Limited ve Anonim Şirketlerde Adres Değişikliği Nasıl Yapılır?

Genel Girişimcilik Hukuk ve Vergi 3dk
Genel Girişimcilik Hukuk ve Vergi

Adres değişikliği, taşınma aşamasındaki işletmelerin ilgilenmesi gereken oldukça önemli bir konudur. Ancak merak etmeyin, aşağıda bahsedeceğimiz bazı işlemleri hukuk veya mali müşaviriniz ile kolaylıkla tamamlayabilirsiniz.

Şirketler Neden Adres Göstermelidir?

Limited şirketi veya anonim şirketler için adres meselesi göz ardı edilmemesi gereken bir konudur.
Ticaret sicili üzerinde işyerinin adresi bulunur. Tüm resmi yazışmalar, bildirimler, vergi dairesi ziyaretleri bu sicile girilen adrese göre yapılır.
Aslında bu adreste değilseniz, birçok hukuki ve resmi gelişmeleri kaçırıyorsunuz demektir. Adresinizi bilmiyorsanız, kayıtlı adresinizi en kısa sürede ticaret sicilinden bulun, yanlışsa hemen değiştirin.
Ticaret siciline kayıtlı şirketin adresi ile vergi dairesine ve SGK’ye kayıtlı adres de uyuşmalıdır. Herhangi bir farklılık olması durumunda düzeltmelisiniz.

Sanal Ofis Şirket Adresi Olarak Gösterilebilir mi?

Sanal ofisler kurumsal adresler olarak kullanılabilir. Bazı ticari kuruluşlar sanal ofis adreslerini kabul etmeyebilir ve fiziksel bir ofis gerektirebilir. Sağlık tesisleri, kreşler, okullar gibi yerlerin adresleri belirli şartları sağlamalıdır.

Ev Adresi İş Adresi Olarak Gösterilebilir mi?

Ev adresi iş adresi olarak girilebilir.
Kat mülkiyeti kanununa göre konut adresinin is adresi olarak gösterilmesinin şartı konut sahiplerinden izin alınmasıdır.

Adres Değişikliğinde Ticaret Odası İşlemleri

Bu konuyu, farklı durumları göz önünde bulundurarak inceleyelim.

Şirket İstanbul İçinde Taşınıyorsa Adres Değişikliği Nasıl Yapılır?

Yeni bir yere taşındınız. Kira kontratınız var, neler yapmanız gerekiyor?

 • Adres değişikliğine ilişkin karar alınması: Karar metnine yazacağımız adres önemlidir. Kira sözleşmesinde girilen adres yeterli olmayabilir. Adres bilgileri artık merkezi kayıt sistemine uygun olarak yazılmalıdır.
 • İşletme sahibi iseniz, Mersis’te bir kullanıcı hesabı açarak başvurunuzu başlatabilirsiniz. Mersis sistemine girdiğinizde ilk olarak işlemlerini yapmak istediğiniz firmayı seçiyorsunuz. Bu işletmeye giriş yaptığınızda adres değişikliği sekmesinden adres bilgilerini ve karar numarasını girerek Merkezi Adres Kayıt Sisteminde yeni bir adres seçmelisiniz. Mersis sistemi izin vermeyeceğinden kira sözleşmesindeki adresi yazamayacağınızı hatırlatalım. Mersis sisteminden bir onay kodu alarak İTO’ya başvurunuzu yapabilirsiniz.

İstanbul İçi Adres Değişikliğinde Ticaret Sicil’e Başvuru

Ticaret Sicil başvurusunu aşağıdaki evraklarla gerçekleştirmeniz gerekiyor:

 • Adres değişikliğine ilişkin dilekçe. Dilekçeye Mersis no yazılmalıdır
 • Yönetim Kurulu ya da Ortaklar Kurulu kararı (noter onaylı)
 • Ortaklar Kurulu kararı alınmış ise toplantıya katılanları gösterir Hazirun Cetveli (varsa)

Ticaret Sicil, teslim ettiğiniz evrakları ve bilgileri inceleyecek ve herhangi bir eksiklikle karşılaşılmaması durumunda yeni adresi tescilleyecektir. Adresin tescil edilmesi durumunda yeni adres, 1 hafta içinde Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanır.

