Tebligat Nedir? Ne İşe Yarar?

Hukuk ve Vergi 4dk
Hukuk ve Vergi

Tebligat nedir? Her işlemimizi online yaparken tebligatı da online yapabilir miyiz? Peki e-Tebligat nedir, kimler nasıl e-Tebligat başvurusu yapabilir? Tebligat ve e-Tebligat ile ilgili sorularınızın cevabı bu yazıda…

Tebligat Nedir?

Resmi kurumlar ya da kişiler tarafından, resmi bir işlemle ilgili olarak gönderilen, karşı tarafı bilgilendirme amacı taşıyan resmi belgeye tebligat denir.
Tebligatın, tebliğ etmek ifadesinden yola çıkarak, ulaştırma ve iletme anlamlarını taşıdığını söyleyebiliriz.

Tebligat Kanunu Nedir?

Tebligat; 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve bu Kanunun uygulanması için çıkarılan Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulur. Tebligat ile ilgili önemli kanuni maddelerden bazıları şunlardır:

  1. maddeye göre; tebligat, tebliğ yapılacak şahsın bilinen en son adresinde yapılır. Bununla birlikte, kendisine tebliğ yapılacak kişinin müracaatı veya kabulü şartıyla her yerde tebligat yapılması olanaklıdır.
  1. ve 13. maddelere göre; tüzel kişilere tebliğ yetkili temsilcilerine, bunlar birden fazla ise yalnız birine yapılır.
  1. madde uyarınca; ilanen yapılan tebligatlarda, ilanın ayrıca elektronik ortamda yapılması zorunludur.
  1. maddeye göre; tebliğ usulüne aykırı yapılmış olsa bile muhatabı tebliğe muttali olmuşsa, tebliğ muteber sayılır.
  1. maddeye göre; kendisine veya adresine kanunun gösterdiği usullere göre tebliğ yapılan kimse, adresini değiştirirse, yenisini derhal tebliği yaptırmış olan kaza merciine bildirmek zorundadır.

Tebligat Geldikten Sonra Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Tebligat alındıktan sonra yapılması gerekenler, genellikle kişinin durumuna ve tebligat içeriğine bağlı olarak değişir. Ancak genel olarak şu adımları takip etmek faydalı olabilir:

 • Tebligatı dikkatlice inceleyin. Tebligatın hangi konuda olduğunu ve içeriğini anlamak önemlidir. Eğer bir yükümlülük veya talep varsa, bu durumu net bir şekilde anlamak önemlidir. Tebligatı hangi mahkemenin gönderdiği, ne zaman gönderdiği gibi bilgiler zarfta yazılıdır.
 • Eğer tebligatta belirtilen bir süre içinde cevap vermeniz gerekiyorsa, bu süreyi kaçırmamaya özen gösterin. Belirtilen sürede cevap vermemek, olumsuz sonuçlara yol açabilir.
 • Tebligat hukuki bir konuyu içeriyorsa veya karmaşık bir durum söz konusuysa, bir avukattan hukuki yardım almayı düşünün. Avukat, size konuyla ilgili doğru bilgi ve yönlendirme sağlayacaktır.
 • Eğer tebligatta bir haksızlık olduğunu düşünüyorsanız, buna karşı itirazda bulunma hakkınız olabilir. Bu durumda itiraz süreçlerini takip edin ve gereken belgeleri hazırlayarak savunmanızı yapın.
 • Eğer tebligat bir mahkeme süreci başlatıyorsa, gerekli mahkeme süreçlerini takip etmek ve mahkemeye çağrılara uygun şekilde yanıt vermek önemlidir.

Tebligat İle Elde Edilebilecek Bilgiler Nelerdir?

Tebligatın üzerinde, tebligatın kimden kime neden gönderildiği yazar, içinde ise tarafların ve varsa yasal temsilciler ile vekillerinin kimlik ve adres bilgileri bulunur.
Bununla birlikte tebligatın konusu aktarılarak ilgili kişinin ne zaman nerede olması gerektiği, kanuna göre yapılması gerekenleri, davetiyeyi çıkaran merciin mührünü, mahkeme yazı işleri müdür ile diğer mercilerde yetkili memurun imzası da tebligatta yazar.

Tebligatta Esas Numara Nedir?

Kısaca “e” harfi ile gösterilen esas numara, tebligatın mahkemelerce takip edilmesini sağlayan bir tür belirleyici numaradır.
Esas numaranın ilk kısmı açılan davanın yılını; ikinci kısmı aynı mahkemede aynı yıl içinde açılan dava sayısını gösterir.

Tebligat Çeşitleri Nelerdir?

Tebligat çeşitlerine birlikte göz atalım.

Yapılış Şekline göre Tebligatlar

Tebligatlar, yapılış tipine göre 5 kategoride incelenebilir.

Posta Yoluyla Tebligat

Uygulamada en sık karşılaştığımız tebligat çeşitidir. Bu yöntemde, tebligat posta yoluyla göndericiden alıcıya iletilir.
Bu uygulamada mevzuat, PTT’ye üstünlük tanımamaktadır.

