Joint Venture (Ortak Girişim) Nedir?

Girişimcilik 2dk
Girişimcilik

Öncelikle bugünün dünyasında cesur davranıp kendi işinizi kurduğunuz için sizi tebrik ederiz. Hele bir de işinizi kurmakla kalmayıp geliştirmek, onu yeniliklerle donatmak, karlılığı artırmak ve rekabeti sürdürmek gibi hedeflerle yeni pazarların, yeni ürün ve hizmetlerin peşinden gidiyorsanız, yılın girişimcisi bile olabilirsiniz!
Dünya hızla değişirken bu hıza bazen tek başımıza ayak uyduramayabiliyoruz. Pazara dair bilgimiz yetmeyebilir, finansman problemi yaşayabiliriz, teknik desteğe ihtiyacımız olabilir, büyük rakiplerle boy ölçüşemeyebiliriz… Tüm bu durumlar için bizimle birlikte yol alacak bir partnere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam da bu noktada karşımıza, joint venture yani ortak girişim kavramı çıkar.

Ortak Girişim Nedir?

Ortak girişimi, potansiyelinizi başka işletmelerin potansiyelleriyle birleştirmek ve böylece önemli ekonomik atılımlar yapmak şeklinde açıklayabiliriz.
Bu yöntem, tüm avantajlarıyla birlikte yabancı piyasalara girmek isteyenler için de hızlı ve etkili bir alternatiftir.

Ortak Girişim Şirket Tipi Nedir?

Ortak girişimde, ortaklar yapılan iş veya projenin tamamından müştereken ve müteselsilen (birlikte) sorumludur. Türk Ticaret Kanunu’nda ayrı bir şirket tipi olarak ele alınmayan ortak girişim, mevzuatta ise farklı yasalarda karşımıza çıkar.
Örneğin Borçlar Kanunu’ndaki ‘Adi Ortaklık, Kamu İhale Kanunu’ndaki ‘Ortak Girişim’ ve Vergi Kanunlarındaki ‘İş Ortaklığı’ başlıklarında benzer yapılara rastlarız. Bu yüzden Ortak Girişim Sözleşmesi’ni hazırlarken hak ve yükümlülükleri ayrıntılı şekilde metne aktarmak gerekir. Böylece ortak girişim hem dışarıya karşı korunur hem de ortaklar arasındaki olası anlaşmazlıklar önlenir. Ortaklığa konan aktifler ile uzmanlık alanlarının da detaylandırılması gerekir.

Ortak Girişime Gerçekten İhtiyacınız Var Mı?

Peki ortak girişime ihtiyacınız olduğunu nasıl anlarsınız? Eğer aşağıda sıraladığımız hedeflere sahipseniz iş modelinizi ortak girişim olarak değiştirmeyi düşünebilirsiniz:

  • Yeni bir pazara açılmak istiyorsanız
  • Teknik desteğe ihtiyacınız varsa
  • Yerel şirketlerin hukuki ve ticari avantajları ile tecrübelerine sahip olmak istiyorsanız
  • Kaynağı ya da riski paylaşmak hedefliyorsanız

Ortak Girişim Yapısı Nasıl Belirlenir?

Ortak girişimde, hukuki ve finansal bir şirket birleşmesi söz konusu değildir. Ortaklık sonucunda, ortak olduğunuz işletme ile hukuken ve finansal olarak birbirinizden bağımsız olmayı sürdürürsünüz. Birlikte yeni (üçüncü) bir şirket kurma da yapabilirsiniz.
Bu şirketi kurarken hazırlayıp imzalayacağınız sözleşme çok önemlidir ve net olmak zorundadır. Tarafların şirkete katacağı değerler, ortak hedef ve rotanız, beklentileriniz ve olası sorunlarınız açık bir şekilde önceden belirlenmelidir.

Ortak Girişim ve Konsorsiyum Arasında Ne Fark Bulunur?

Ortak girişim ile konsorsiyum ayrı kavramlardır. Konsorsiyumda her ortak kendi sorumluluğunu yerine getirirken ortak girişimde işin tamamında müteselsil sorumluluk söz konusudur. Tüm hukuki ilişkiler gibi ortak girişim sözleşmesi öncesinde de gizlilik sözleşmesi (NDA: Non-disclosure agreement) ve ön protokol (Term sheet) imzalamak tarafları ve ortaklığı güvence altına alacaktır.