İşsizlik Maaşı Nedir? Nasıl Hesaplanır 2024

Genel Hukuk ve Vergi 3dk
Genel Hukuk ve Vergi

İşsizlik maaşı nedir, 2024’te ne kadardır? İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır? İşsizlik maaşından yararlanma koşulları nelerdir? İşsizlik maaşına dair merak ettiğiniz tüm detaylar bu yazıda…_

İşsizlik Maaşı Nedir?

İşsizlik maaşı, daha önce sigortalı olarak çalışmış olup 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında belirtilen şartlara uyan kişilerin işsiz kalmaları halinde kanunda belirtilen sürede ve miktarda alacakları ödemedir.
İşsizlik maaşı, belirli bir hizmet sözleşmesi ve sandıklara bağlı olan sigortalılara verilir. Ayrıca çalışma vizesi ile Türkiye sınırları içinde çalışan yabancı uyruklu işçiler de işsizlik maaşından faydalanabilir.

2024 İşsizlik Maaşı Ne Kadardır?

2024’de en düşük işsizlik maaşı 5325 TL, en yüksek işsizlik maaşı ise 10.650 TL’dir.

İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanır?

İşsizlik maaşının hesaplanması İŞKUR tarafından gerçekleştirilir. İşsizlik maaşı almaya hak kazanmış kişiler için hesaplanan bu ödenek her ayın belirli bir gününde o kişiye ödenir.

 • İŞKUR, işsizlik ödeneğine hak kazanan işçinin ne kadar maaş alacağını hesaplarken öncelikle işçinin son 4 ayda aldığı brüt ücret miktarının ortalamasını alır.
 • Alınan ortalamada çıkan tutarın yüzde 40’ı hesap edilir.
 • Bu tutar üzerinden damga vergisi kesilir ve işsizlik ödeneğinin net miktarı bulunur.

İşsizlik Maaşı Hesaplamasında Nelere Dikkat Edilmelidir?

İşsizlik maaşı hesaplanırken dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri işsizlik maaşının taban veya tavan ücretler arasında olup olmadığıdır.
İşsizlik maaşının taban tutarı brüt asgari ücretin yüzde 40’ına, tavan tutarı ise brüt asgari ücretin yüzde 80’ine tekabül eder.

İşsizlik Maaşından Yararlanma Koşulları Nelerdir?

Kendi isteği veya işindeki kusuru gibi nedenlerle işten çıkan çalışanlar, işsizlik maaşından yararlanamaz. Bunun dışında işsizlik ödeneğinden yararlanmanın birçok koşulu vardır. Bu koşullar şunlardır:

 • Kişilerin, iş sözleşmesinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması
 • Kişilerin iş sözleşmesinin feshinden önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün boyunca işsizlik sigorta primi ödemiş olması
 • Kişilerin, iş sözleşmesinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine giderek veya internet üzerinden başvuru yapmış olması

İşsizlik Maaşına Nasıl Başvuru Yapılır?

Çalışanlar, işsizlik maaşı alabilmek için iş sözleşmesinin feshedildiği günden sonraki 30 gün içerisinde İŞKUR’a başvuru yapmalıdır. Başvuru işlemi bir İŞKUR şubesine giderek ya da İŞKUR’un internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilir.
Çalışanın, 30 gün içinde, aile fertlerinin vefatı, hastalık durumu, tutukluluk gibi herhangi bir mücbir sebep harici başvuru yapmaması halinde, başvuru yapmakta geciktiği süre, toplam hak ediş süresinden düşülür.

İşsizlik maaşı başvurusu yapılırken aynı zamanda işsizlik maaşına başvuran kişinin iş arayan kaydı da yapılır. Yani işsizlik maaşı almak isteyen çalışanlar, iş almaya hazır durumda olmalıdır. Bu yapılan kayıt sayesinde çalışanlar, işe yerleştirme, mesleki eğitimleri tamamlama ve danışmanlık gibi hizmetlerden faydalanabilir.
Bu nedenle, işsizlik maaşı başvurusu herhangi bir vekaletname veya avukat aracılığı ile yapılamaz.

İşsizlik Maaşı Alan Kişilerin Faydalanacağı Hizmetler Nelerdir?

İşsizlik maaşı almaya hak kazanan kişilerin faydalanabileceği hizmetler şu şekildedir:

 • Yeni bir iş bulma: Kişiler, yeteneklerine uygun yeni bir işe yerleşme konusunda İŞKUR’un olanaklarından faydalanır.
 • Mesleki eğitim ve gelişim hizmeti: Kişiler, eğitim ve kurslara katılarak kendisini meslekte geliştirebilir.
 • Genel sağlık sigortası primi: Kişilerin, işsizlik ödeneği aldıkları dönemde GSS primleri İŞKUR tarafından ödenir. Bu nedenle işsizlik maaşı alan kişi ve bakmakla yükümlü olduğu diğer aile bireyleri sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilir.

İşsizlik Ödeneği Ne Kadar Süre Alınabilir?

Kanunda belirtilen koşulları sağlayarak işsizlik maaşı almaya hak kazanmış kişilerin iş sözleşmesinin feshinden önceki üç yıl içinde alacakları maaşların süresi şu şekildedir:

 • 600 ile 899 gün arasında sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş kişiler 180 gün
 • 900 ile1079 gün boyunca sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş kişiler 240 gün
 • 1080 gün boyunca sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş kişiler, 300 gün boyunca işsizlik maaşı alır.