KDV 2 Nedir? Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Muhasebe ve Finans Hukuk ve Vergi 3dk
Muhasebe ve Finans Hukuk ve Vergi

Vergi; devletin kişilerden ve kurumlardan kanunla belirlenen ölçüde, kamusal hizmetlerin yapılabilmesi amacıyla aldığı paradır. Bu nedenle vergiler, devletlerin sürdürülebilirliğini sağlar. Kişilerin en çok karşılaştığı vergi ödemeleri, hizmet ya da ürün satın alımlarında ödedikleri vergi çeşitleridir.
Bu alım satımlarla ödenecek verginin miktarı, sektör ve iş kolunun türüne göre değişiklik gösterir. Kişilerin yaptıkları alım satım işlemlerinde verdikleri vergi çeşitlerinden birisi de Katma Değer Vergisi 2’dir. Bu yazımızda KDV 2 uygulamasının tanımı, KDV 2 beyannamesinin nasıl düzenleneceği, hesaplaması ve ne zaman verileceği gibi soruları cevaplayacağız.

KDV 2 Nedir?

KDV 2, yaygın olarak kullanılan Katma Değer Vergisi’nin yeni geliştirilmiş bir çeşididir. Bu yeni vergi türü birtakım ihtiyaçlar nedeniyle hayata geçirilmiştir. KDV ödemelerinin takibi ve kontrolü birçok sektör için zordur. Özellikle faaliyet gösterilen faklı sektörlerin işleyişi, alıcı ve satıcıların farklı ülkelerde bulunmaları gibi unsurlar, KDV ödemelerini takip ve kontrol etmeyi zorlaştırır.
Maliye Bakanlığı tarafından geliştirilen KDV 2, bu takip ve kontrol işlemlerini daha kolay hale getirir.

KDV 2 Ne İşe Yarar?

Hizmeti veya ürünü satan firmanın yurtdışı merkezli olmasından, yerel devletin KDV vergisi almasını zorlaştırmasından dolayı vergi ödemeleri sekteye uğrayabiliyor.
Bu gibi durumlarda devreye sokulan KDV 2 sistemi, ödenecek olan verginin alıcı ve satıcı arasında bölüştürülerek ödenmesini veya tamamen satıcı tarafından ödenmesini sağlar. Vergi mükellefi taraf, KDV vergisini ödemesi gerektiği durumda KDV 2 beyannamesi yoluyla belirtir ve öder.

KDV 2’nin Çeşitleri Nelerdir?

KDV 2, iki tür vergiden oluşur.

 • Bunlardan ilki, kısmi tevkifattır. KDV 2 kısmi tevkifat işleminde KDV oranı, Maliye Bakanlığı’nca belirlenir. Ardından satıcı ve alıcı kendi oranlarına göre vergi ödemesini gerçekleştirir.
 • KDV 2’nin ikinci çeşidi ise tam tevkifattır. Bu işlemde, KDV oranının tamamı satın alma işlemini gerçekleştiren alıcı tarafından ödenir.

KDV 2 Hesaplaması Nasıl Yapılır?

KDV 2 hesaplaması şu şekilde yapılabilir:

 • 100,00TL değerindeki bir ürün veya hizmet %20’lik vergi dilimine giriyorsa
 • 100 x %20 = 20 TL’lik bir KDV tutarı çıkar.
 • 100,00 + 20,00 = 120,00 TL bu ürün veya hizmetin KDV dâhil fiyatıdır.

20,00 TL olarak bulunan KDV miktarını KDV 2 üzerinden hesaplanabilmesi için 2 yol vardır. Birincisi vergi tutarının bölüştürülmesi, ikincisi ise tamamının alıcı tarafından ödenmesidir. KDV ödeme sorumluluğunun, satıcı ve alıcı arasında bölüştürülmesi durumundaki tevkifat oranı %90-%10 şeklindedir.

 • 20,00 TL olarak belirlenen KDV tutarı için;
 • Satıcı, 10/100 oranla 2 TL’lik vergi borcu üstlenirken,
 • Alıcı 9/10 oranla 18,00 TL’lik bir vergi borcu üstlenir.

Bu işlem de KDV 2 beyannamesi olarak ayrıca beyan edilir.

KDV 2 Beyannamesi Nasıl Düzenlenir?

Diğer vergi ödemelerinde de olduğu gibi KDV 2 ödemesinde beyanname işlemi, ödemenin doğru bir şekilde bölünebilmesi ve sürecin yasal bir şekilde işlemesi açısından son derece önemli bir adımdır.
Bu nedenle KDV 2 beyannamesinin doğru şekilde düzenlenmesi, dikkat edilmesi gereken bir husustur.

KDV 2 Beyannamesi Nasıl Bildirilir?

KDV 2 beyannamesinin bildirilmesi için üç farklı yol vardır: Vergi beyannameleri, internet üzerinden, posta aracılığıyla veya vergi dairesine direkt teslim şeklinde verilebilir.
Beyannamede alıcı ve satıcıya ait bilgiler verilir. Diğer alanlara; adres bilgileri, tarih ve vergilendirme dönemleri doğru ve eksiksiz bir şekilde girilir. Yapılan alım satım işleminin detaylarıyla ilgili verilen tablolara da veriler eksiksiz bir şekilde doldurulur. KDV 2 beyannamesi, formda verilen alanlar doldurulduktan sonra posta yoluyla, internet üzerinden veya vergi dairesine direkt teslim şeklinde verilir.

KDV 2 Beyannamesi Ne Zaman Verilir?

KDV 2 beyannamesi, verilen form doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulduktan sonra her ayın 25. günü gün sonuna kadar iletilmelidir. KDV 2 beyannamesi ödemesinin son günü de aynı tarihtir. Bu değişiklik, 1 Şubat 2024 itibarıyla geçerlidir.
Ayın 25. gününün tatil günlerine denk gelmesi durumunda, ödeme sonraki iş gününde yapılabilir.

2024 KDV2 Değişiklikleri Nelerdir?

7491 sayılı Kanunla 3065 sayılı KDV Kanununun (29/1) maddesinde, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişiklikler yapıldı. Bu değişilklikleri şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV ödenmeden indirilmeyeceği ve vergi ödenmediği sürece, 1 Nolu KDV beyannamesinde indirim yapılmayacak.
 • 10 Şubat 2024 tarihli ve 164 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile,
  KDV2 No’lu beyanname verme ve vergi ödeme süresi her ayın 25’i olarak yeniden belirlendi.

Değişiklikler, 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle yürürlüktedir ve geçerlidir.