e-Tebligat Nedir? Kimler e-Tebligat Başvurusu Yapmalı?

Genel Hukuk ve Vergi KOBİ 4dk
Genel Hukuk ve Vergi KOBİ

Vatandaşlık işlerimizin birçoğunu dijital olarak gerçekleştiriyoruz. Elektronik tebligat da resmi işlemlerimizi hızlandırıp bize birçok konuda avantaj sunuyor.
Peki e-Tebligat hakkında bilinmesi gerekenler neler? e-Tebligat nedir? Kimler e-Tebligat başvurusu yapmalı? İşte detaylar!

e-Tebligat Nedir?

Elektronik tebligat, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) ve 456 sıra numaralı VUK Genel Tebliği’ne göre tebliğ edilmesi zorunlu evrakın mükelleflere elektronik ortamda tebliğ edilmesi sürecini içeren uygulamadır.
1 Nisan 2016 tarihi itibarıyla uygulamaya konan e-Tebligat, fiziki olarak gerçekleştirilen tebligat ile aynı yasal özelliklere sahiptir.

e-Tebligat Ne İşe Yarar?

e-Tebligat vakit, nakit ve enerjiden tasarruf etmeyi sağlar, yeşil dostu bir uygulama olduğundan çevrecidir, şirketlerin hizmet kalitesini artırır, belgeleri içerikleri değiştirilemeyeceği için güvende tutar.
Ayrıca işletmelerin e-Dönüşüm sürecini hızlandırarak dijitalleşmeye katkıda bulunur.

e-Tebligat Sisteminin Faydaları Nelerdir?

e-Tebligat Sisteminin faydalarını şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Hukuki tebligat süreçlerini hızlandırarak kağıt tüketimini azaltır.
 • Maliyetleri düşürür.
 • Belgeleri güvenli bir şekilde iletilmesini sağlar.
 • İnternet erişimiyle herkese ulaşılabilirlik sağlar.
  Kısacası e-Tebligat, geleneksel tebligat yöntemlerine kıyasla daha verimli, ekonomik ve çevre dostu bir seçenek olarak öne çıkar.

e-Tebligat’a Hangi Yöntemlerle Başvurulur?

Mükelleflerin e-Tebligat başvurusu için uygulayabileceği 4 yöntem bulunur:

 • Bizzat başvuru
 • Kanuni temsilciler ile başvuru
 • Noterden alınan vekaletnameye sahip bir vekil ile başvuru
 • e-Devlet vasıtasıyla UETS üzerinden

Kimler e-Tebligat Başvurusu Yapmalı?

Ticari, zirai ve mesleki kazancı olanlar ve kurumlar vergisine tabi mükelleflerin elektronik tebligat kullanması zorunludur.
Vergi mükellefi olmayan çiftçiler ve diğer vergisel yükümlülükleri olanlar da dileyince gönüllü olarak e-Tebligata geçebilir.

e-Tebligat’a Nasıl Başvurulur?

Gerçek ve tüzel kişiler, e-Tebligat başvuru adımları için aşağıdaki yöntemleri kullanabilir:

 • Matbu formdaki talep bildirimi ile Vergi Dairesi’nden
 • Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) İnternet Vergi Dairesi’nden (Şifresi olanlar kullanıcı girişi yapabilir, şifresi olmayanlar ise kimlik numarası ile kimlik doğrulaması yapabilir. Sistemde talep bildiriminde verilen telefon numarası ile e-posta adresine e-posta ile bilgilendirme yapılır.)

Sistemi gönüllü olarak kullanmak isteyenler de aynı adımları kullanabilir.
Bununla birlikte, 2023 yılının sonunda yayınlanan torba yasa ile, 2024 yılında e-Tebligat başvurularına dair bir yenilik getirildi. Buna göre, 2024 yılı itibariyle gerçek ve tüzel kişiler, e-devlet vasıtasıyla UETS üzerinden e-Tebligat adresi alabilecek.

e-Tebligat Başvuru Süresi Nedir?

Kurumlar vergisi mükellefleri için: Yeni mükellefiyet kazanan kurumlar vergisi mükellefleri, e-Tebligat talep bildirimini işe başladıkları tarihten itibaren 15 gün içinde bağlı oldukları vergi dairesine vermek zorundalar. Bu işlem, yasal temsilciler yani vekalet verilen kişiler aracılığı ile de gerçekleştirilebiliyor.
Gelir vergisi mükellefleri için: Yeni mükellefiyet kazandığı için e-Tebligat sistemini kullanmak zorunda olan gelir vergisi mükelleflerinin, e-Tebligat talep bildirimini mükellefiyetin başladığı sırada gerekli vergi dairesine vermesi gerekiyor. Bu mükellefler, alternatif olarak İnternet Vergi Dairesi aracılığıyla da Elektronik Tebligat Talep Bildirimi verebilirler.

