Melek Yatırımcı Nedir? Melek Yatırım Nasıl Çalışır?

Genel Girişimcilik 5dk
Genel Girişimcilik

Bu yazıda bir tür özkaynak finansmanı olan melek yatırımını ve melek yatırımcıları anlattık.

Melek Yatırımcı Kimdir?

Melek yatırımcı, henüz erken aşamadaki iş girişimlerine veya küçük işletmelere yatırım yapan, şirkette hisse senedi karşılığında genişlemesi için sermaye ve kitle fonlaması sağlayan kişidir.
Melek yatırımcılara bazen akredite yatırımcılar denir. Her iki isimlendirmeden de sermaye miktarları yüksek kişiler oldukları anlaşılabilir.

Melek Yatırımcı Teriminin Kökeni Nedir?

“Melek” terimi, bu özel yatırımcı tipine atıfta bulunarak, New Hampshire Üniversitesi profesörü ve Girişim Araştırmaları Merkezi’nin kurucusu William Wetzel tarafından icat edildi. 1978’de Wetzel, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki girişimciler tarafından tohum sermaye fonu yaratma konusunda bir araştırma yaptı. Bu çalışmada yatırımcılara atıfta bulunurken melek terimini kullanmıştır.
“Melek” terimi, iptal edilmesi muhtemel prodüksiyonlar için fon sağlayan varlıklı bireylere atıfta bulunmak için kullanıldığı Broadway tiyatro sahnesinde de vardır. Bugün melek yatırımcılar, startup varlığının hayati bir parçası ve finansmanın merkezinde yer alıyor.

Melek Yatırımcı Olma Şartı Nedir?

Ülkemizde melek yatırımcı olmanın şartı yatırımcıların, başvuru esnasında sahip oldukları menkul ve gayrimenkul bütününden oluşan kişisel servetinin toplam değeri 1.000.000 TL ve üzerinde olmasıdır. Ayrıca melek yatırımcı lisansı almadan önceki 2 sene özelinde, kişinin yıllık gayrisafi geliri her iki yıl için de 200.000 TL ve üzerinde olmalıdır. Yetersiz nakit akışına sahip yerleşik olmayan işletmeler genellikle, karlılık yolunda onlara yardımcı olmak için çok ihtiyaç duyulan nakit ihtiyaçlarını giderebilen melek yatırımını kullanır.

Melek Yatırımlar Nasıl Çalışır?

Melek yatırımcıların yeni kurulan bir işe katkıda bulunmak için belirli bir miktarda paraları yoktur: Yatırımlar birkaç bin dolardan birkaç milyon dolara kadar değişebilir. Araştırmalar, melek finansmanının yeni başlayanlar için daha yüksek bir hayatta kalma oranı ile doğrudan ilişkili olduğunu göstermiştir. Melek yatırımlarının nasıl çalıştığına daha yakından bir bakış:

1. Yatırım Fırsatları

Yatırımcılar yatırım fırsatlarını belirler. Melek yatırımcılar veya melek grupları genellikle sağlık, telekomünikasyon, tüketici ürünleri ve hizmetleri, elektronik ve kamu hizmetleri etrafında dönen girişimlere yönelir.
Başlamadan önce, melek yatırımcıların genellikle heyecan verici şirketlere erişim ve giriş noktalarını oluşturmaları ve kurucular arasındaki itibarlarını artırmaları gerekir. Başarılı bir melek yatırımı, ya daha fazla deneyim yoluyla ya da yerleşik bir melek grubunun parçası olarak bir kez kurulduktan sonra, yapılabilir.

2. Keşif Süreci

İlk kontrol noktası olarak melekler, birlikte çalışmak istedikleri şirketleri istemedikleri şirketlerden ayırdıkları bir tarama (veya keşif) sürecinden geçerler. Melek yatırımcılar, genellikle geleneksel yatırımlardan elde edeceklerinden daha yüksek getiri oranları (yaklaşık yüzde 25 ila 60) ararlar.

