Kolektif Şirket Nedir? Nasıl Kurulur?

KOBİ İş Yönetimi 2dk
KOBİ İş Yönetimi

Önemli şirket türleri arasında olan kolektif şirketler ile ilgili bütün detayları yazımızda sizin için derledik.

Kolektif Şirket Nedir?

Gerçek kişiler arasında kurulmak şartı ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 153. Maddesinde de belirtildiği gibi ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacı ile kurulan şirketler kolektif şirket olarak adlandırılır.
Aynı zamanda kolektif şirket ortaklarından hiçbirisinin mesuliyeti şirket alacaklarına karşı tahdit edilmemiş olmalıdır.

Kollektif Şirket Özellikleri Nelerdir?

Kollektif şirketlerin taşıdığı en temel özellikler şu şekildedir:

 • Ortak sayısı bakımından belirli bir üst sınır olmasa da genellikle üç ya da dört kişi ile kurulması uygundur.
 • Kollektif şirketlerin kurulması ve yönetilmesi oldukça kolaydır, bu nedenle kuruluş aşamasında en büyük kolaylık tanıyan şirketler arasında yer alır.
 • Şirketin öz sermayesi, ortakların sermayesi üzerinden karşılanır. Ancak bu tip şirketlerde, kuruluş için gereken minimum sermaye tutarı konusunda bir sınırlama bulunmamaktadır.
 • Ortakların sahip olduğu sorumluluk, kuruluş aşamasında verdikleri sermaye ile doğru orantılıdır. Daha fazla sermaye koyan ortak, dolayısıyla daha fazla sorumluluk taşır.
 • Şirket borç ve alacaklarında ortaklar, bütün varlıkları ile sorumludur. Bu özellik nedeniyle kolektif şirketler genellikle küçük aile işletmeleri olarak bilinir.
 • Şirket ortakları, şirketi denetleme hakkına sahiptir. Her ortak, belgeleri, bilançoyu ve diğer dokümanları gözden geçirebilir.
 • Sözleşme aksini belirtmediği sürece, ortaklar arasında şirketi yönetme yetkisi eşit bir şekilde bulunur. Ancak sözleşmede yönetim yetkisi ile ilgili bir madde varsa, yetki bu maddeye göre belirlenir.
 • Ortaklar, şirket faaliyetlerine benzer işleri, diğer ortaklardan izinsiz olarak yapamazlar.
 • Yıl sonu döneminde ortakların, şirket gelirinden elde ettiği kar oranı, sermaye miktarına göre belirlenir.

Kollektif Şirket Nasıl Kurulur?

Kollektif şirket kurma adımlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Kollektif şirketler en az iki kişi ile kurulabilir. Ortaklar, şirketi temsil edecekleri için adları ve soyadları net bir şekilde belirtilmelidir.
 • Kollektif şirket kurma sürecinde ilk adım, uygun bir ticaret unvanı, yani bir şirket unvanı seçmektir. Seçilen ticaret unvanı noter tarafından onaylanmalıdır.
 • Ortaklar, noter tarafından onaylanmış şirket unvanı altına atacakları imzaları hazırlamalıdır.
 • Faaliyet gösterilecek bölgedeki yetkili ticaret sicili memurluğu belirlenmeli ve şirket sözleşmesi 15 gün içinde resmileştirilmelidir. Memurluğa sunulacak belgeler arasında noter tasdikli imza beyannamesi, ortakların fotoğraflı nüfus cüzdanları, Türk Ticaret Kanunu’nun 157. maddesinde belirtilen bilgileri içeren kayıt beyannamesi, Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 29. maddesine uygun taahhütnamesi ve onaylı nüfus cüzdanı sureti ile ikametgâh il muhabirleri bulunmalıdır.
 • İşletmenin faaliyet gösterdiği bölgedeki yetkili ticaret veya ticaret ve sanayi odasına kayıt yaptırılmalıdır.
 • İşletmenin ve ticaret unvanının tescil edildiğini gösteren ilan, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmalıdır.
 • Vergi dairesi ve sosyal güvenlik kurumu kayıtları gerçekleştirilmelidir.

Kollektif Şirket Sözleşmesi Nasıl Olur?

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 155’inci maddesi gereğince Kolektif şirketlerin tescil ve ilan ettirecekleri sözleşmelerde ortakların adları, soyadları, adresleri, uyrukları bulunmalıdır.
Şirket ticaret unvanı, merkez adresi, işletme konusu da sözleşme içerisinde yer almalıdır.
Sermaye miktarı (Ortaklar tarafından taahhüt edilmelidir) ve şirketi temsile yetkili kişilerin adları, soyadları ve temsil şekilleri net şekilde belirtilmelidir.