KDV Tevkifatı Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Mikro Ürünler 3dk
Mikro Ürünler

KDV tevkifatı nedir? Kimler tevkifat yapar? KDV tevkifatı nasıl hesaplanır? Tevkifat uygulaması ile ilgili sorularınızın cevabı bu yazıda.

Tevkifat Ne Demek?

"Para konusundaki kesintiler’ anlamına gelen tevkifat, vergisel açıdan bölüşme ve kesinti yapma işlemlerini açıklar. Devlet, tevkifat yaparak alacaklısı olduğu alacağı katma değer vergisini (KDV) bir tek satıcıdan almak yerine alıcı ve satıcı arasında bölüştürür. Böylece ödemeler de daha düzenli hale gelir.

Tevkifatlı Fatura Nedir?

Tevkifat faturası uygulamasının normal ve irsaliyeli faturadan ayrılan noktası hesaplanan KDV miktarının alıcı ile satıcı arasında paylaştırılması, ikisinden de alınmasıdır. Böylece KDV sorumluluğu her iki tarafa da ait olur.

Tevkifat Çeşitleri Nelerdir?

İki çeşit tevkifat vardır:

 1. Gelir Vergisi Tevkifatı: Gelir vergisi kanununun 94. maddesinde bahsi geçen gelir türlerinde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmiş oranlarda yapılan kesintidir.
 2. KDV Tevkifatı: KDV alacağının, kanunda belirlenmiş malların alım satımı veya hizmet bedeli üstünden hesaplanmış KDV tutarının, alıcıdan bazen tamamen bazen de kanunda belirtilmiş oranlarda kesinti ile satıcıya değil de vergi dairesine vergi mükellefi sıfatı ile beyan edilip ödenmesidir.

Kimler, Hangi Oranda KDV Tevkifatı Yapmak Zorundadır?

Kimler KDV tevkifatı yapar diye soranlar için bu soruyu tevkifat oranlarını da belirterek cevaplayalım:

 • 5018 sayılı Kanun’a ek cetveller kapsamına giren idare, kurum ve kuruluşlara yapılan hizmetler ve belirtilmeyen diğer bütün hizmetlerden %50,
 • Ağaç ve orman ürünleri tesliminde %50,
 • Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünleri tesliminde %50,
 • Baskı ve basımda %50,
 • Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim gibi hizmetlerden %90,
 • Fason olarak yaptırılan tekstil/konfeksiyon, çanta, ayakkabı dikim işleri ve bunlara yapılan aracılıkta %50,
 • Hurda ve atık tesliminde %50,
 • İşgücü temini hizmetleri söz konusuysa %90,
 • Külçe metal tesliminde %50,
 • Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtların tadilleri, bakımları ve onarımları hizmetlerinden %50,
 • Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklardan elde edilmiş hammaddenin tesliminde %90,
 • Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve derinin tesliminde %90,
 • Servis taşımacılık hizmetinde %50,
 • Spor kulüplerinin yayın, reklam ve isim hakkı gelirleriyle ilgili işlemlerden %90,
 • Temizlik, çevre ve bahçe bakımında %70,
 • Turistik mağazalara müşteri bulma/götürme hizmetinde %90,
 • Yapı denetiminde %90,
 • Yapım işleri ile yapım işleriyle beraber gerçekleştirilen mühendislik mimarlık ve etüt proje hizmetlerinden %30,
 • Yemek servis ve organizasyonunda %50,

Tevkifat Hangi İşlemlerde Uygulanabilir?

Öncelikle belirtelim tevkifat satılan veya hizmeti gerçekleştirilen her üründe yapılamaz. Tevkifat uygulanabilecek işlemler Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmiştir:

 • Danışmanlık ve denetim hizmetleri
 • Yapı denetim hizmetleri
 • Yapım ve bununla ilişkili mimarlık/mühendislik hizmetleri
 • Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri
 • Özel güvenlik hizmetleri
 • Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtların tamir, bakım ve onarım hizmetleri
 • Her türlü yemek servisi
 • Servis taşımacılığı
 • Ticari reklam hizmetleri

Anlaşıldığı gibi tevkifat, sadece hizmet kategorisine giren işlemlerde uygulanabilir.

KDV Tevkifat Hesabı Nasıl Yapılır?

Yukarıda bahsi geçen kurumlara hizmet verecek olan bir işletmemiz olduğunu varsayalım. Hizmet bedelimiz 1000 TL ve uygulayacağımız tevkifat oranımız 7/10 (%70) ve KDV oranımız %20 olacak şekilde faturamızı keselim.
Farklı tevkifat oranları ile ilgili ayrıntılı bilgilere yukarıdaki yazımızdan erişebilirsiniz.

Örnek KDV Tevkifat Hesabı

Mal ve Hizmet Bedeli (5000 TL) X [1 + (KDV Oranı (%20) /100)] = 5000 X 1,20 = 6000 TL üzerinden faturalandırılır.
Tevkifat sadece KDV’ye uygulanmaktadır ve Toplam KDV X (Tevkifat oranı) formülü bize toplam tevkifatı verir.

Toplam KDV (1000 TL) X (Tevkifat oranı (7/10 yada %70)) = (1000 X 7)/(10) ya da (1000X 70)/(100) = 700 TL tevkifat bedeli çıkar.
1000 - 700 = 300 TL KDV ve 300 TL size ödenmelidir. 700 TL tevkifat bedeli ise alıcı kuruluş tarafından vergi dairesine ödenir.


Mikro Yazılım’ın KDV tevkifatı hesaplama programı ile hesaplama işlemlerinizi dakikalar içinde zahmetsizce gerçekleştirebilirsiniz.