3. Potansiyel Yatırımcılar

Startup’lar potansiyel yatırımcıları yönlendirir. Çoğu melek yatırımcının herhangi bir yatırım kararı vermeden önce bir ekibi ve hikayelerini yakından tanıması gerekir. İş konuşması, girişimcilerin fikirlerini satmaları için bir grup yatırımcıya işleri, finansal ihtiyaçları ve nihai hedefleri hakkında kısa bir genel bakış sunduğu bir sunumdur. Sahalar, resmi olmayan bir öğle yemeği toplantısından slayt gösterili bir ofis sunumuna kadar değişebilir.

4. Saha Kontrolü

Yatırımcılar sahayı gözden geçirir. Bir sunumdan sonra melek yatırımcılar sunum materyallerini ve diğer ilgili bilgileri gözden geçirmek için yeniden bir araya gelecekler. Bu süreç, çok sayıda takip sorusu sormayı, herhangi bir zorluğu öngörmeyi, iş planını gözden geçirmeyi ve modellemeyi içerir. Bazen ağ bağlantılı gruplar, ele almak istedikleri sorunların bir kontrol listesini içeren resmi bir durum tespiti raporu hazırlar.

5. Bağlantı

Her iki taraf da şartlar oluşturmak için bağlantı kurar. Bir anlaşma başarılı bir şekilde şekilleniyorsa, melek yatırımcı veya melek yatırımcı grubu yöneticisi, olası anlaşma koşulları hakkında girişimcilerle bağlantı kuracaktır. Bu aşamada değerleme, anlaşma akışı ve anlaşma yapısı gibi konuları tartışırlar. Nihai hedef, bir ön sözleşme, anlaşmanın ana bileşenlerini özetleyen bağlayıcı olmayan bir belge ve bir titizlik raporu aracılığıyla belgelenen, karşılıklı olarak kabul edilebilir bir şartlar kümesini müzakere etmektir.

6. Turu Doldurmak

Şartlar üzerinde çalışılırken, bir yatırımcının ne kadar katkıda bulunmak istediğini ve işletmenin ihtiyaç duyabileceği ek parayı ölçmek önemlidir. Anlaşma sendikasyonu olarak bilinen bu adım, yatırımcıları mümkün olduğunca çabuk getirmek için girişimci ve lider yatırımcının güçlerini birleştirmesini içerir. Yatırım sürecinin her noktasında anlaşmayı yeniden müzakere etmek çok maliyetli ve zaman alıcı olduğundan, yatırımcılar ve yönetim ekibi arasında uyum olmalıdır.

7. Anlaşmayı Kapatmak

Kapatmaya hazırlanırken, avukatların herhangi bir para el değiştirmeden önce kesin yasal belgeler hazırlaması gerekecek. Hukuk danışmanı, anlaşmanın boyutuna bağlı olarak bir ila iki hafta arasında değişen, genellikle anlaşma belgelerini nispeten hızlı bir şekilde bir araya getirebilir. Kapanış paketinde herkes sözleşmeyi imzaladıktan sonra, melek yatırımcılar mentorluk sunmaya, tanıtım yapmaya, yönetim kurulu tavsiyesi sunmaya ve bazen de yönetim kurulu hizmeti sunmaya başlayabilir.

