İşletmelerin Kısa Vadeli Finansman Kaynakları Nelerdir?

Genel Girişimcilik KOBİ 3dk
Genel Girişimcilik KOBİ

İşletmelerin sermaye, alacak ve stok finansmanlarında kullandığı kısa vadeli finansman kaynakları nelerdir? Bu kaynakları yazımızda detaylarıyla anlattık.

Kısa Vadeli Finansman Kaynakları Nelerdir?

İşletmelerin sermaye, alacak ve stok finansmanlarında kullanmayı tercih ettiği fonlar genellikle kısa vadeli finansman kaynaklarıdır.
İşletmeler bu kaynakları, 1 yıl ve daha kısa süreli fon ihtiyaçları için kullanır ve finansör kurum tarafından belirlenen süre boyunca borçlu olur.

Genellikle işletmeler kısa vadeli fon ihtiyaçlarını öncelikle öz kaynaklarıyla karşılamayı tercih eder. Her zaman özkaynaklar yeterli olmaz ve bu nedenle işletmeler finansman arayışına girerler.
İşletmelerin finans yöneticileri, finansman kaynağı arama sürecinde oldukça titiz bir çalışma yürüterek fonların maliyet ve vergi ödemeleri yüklerini karşılaştırır.

Kısa Vadeli Finansman Kaynağı Türleri Nelerdir?

Günümüzde finans yöneticilerinin tercih ettiği kısa vadeli finansman kaynağı türleri şunlardır:

  • Kısa vadeli ticari krediler (Satıcı kredileri)
  • Kısa vadeli banka kredileri
  • Para piyasasında satışa sunulan kısa vadeli finansman bonoları
  • Dış ticaret finansman olanakları
  • Faktoring (Kısa vadeli alacakların devri)
  • Alınan depozito, avans ve teminatlar
  • Ana kurum ya da bağlı kuruluşlardan sağlanan kısa vadeli fonlar
  • Diğer kısa vadeli finansman kaynakları

Kısa Vadeli Ticari Krediler (Satıcı Kredileri)

İşletmelerin ürün veya hizmet alışverişinin sürdürülebilmesi için satıcılarından aldığı kredidir. Bu kredi türü stokların finansmanında kullanılır.
Açık hesap vadeli alışlar ve borç senetli alışlar kısa vadeli ticari kredilere örnektir.

Kısa Vadeli Banka Kredileri

İşletmelerin en fazla 1 yıl süreli olarak bankalardan temin ettiği kredilerdir. Bu fonların bankalar tarafın temin edilmesi nedeniyle işletmelerin kredibilitesi incelenir ve işletmeye banka tarafından uygun görülen kredi miktarı verilir.
Bankalar işletmelerden verilen kredinin geri ödemesi için bazı ödeme güvenceleri talep eder. İşletmeler; açık kredi, Spot, Çek Senet, Teminat, ipotek, emtia ve kefil karşılığı kredileri finansman olarak kullanabilir.

Para Piyasasında Satışa Sunulan Kısa Vadeli Finansman Bonoları

Bu kaynak, genellikle anonim şirketler ve kredi değerliliği yüksek işletmeler tarafından tercih edilen bir finansman türüdür.
Süresi en az 60 gün olan vadesi 30 gün ve katları şeklinde belirlenebilen işletmelerin kendi teminatsız borç senetlerini ihraç etmesi ile gerçekleşir.

Dış Ticaret Finansman Olanakları

Bu kaynaklar, ihracat yapan işletmelere tanınan Eximbank kredisi ile bankaların açtıkları akreditif kredilerinden oluşur.
Aynı zamanda ithalat yapan şirketler de bu kaynaklardan banka teminat mektubu ve akreditif avansı şeklinde yararlanabilir.

Faktoring (Kısa Vadeli Alacakların Devri)

Bu fon, işletmelerin kısa vadeli satışlarından doğan alacaklarının Faktör adı verilen bazı şirketlere satılması ile sağlanır.
Böylelikle hem tahsilat ve alacakların yönetimi bu firmalara devredilmiş hem de işletmenin alacaklarının tahsil edilememe riski minimize edilmiş olur.

Depozito, Teminat ve Avanslar

İşletmeler tercih ettiği kaynaklarından biri de nakit depozito veya teminat olarak bayilerinden sağladıkları finansmanlardır.
Ayrıca siparişlerle ilgili alınan avanslar da işletmenin kısa vadeli fon kaynakları arasındadır.

Ana Kurum Ya Da Bağlı Kuruluşlardan Sağlanan Kısa Vadeli Fonlar

İşletmeler bağlı oldukları kuruluşlardan kısa vadeli finansman kaynağı bulabilir. Birçok grup şirketi birbirlerinin kredibilitesini kullanarak banklardan kısa vadeli fon sağlamayı tercih ediyor.
Ayrıca şirketler, ihtiyaçları için diğer işletmelerin öz sermayesinden de kaynak oluşturmakta faydalanabilir.

Diğer Kısa Vadeli Finansman Kaynakları

Diğer kısa vadeli fonlar yukarıda belirttiğimiz kısa vadeli fon örneklerinin dışında kalan diğer en fazla bir yıllık fonlardır.
Örneğin; Ödenecek giderler, Ödenecek vergi, resim, harç ve sigorta primi, Teşvik fonlarından devlet tarafından verilen işletme kredileri diğer kaynaklara örnek verilebilir. Bu sayılan giderlerin vade sürelerinden doğacak kazançlar da kısa vadeli fon kaynağı olarak düşünülebilir.