Şirket İstanbul Dışına Taşınıyorsa Adres Değişikliği Nasıl Yapılır?

Bu durumda şu adımlar izlenir:

 • Adres değişikliğine ilişkin karar alınması
 • Mersis sisteminden başvuru yapılması

İstanbul Dışı Adres Değişikliğinde Ticaret Sicil’e Başvuru

Ticaret Sicil başvurusunu aşağıdaki evraklarla gerçekleştirmeniz gerekiyor:

 • Adres değişikliğine ilişkin dilekçe. Dilekçeye Mersis başvuru no yazılmalıdır. Şirket unvanı, şirket sermayesi, açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE kodu ile birlikte girilmelidir.
 • Önceki Sicil Müdürlüğü’nden Sicil Yönetmeliğinin 111. maddesine göre alınan belge
 • Anonim Şirketler için Genel Kurul kararı, Limited şirketler için Ortaklar Kurulu kararı (Ana sözleşmenin değişen merkez maddesinin yeni şeklinin yer aldığı) (noter onaylı)
 • Toplantıya katılanları gösterir Hazirun Cetveli (varsa)
 • Önceki sicil müdürlüğünde alınan son kararlara ait Ticaret Sicil Gazetesi
 • Yetkilinin imza beyannamesi
 • Oda kayıt beyannamesi
 • Yabancı ortak var ise Kuruluş Bildirim Formu

Ticaret sicil, teslim ettiğiniz evrakları ve bilgileri inceleyecek ve herhangi bir eksiklikle karşılaşılmaması durumunda yeni adresi tescilleyecektir. Adresin tescil edilmesi durumunda adres, 1 hafta içinde Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanır.

Adres Değişikliği ile İlgili Vergi Dairesi İşlemleri

Bu işlemler için iki farklı durum söz konusudur.

Vergi Dairesine başvuru (Vergi Dairesi Değişmeyecekse)

Yapılan adres değişikliğinin Vergi Dairesine 30 gün içinde bildirilmesi gerekir.
Adres değişimi sonucunda vergi dairesi aynı kaldıysa işlem daha kolaydır. Bir dilekçe yazarak ve yeni kira kontratınızla başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvurunuzu aynı zamanda şirketin internet vergi dairesi şifresi ile internet üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz.

Vergi Dairesine başvuru (Vergi Dairesi Değişecekse)

Başvuru için aşağıdaki belgeleri hazırlamalısınız:

 • İşe başlama/bırakma formu
 • Kira kontratı
 • Adres değişikliğini gösterir Ticaret Sicil gazetesi
 • İmza sirküleri
 • Şirket yöneticilerinin noter onaylı nüfus cüzdanları suretleri

Vergi Dairesinden Yoklama Memuru Ziyareti

Vergi Dairesi ziyaretten bir önceki gün şirket yöneticisine bir SMS gönderir. Görevli yoklama memuru belirtilen saatte ve adreste şirket yöneticisi ile görüşmelidir. Şirket yöneticisinden imza sirküleri ve kira kontratı istenebilir. Şirketin yeni adresi adına düzenlenmiş vergi levhası bu ziyaret sonrası oluşur.
Yoklamanın zamanlaması konusunda bazı problemler yaşanabilir. Randevu saatinin kaçırılması yeniden yoklama talep edilmesi ve yoklama memuru ile mutlaka görüşülmesi gerekir. Vergi dairesinde adres değişikliği olabilmesi için yoklama tutanağının imzalanması şarttır.
Vergi dairesi zaman zaman adres değişikliği olmasa dahi yoklama yapabilir. Bunun nedeni kayıtlı işletme içerisinde faaliyet olup olmadığını sorgulamaktır. Birden fazla kez yoklama memuru şirket adresinde muhatabı ile görüşemezse şirketin kaydı askıya alınır.
Vergi dairesindeki kaydın askıya alınmasına re’sen terk denir. Re’sen terk durumunda şirketin faaliyetleri kısıtlanır, herhangi bir şekilde vergi beyannamesi veremez ve fatura düzenleyemez.