MRP2 Nedir? MRP ile Farkları Nelerdir?

Mikro Ürünler E-Dönüşüm Satış ve Pazarlama İş Yönetimi 3dk
Mikro Ürünler E-Dönüşüm Satış ve Pazarlama İş Yönetimi

Günümüzde işletmelerin karmaşık ve dinamik talep ve tedarik zincirleriyle başa çıkabilmeleri için çeşitli planlama ve yönetim araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araçlardan biri de MRP2’dir.
Peki, MRP2 nedir? MRP’den nasıl farklılaşır? Cevaplar yazımızda.

MRP’nin Doğuşu ve Tedarik Zinciri Yönetimi

MRP kısaltmasının açılımı İngilizce material requirements planning, yani malzeme ihtiyaç planlaması olarak geçer.
Amerika Birleşik Devletleri’nde 1970’li yıllarda ortaya çıkmıştır. ABD’de 1970’li yıllarda üreticiler stok üretim üzerinde yoğunlaşmış durumdaydı ve karşılaştıkları temel sorun yüksek üretim miktarları için gereken malzeme ve hammaddenin tedariğiydi.
Hammadde tedariği sorununu çözmek amacıyla üretim işletmelerinin yöneticileri hammadde kaynaklarını, tedarik rota bilgilerini ve tahmini satış verilerini bilgisayara girmeye başladılar. Bilgisayar da üreticinin ihtiyacı olan hammadde miktarını belirledi ve sonrasında hali hazırda bulunan stoklarla alınmış siparişleri karşılaştırarak alınması gereken hammadde miktarını belirledi.
Bu yöntem daha sonra MRP, yani malzeme ihtiyaç planlaması olarak adlandırıldı.

MRP ile Üretim ve Kapasitenin Kontrolü

Malzeme ihtiyaç planlamasında karşılaşılan en büyük sorun belirsizliktir. Kapasite kontrol teknikleri, üretilen ürünlerin takibi ve yapılan çeşitli işlemlerin zamanlarının değişken olması ortaya belirsizliklerin çıkmasına sebep olmaktadır. Bu belirsizlikler üretim kapasitesinin planlanması aşamasında büyük sorunlar yarattı. Malzeme ihtiyaç programlamasının en temel sorunu yazımızda bahsettiğimiz üzere üretim üzerinden planlanması. Bunun yerine yapılması gereken müşterinin verdiği siparişler üzerine daha gerçek zamanlı bir sistemin kullanılması.
JIT (tam zamanlı üretim) tekniklerini kullanan çoğu üretici öngördükleri yararı alamadılar. MRP üzerinde yapılması planlanan gelişimler ve araştırmalar MRP’yi diğer üretim sistemleri ile entegre etme üzerinedir.

MRP2 Nasıl Ortaya Çıktı?

Malzeme ihtiyaç planlaması bilgisayar tabanlı envanter kontrol ve planlama sistemidir. Teslimleri zamanında yapmak, ürün ve hammadde stoklarını takip etmek ancak malzeme ihtiyaç planlaması kullanarak mümkündür. Yıllar içinde stok dayalı üretimden müşteri beklentilerine göre üretime geçildi. Bu daha çok ürün çeşidi demekti ve hammadde tedariğine ek olarak ekonomik üretim, kapasitenin etkin kullanılması ve finansman yönetimi gibi sorunlar ortaya çıktı. Üretim yönetimi komplike hale geldiğinde ise malzeme ihtiyaç planlaması yetersiz kaldı, dolayısıyla MRP2, yani imalat kaynakları planlaması ortaya çıktı.

MRP2’nin Özellikleri Nelerdir?

MRP2 üretim yönteminde üretici firma elindeki bütün kaynakları etkin olarak planlar ve üretici firmanın her faaliyetini test eder. MRP2 ile paylaşılan bir veri tabanındaki bilgileri temel alan bir iş planı oluşturabilir, satın alma raporu, yükleme bütçesi, envanter raporu gibi evrakları hızla ve kolaylıkla düzenleyebilirsiniz.
MRP sistemine finansal planlama, kapasite planlaması gibi ekstra modüllerin entegre edilmesiyle çok daha farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek, MRP’nin yarını kabul edilen MRP2 sistemi oluşturulmaktadır. MRP2 sistemi işletmenizin verimini arttıracak ve müşterilerine cevap verme sürecini hızlandıracak çözüm önerileri üretmeyi hedeflemektedir.
Bu hedef doğrultusunda MRP2 sistemi stokları azaltır, üretimi aksatmaksızın planlar ve üretim verimini arttırır. Böylece depo ve stok maliyetleri düşerken müşteri hacminde bir kayıp kesinlikle yaşanmaz.

MRP2’nin Faydaları Nelerdir?

  • MRP2, işletmenizin üretim kalitesinde gözle görülür bir artış sağlayacağı için rekabetin yüksek olduğu bir pazarda rakiplerinizin en az bir adım önüne geçmenizde size yardımcı olur.
  • Üretim süreçlerini düzenlediği için üretim maliyetlerini düşürür, verimliliğinizi arttırarak işletmenizi büyütmenizde size yardımcı olur.
  • İş süreçlerini koordine etmenizi sağlayarak çalışanlarınızın çalışma ortamındaki huzurunu ve mutluluğunu arttırır, çalışanlarınıza daha fazla iş tatmini sağlar.

MRP2 ile MRP arasındaki Temel Fark Nedir?

MRP (Malzeme İhtiyaç Planlaması) malzeme taleplerini planlamak ve takip etmek amacıyla kullanılan bir yöntemken, MRP2 (Manufacturing Resource Planning 2) daha geniş bir perspektife sahiptir ve malzeme ihtiyaçlarının ötesinde işgücü, makine kapasitesi, finansal kaynaklar gibi işletme kaynaklarını bütünleştiren bir planlama yaklaşımını temsil eder.
MRP genellikle taktik düzeyde malzeme yönetimine odaklanırken, MRP2 stratejik planlama süreçlerine odaklanarak işletmenin uzun vadeli hedeflerini desteklemeyi amaçlar.
MRP2, genellikle ERP (Enterprise Resource Planning) sistemlerinin bir parçası olarak kullanılarak iş süreçlerini daha kapsamlı bir şekilde entegre eder.

Mikro Yazılım ve MRP2

300’ün üzerinde iş ortaklığı ile, 30 yıldır 105 bin müşteriye kurumsal süreçlerde destek veren yerli bir şirket olarak Mikro Yazılım, şirketinize muhasebe raporları hazırlamadan MRP ve MRP2’ye pek çok alanda destek olacak yazılım ürünleri ile iş süreçlerinizi verimli bir hale getirmek için hizmet vermektedir. Malzeme takip programı gibi ihtiyacınıza yönelik oluşturulabilecek ve MRP2’yi destekleyebilecek tüm yazılımlar için Mikro Yazılım ile tanışın!