Leasing Nedir?

Genel Girişimcilik 2dk
Genel Girişimcilik

Yatırım ve girişim planlarını gerçekleştirmene yardım eden leasing nedir, ne değildir? Bu yazıda leasing’e dair soruları cevaplandırıyoruz.

Leasing Ne Demektir?

Leasing sözcüğü, “kiralama” anlamına gelir. "Finansal kiralama” olarak da düşünebileceğimiz leasing’i, bir yatırım ürününün, mülkiyeti leasing şirketinde kalacak şekilde, saptanmış bir kira kiralar karşılığında kiracısına kullandırılması (kullanım hakkının ona verilmesi) ve yapılan sözleşmenin süresi sona erdiğinde mülkiyetin kiracıya geçmesi olarak tanımlayabiliriz. Bu finansman yönteminde, işletmeler çalışmaları için ihtiyaç duydukları yatırım mallarını, kiralama yöntemiyle temin eder. Bu açıdan baktığımızda oldukça avantajlı bir yöntemdir. Leasing’te, leasing şirketi, işletmenin ihtiyacı olan malı ve ekipmanı satın alır ve işletmeye kiralar. Bu satın alımla ilgili işlemlerin tamamı da leasing şirketi tarafından yapılır.

Leasing’in Avantajları Nelerdir?

Şöyle özetleyebiliriz:

 • Leasing finansman yöntemi ile işletme nakit akışı ile uygun, orta ve uzun vadeli ve esnek geri ödeme planları belirler.
 • Amortisman avantajı vardır; kiracı işletme ödediği kiranın kâr payını, ait olduğu döneme gider olarak yazar.
 • İşletmenin nakit birikimi korunur.
 • İşletmenin ödenecek KDV’si varsa, fonun maliyeti diğer finansman yöntem maliyetlerine göre daha avantajlıdır.
 • İşletme için operasyonel kolaylık söz konusudur.
 • Leasing sözleşmeleri ve leasing için teminat alınmasına ilişkin işlemler tüm vergi, resim ve harçtan muaftır.

Leasing Süreci Nasıl Gerçekleşir?

Süreç şu şekilde gerçekleşir:

 • İşletme, yatırım için kiralamak istediği malı seçip ilgili leasing firmasına başvuruda bulunur.
 • İlgili kurum işletmeye nakit akışına uygun ödeme planı sunar.
 • İşletme teklife göre ilgili evrakı hazırlar.
 • Leasing başvurusu değerlendirilir, olumlu sonuçlanırsa leasing sözleşmesi imzalanarak operasyon süreci başlatılır.
 • Malın satıcısı işletmenin ihtiyacı olan malları işletmeye teslim ederken leasing firması da satıcıya ödemeyi yapar.
 • İşletme sözleşme süresi boyunca kirasını ödeyip süre sonunda dilerse malı devralır.

Kimler Leasing Yapabilir?

Hizmet ya da mal üretimi yapan tüm şahıs firmaları, tüm ortaklıklar, serbest meslek mensupları (hukuki işlem yapmaya yetkili her kişi ve kuruluş) leasing yapabilir. Bu grupları sıralayalım:

 • Anonim şirketler ve limited şirketler
 • Şahıs firmaları
 • Kolektif şirketler
 • Serbest meslek sahipleri
 • Ortak girişimler

Leasing’e Konu Olan Ürünler Nelerdir?

Yatırım malı niteliğindeki tüm mallar, taşınır-taşınmaz mallar leasing’e konu olur. Ancak patent hakkı, fikri ve sınai haklar, bilgisayar yazılımı çoğaltılmış nüshaları gibi maddi olmayan ürünlere leasing yapılmaz. Bir malın leasing’e uygun olması için şu özellikleri taşıması gerekir:

 • Çalışması için zorunlu olanlar harici aksam ve aksesuarı olmamalıdır.
 • Amortisman ayrılabilmelidir.
 • Kullanıldığında tüm özelliklerini yitiren bir mal olmamalıdır.