Memur Yoluyla Tebligat

Özel hükümlerin bulunduğu durumlarda veya zarar doğabilecek durumlarda, merciler arası tebligatlar memur yoluyla gerçekleştirilebilir.
Vergi usul kanunu çerçevesinde maliye bakanlığı tebligatları memur vasıtasıyla yapabilir.

Doğrudan Doğruya Tebligat

Tebligatı çıkaran makam veya merci, herhangi bir vasıta kullanmaksızın doğrudan tebligat yapabilir.
Duruşma arasında taraflara belge verilmesi gibi durumlar bu kategoriye girer.

İlan Yoluyla Tebligat(İlanen Tebligat)

Bilinen bir kişinin adresi olmaması veya meçhul olması durumunda, ödenmiş tebligat ücretleriyle ilan yoluyla tebligat yapılır.
İlan, Basın İlan Kurumu aracılığıyla yapılır ve genellikle iki kez yayımlanır.

Elektronik Tebligat(e-Tebligat)

Tebligatın elektronik ortamdan iletilmesini sağlayan, süreci hızlı ve pratik hale getiren uygulamaya e-Tebligat denir.
e-Tebligat uygulamasına, bizzat başvurulabileceği gibi kanuni temsilciler ile noterden alınan vekaletnameye sahip vekillerle de başvurulabilir.
Ticari, zirai ve mesleki kazancı olanlar ile kurumlar vergisine tabi mükellefler, elektronik tebligat kullanmak zorundadır. Bununla birlikte vergi mükellefi olmayan çiftçiler ile diğer vergisel yükümlülükleri olanlar da dilediklerinde gönüllü olarak elektronik tebligat uygulamasına geçme hakkına sahiptir.

Kapalı Tebligat

belirli bir kişiye veya kuruma çeşitli belgelerin iletilmesi amacıyla kullanılan bir tebligat türüdür. Bu tür tebligatlar içinde çeşitli evrakları barındırır. Örneğin, duruşma zaptı, bilirkişi raporu, iddianame gibi belgeler bu tebligat türüyle iletilir.
Kapalı tebligat aynı zamanda “cepli tebligat” olarak da adlandırılır. (Tebligat nedir?)

Açık Tebligat

kapalı tebligattan farklı olarak içinde herhangi bir belge bulundurmaz. Gerekli bilgileri içeren ihtar tebligat zarfında iletilir.
Genellikle duruşma günü, keşif günü, tanık daveti gibi bilgiler açık tebligat aracılığıyla iletilir.

Kimler Tebligat Yapabilir?

Tebligat kanununa göre, isteyen herkesin tebligat yapması mümkün değildir.
Tebligatlar; mahkemeler, belediyeler, genel bütçeli daireler, karma bütçeli daireler, baro, noterler, Cumhuriyet savcılıkları, köy tüzel kişilikleri ve icra dairelerinden gönderilir.

Tebligat ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Aşağıda, tebligat konusunda kafanıza takılmış olabilecek sorulardan bazılarının cevaplarını sizin için derledik.

Tebligat önemli midir?

Evet, tebligat önemlidir çünkü hukuki süreçlerde taraflar arasındaki resmi iletişimi sağlar ve yasal hakları, yükümlülükleri bildirir. Tebligat, mahkemeye başvuru, dava açma, savunma hakkı gibi temel adımlarda kullanılır.
Ayrıca, taraflar arasındaki bilgi alışverişini belgeleyerek adil bir hukuki süreç sağlar, her bir tarafın konumunu netleştirir ve yargı kararlarının uygulanabilirliğini temin eder. Tebligatın doğru ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi, hukuki süreçlerin adil ve düzenli bir şekilde yürütülmesi için kritik bir rol oynar.

Hangi durumlarda tebligat gelir?

Tebligat genellikle mahkemeye başvuru, dava açma, savunma hakkı gibi durumlarda taraflara ulaştırılır.
Tebligat aynı zamanda icra takipleri, vergi borçları, sözleşme ihlalleri gibi durumlarda da kullanılır.

Tebligatı kimin gönderdiğini nasıl anlarım?

Tebligatı kimin gönderdiğini anlamak için tebligat belgesinde yer alan gönderen bilgilerini kontrol etmek yeterlidir. Bu bilgiler, tebligatta yer almak zorundadır.

Tebligat geldikten sonra hiçbir işlem yapmazsam ne olur?

Tebligatın size geldiği ve onu teslim aldığınız an, tebligata konu olan hukuki sürecin başladığı andır. Dolayısıyla hiçbir işlem yapmazsanız, tebligatın elinize ulaşmasından sonra belirli sürelerle sahip olduğunuz hukuki haklarınızı kaybedebilirsiniz.

Tebligatı almamak suç mu?

Evet, kişinin kendisine yapılan tebligatı kabulden kaçınması suç olarak tanımlanır.


Bütün hukuki belgelerinizi ve işlemlerinizi yönetmek için işletmenize kolaylık sağlayacak aradığınız çözüm Mikro Yazılım’da.