Melek Yatırımcıların Olumlu Yönleri

  • Bir melek yatırımcı risk almaya isteklidir: Küçük işletme kredisi almaya hak kazanmak, genellikle birkaç adım atmayı gerektirir. Bunun nedeni, bu “melek yatırımcıların” çoğu zaman, söz konusu riskin düzeyini kavrayan ve onu üstlenmekte rahat olan yerleşik girişimciler olmalarıdır. Banka size parayı teklif etmeyi kabul etse bile, zarar olasılığını azaltmak için ödünç alabileceğiniz miktarı kısıtlayabilir. Öte yandan, melek yatırımcılar, kuruluşun potansiyeline inanırlarsa genellikle daha büyük bir yatırım yapmaktan çekinmezler. Bir melek yatırımcı genellikle iyi bir fikir ve iyi bir anlaşmayı sezebilir".
  • Para kredi değildir: Küçük işletme kredinizi alırken, girişimin gerçekten başarılı olup olmadığına bakılmaksızın bankanız sizden krediyi geri ödemenizi bekleyecektir. Bir melek yatırımcı farklı bir çerçeve içinde çalışır. Topu yuvarlamak için gereken sermayeyi size teklif edecekler ve karşılığında şirketinizde bir mülkiyet hissesi alacaklar. Başlangıç ​​başarılı olursa, ikiniz de finansal ödülleri alırsınız. Öte yandan, şirketiniz batarsa, bir melek yatırımcı teklif edilen fonları geri ödemenizi beklemez.
  • Başarı artış oranı: Melek yatırımcılar genellikle bir startup masasına yılların uzmanlığını getirirler ve bir işin başarı getirip getirmeyeceğini anlarlar. Harvard Business School’dan bilim adamları, melek yatırımcılar tarafından desteklenen girişimlerin işlerinde daha uzun süre kalma, önemli bir büyüme sağlama ve daha yüksek bir getiri oranına tanık olma olasılığının daha yüksek olduğunu keşfetti. Finansmana ek olarak rehberlik ve tavsiye arıyorsanız, melek yatırımcılar bol miktarda değerli bilgi sunar.

Melek Yatırımcıların Olumsuz Yönleri

  • Bir melek yatırımcı çıtayı yükseltebilir: Melek yatırımcının daha yüksek risk toleransının dezavantajı, genellikle daha yüksek beklentilere sahip olmalarıdır. Unutulmamalıdır ki melek yatırımcılar, para kazanmak için iş yaparlar ve hatta önemli miktarda fon olduğu için, tıpkı herkes gibi bir getiri elde etmek isterler. Bir melek yatırımcının ilk 5-7 yıl içinde orijinal yatırımlarının 10 katına eşit bir getiri oranı beklemesi olası bir durumdur. Bu türden bir gelir standardına bağlı kaldığınızda, bunun sizin üzerinizdeki baskısı yoğun olabilir. Melek yatırımcıları düşünüyorsanız, girişimin yatırımcının beklediği oranda genişleme pozisyonunda olup olmadığını belirlemelisiniz.
  • Yüksek hisse oranlarına sahiptir: Yatırımcınıza sundukları sermayeyi resmi olarak geri ödemek zorunda olmasanız da, durum bu kadar masum değildir. Anlaşmanın bir parçası olarak işinizde öz sermayeyi devrettiğinizde, esasen gelecekteki net kazançlarınızın bir kısmını veriyorsunuz. Melek yatırımcının talep ettiği hisse yüzdesi, genellikle ne kadar yatırım yaptıklarına bağlıdır. Girişiminizin son derece başarılı olması halinde melek yatırımcınız, üzerinde hak iddia edemeyeceğiniz çok fazla gelirler elde edebilir. Masada bir teklifiniz olduğu için, yatırımcının istediği mülkiyet miktarının sizin kâr elde etme şansınızı tüketmediğinden emin olmak için şartları dikkatlice değerlendirin.
  • Kontrol tam olarak sizde olmaz: Bir melek yatırımcı, fonların nasıl kullanıldığına dair tam bir bilgiye ulaşmadan büyük paralar harcamaz. Melek yatırımcının, kuruluşunuzun sonucunu etkileyen kararların alınmasında aktif rol almak istemesi olasıdır. Kontrolü size verseler bile, yine de bazı kararlarınızın arkasındaki nedenleri açıklamaktan sorumlu olacaksınız. Melek yatırımcınızı aramaya başlamadan önce, şirketin nasıl yönetileceği konusunda rahat olduğunuzdan emin olmalısınız. Bu özgürlüğünüzü koruyabileceğiniz bir melek yatırımcı turuna çıkmalısınız.