e-Tebligat Görüntüleme Nasıl Yapılır?

e-Tebligat’ı e-Devlet üzerinden görüntülemek mümkün. e-Tebligat görüntüleme için şu adımları takip etmek gerekiyor:

 • e-Devlet şifresi, mobil imza ve e-İmza ile sisteme giriş yapın.
 • GİB üzerinden e-Tebligat görüntüleme seçeneğini işaretleyin ve e-Tebligatınızı görüntüleyin.

e-Tebligat, e-Tebligat sistemine giriş yaparak da görüntülenebiliyor.

e-Tebligat Sorgulama Nasıl Yapılır?

e-Tebligat, tıpkı görüntülemede olduğu gibi e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. e-Tebligat sorgulama için şu adımları takip etmek gerekiyor:

 • e-Devlet şifresi, mobil imza ve e-İmza ile sisteme giriş yapın.
 • GİB üzerinden e-Tebligat görüntüleme seçeneğini işaretleyin ve e-Tebligatınızı görüntüleyin.

e-Tebligat, e-Tebligat sistemine giriş yaparak da sorgulanabiliyor.

e-Tebligat Sistemiyle İlgili Önemli Bilgiler

 • Başvurudan sonraki aşamada, talepte verilen telefon numarası ile e-posta adresine bilgilendirme yapılır.
 • Yasanın 107/A maddesi uyarınca e-Tebligat sistemi üzerinden gönderilen belgeler, mükellefin dijital ortamdaki adresine ulaştıktan sonraki beşinci günün sonunda, alıcı belgeyi açsa da açmasa da tebliğ edilmiş sayılır.
 • GİB e-Tebligat kayıtları, işlem tarih ve zaman bilgisi ile beraber otuz yıl boyunca arşivde saklanır.
 • GİB gerekli güvenlik tedbirlerini almakla sorumludur. Talep halinde bu tedbirler de ilgililere delil olarak sunulur.
 • Mükellefler, e-Tebligat talep bildirimi çerçevesinde bildirdikleri bilgilerde değişiklik olursa bunları bildirmekle, elektronik tebligat talep bildiriminde belirtilen koşullara uymakla, kullanıcı bilgilerini korumakla ve bilgilerinin üçüncü kişilerin eline geçtiğini fark ederse bunu vergi dairesine haber vermekle yükümlüdür.

Sıkça Sorulan Sorular

e-Tebligat ile ilgili merak edilen diğer sorulardan bazılarının cevaplarını sizin için derledik

e-Tebligat UETS nedir?

UETS e-Tebligat; e-Tebligatların tebligat göndermeye yetkili merciler tarafından muhataplara gönderileceği, PTT tarafından hazırlanan ve işletilen elektronik tebligat sistemidir.

e-Tebligat nereden görüntülenir?

e-Tebligat nasıl bakılır sorusunun iki cevabı bulunur: e-Tebligat e-Devlet üzerinden veya e-Tebligat Sistemi üzerinden görüntülenebilir.

e-Tebligat kaç gün sonra tebliğ edilmiş sayılır?

e-Tebligat, muhatabının adresine ulaştığı beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

e-Tebligat alıcı ne demek?

e-Tebligat’ın alıcısı, tebligatı alacak olan kişi veya kurumu işaret eder.

e-Tebligat için ücret ödenir mi?

e-Tebligat UETS üzerinden ücretsiz olarak görüntülenebilir. Ancak aracı entegratörleri tercih etmek halinde farklı ücretler söz konusu olabilir.

e-Tebligat sistemi ne zaman aktif oldu?

e-Tebligat uygulaması, 1 Nisan 2016’da yürürlüğe girdi. Mükellefler bu tarihten itibaren kendileri ya da kanuni temsilcileri aracılığıyla ya da noter vekaletnamesi ile e-Tebligat başvurusu yapmaya başladılar.

e-Tebligat sistemine kayıt olmamanın cezası var mı?

e-Tebligat sistemine dahil olmak zorunda olan mükellefler, süresinde bildirimde bulunmazsa Vergi Usul Kanununun Mükerrer 355. maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası ile cezalandırılır. Bu mükelleflere re’sen oluşturulan internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi tebliğ edilerek E-Tebligat gönderimi başlatılır.

e-Tebligat sisteminden nasıl çıkılır?

Mecburi olarak veya gönüllülük esasıyla uygulamaya katılanların aşağıdaki durumlarda sistemden çıkması söz konusudur:

 • Tüzel kişiler, ticaret sicil kaydını silerek sistemden çıkabilir.
 • Gerçek kişiler ölüm halinde ya da haklarında gaiplik kararı verilirse sistemden çıkabilir.

Siz de e-Devlet uyumlu E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv hizmetlerine Mikro Yazılım’ın e-Dönüşüm uygulamaları ile erişebilirsiniz.