genel Hukuk ve Vergi İş Yönetimi

İşten çıkmak da, en az iş aramak ve çalışmak kadar iş dünyasının bir parçası. Peki işten çıkış yaparken kullanılan kodlar nelerdir? Birlikte göz atalım.

İşten Çıkış Kodu Nedir?

İş çıkış kodları, çalışanın hangi nedenlerle işten çıkartıldığını belirten ve çıkış nedenine göre işsizlik ödeneği alıp alamayacağını belirleyen kodlardır.

İşten Çıkış Kodunu Belirtmek Zorunlu Mudur?

Evet, işverenler, çalışanlarının işten çıkış işlemlerini yaparken “SGK İşten Ayrılış Bildirgesi” ekranından SGK çıkış kodlarından birini seçmek mecburiyetindedir. Çünkü 4857 sayılı İş Kanunu “sözleşmenin feshinde usul” yükümlülüklerini açıklayan 19. maddesinde şöyle der: “İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. Ancak, işverenin 25 inci maddenin (II) numaralı bendi şartlarına uygun fesih hakkı saklıdır.”

İşten Çıkış Kodu Ne İşe Yarar?

Bu kodlar, kıdem tazminatı, ihbar süreleri ve ihbar tazminatı ile işsizlik maaşının nasıl hak edildiği konularında da belirleyici roldedir.
İşveren çalışana neden işten çıkarıldığını yazılı olarak açıkladıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu’na da işten çıkış tarihi ile nedenini bildirmek zorundadır. Bu bildirim elektronik olarak SGK’nın kendi sitesinde e-bildirge üzerinden yapılabilir.
Bu sırada işten çıkış kodları kullanılır. İşten çıkış için seçilen kodun çalışana yapılan çıkış ödemesiyle de uyumlu olması gerekir. SGK İşten Çıkış Kodları ile işçi hak edişleri belli olur. Buna göre ne kadar kıdem tazminatına hak kazandığı, işsizlik ödeneği alıp almayacağı vb. bilgiler belli olur.

SGK İşten Çıkış Kodları

Kodu

İşten Çıkış Nedeni

Kodu

İşten Çıkış Nedeni

1: Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
2: Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
3: Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)
4: Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
5: Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
8: Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle
9: Malulen emeklilik nedeniyle
10: Ölüm
11: İş kazası sonucu ölüm
12: Askerlik
13: Kadın işçinin evlenmesi
14: Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması
15: Toplu işçi çıkarma
16: Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
17: İşyerinin kapanması
18: İşin sona ermesi
19: Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod
20: Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
21: Statü değişikliği
22: Diğer nedenler
23: İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
24: İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
25: İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
26: Disiplin kurulu kararı ile fesih
27: İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
28: İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
29: İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
30: Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
31: Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
32: 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih
33: Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
34: İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
36: KHK ile işyerinin kapatılması
37: KHK ile kamu görevinden çıkarma
38: Doğum nedeniyle ayrılma
39: 696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş
40: 696 KHK ile kamu işçiliğine geçilmemesi sebebiyle çıkış
41: Re’sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler

Mikro Yazılım’ın sunduğu personel yönetimi çözümlerini incelemek isterseniz personel programı hakkında bilgi alabilirsiniz.