İstisna Faturası Nedir? Nasıl Kesilir?

Genel Hukuk ve Vergi 3dk
Genel Hukuk ve Vergi

İşletme sahibi kişiler sattıkları ürünler için kestikleri faturalarda KDV belirtilmesinin zorunlu olduğunu bilir. Bazı durumlarda KDV oranı sıfır olduğu için faturalandırma ve muhasebe işlemleri değişebilir. Özellikle ihracat yapan işletme sahipleri bu türden istisnalar için muhasebe ve fatura işlemlerinin nasıl yapılacağını da bilmelidir.
KDV’li fatura uygulamasının dışında kalan istisnalar nelerdir, istisna ürünler için fatura nasıl kesilir? Detaylar yazımızda.

İstisna Faturası Ne Demek?

KDV istisnası kapsamında değerlendirilen ürünlerle muhasebe işlemlerinde karşılaşabiliriz. Düzenlenen bir faturanın içerisinde KDV oranı sıfır olan bir ürün varsa bu ürün faturadan istisna edilir. Bu uygulamaya istisna faturası denir.
Bir kurum veya kuruluşa yapılacak olan fiyatlandırmada KDV değerinin yansıtılmamasını sağlayan istisna işlemi KDV uygulama tekniği baz alınarak yapılır. İstisna faturası, Vergi Usül Kanunu tarafından belirlenmiş özel şartlar altındaki ürünler veya hizmetler için geçerli olan bir faturalandırma işlemidir.
İhracat yapan işletme sahiplerinin bu istisnadan faydalanabilmeleri için seçilmiş ürünlerin ticareti veya üretimiyle ilgleniyor olmaları gerekir. Eğer bir muhasebe programı kullanıyorsanız istisna edilebilecek ürünlerin listesini ve kodlarını bu program üzerinden de elde edebilir ve muhasebesini kolaylıkla tamamlayabilirsiniz.

İstisna Faturası Uygulanabilen Ürünler Hangileridir?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere işletmelerin istisna faturasını en sık kullandığı alan ihracat istisnasıdır. Ancak bunun dışında da istisnadan yararlanılabilecek alanlar vardır:

 1. Araçlar, petrol aramaları ve teşvik belgeli yatırımlarda istisna; araçlar, kıymetli maden ve petrol aramaları ile ulusal güvenlik harcamaları ve yatırımlarda istisna
 2. Taşımacılık istisnası
 3. Diplomatik istisnalar
 4. İthalat istisnası: 2024 yılı itibariyle ithalatta ödenen bazı KDV’ler artık indirim konusu yapılamayacak. Cumhurbaşkanı kararı ile ithalatta gözetim uygulamasına tabi tutulan mallara ilişkin gümrük beyannamelerinde beyan olunan ve belgelenmeyen tutarlar ile bu tutarlar nedeniyle doğan KDV matrahına dahil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen KDV indirim hakkı kaldırıldı.
 5. Sosyal ve askeri amaçlı istisnalarla diğer istisnalar
  İstisna kapsamında olmayıp herhangi başka bir nedenden dolayı KDV’siz satış yapıldığı, yani KDV’siz fatura kesildiği durumda “istisna olmayan diğer” kodu seçilmelidir.

İstisna Faturası Nasıl Kesilir?

Faturada belirtilmesi gereken en önemli ibarelerden biri de KDV tutarıdır. Bu nedenle KDV tutarı sıfır olan faturaların istisna kodu girilerek istisna faturası haline getirilmesi gerekir.
Muhasebe programı kullanan işletme sahipleri istisna kapsamında olmayıp herhangi başka bir nedenden dolayı KDV’siz satış yapılacağı durumlar için “istisna olmayan diğer” kodunu seçmelidir.
Peki, istisna mevzuatına göre sıfır KDV’li bir ürün söz konusu ise muhasebe işlemi nasıl yapılır?

 • Muhasebe programındaki e-fatura veya e-Arşiv ekranına girin.
 • Fatura tipini “İstisna” olarak seçin.
 • Yukaırda verdiğimiz listeyi baz alarak sıfır KDV’li olarak girdiğiniz ürün ya da hizmetin KDV muafiyet kodunu seçin.
 • Eğer muhasebesini tuttuğunuz birden fazla KDV’den muaf ürün varsa ve bu ürünlerin istisna kodları birbirinden farklıysa “Detaylar” bölümündeki “350 Diğerleri” kodunu seçebilirsiniz.

İstisna Harici Sebepten Sıfır KDV’li Fatura Kesmek

Faturanızın KDV’sinin istisna kapsamında değerlendirilen koşullardan farklı olarak sıfır girilmesi gerekiyorsa izlenilmesi gereken adımlar şu şekildedir:

 • Satış fatura tipini seçin.
 • 351 istisna olmayan diğer kodu seçerek fatura oluşturun.
 • Faturanın not alanında neden sıfır KDV olduğuna dair bir bilgi verin.

İstisna faturalarınızın muhasebe kaydını tutarken KDV’den muaf satışlar için ayrı bir bölüm açmak işinizi oldukça kolaylaştıracaktır. KDV beyannamesinde de gerekli istisna türü ayrı bir şekilde beyan edilerek kayıt yapılması önemlidir.

Bir Faturada Birden Fazla İstisna Olabilir mi?

İşletmeler, faturalarda birden fazla ürünün KDV oranının sıfır olması durumuyla karşılaşabilir. Faturada belirtilen her ürün için fatura tipi istisna yapılabilir. İstisna kapsamındaki ürünlerin muafiyet kodları birbirinden farklıysa, sistemden her birinin kodunu bularak girmeniz gerekir.