Muhasebe İçi Envanter Nedir?

Genel KOBİ Satış ve Pazarlama 3dk
Genel KOBİ Satış ve Pazarlama

Muhasebe içi envantere dair detaylar yazımızda.

Muhasebe İçi Envanter Nedir?

İşletmeler için oldukça önem taşıyan muhasebe içi envanter, iş dünyasında, özellikle üretim ve ticaret alanında yaygın olarak kullanılan bir muhasebe terimi olarak karşımıza çıkıyor.
Muhasebe içi envanter; işletmelerin ve şirketlerin yıl sonu finansal kayıtları içerisinde yer alan envanter hazırlama sürecinden önce, işletmeye ait olan değerlerin sayım yapılmış hali olarak tanımlanır. İşletmelerin tespit aşaması ve değerleme işleminden sonra elde ettikleri sonuçlar, muhasebe kayıtlarıyla karşılaştırılır.
Bu uygulamada yapılan işlemler, düzenleyici muhasebe kayıtlarını kapsar. İşletmenin kâr, zarar ve bilanço gibi finansal kayıtlarında elinde bulundurduğu stoğu nasıl göstereceğine ve karı nerede artırabileceğine olanak tanıyan muhasebe içi envanter işleminde; satılan herhangi bir malın maliyeti doğru bir şekilde izlenir ve her hesap döneminin sonunda kaydı tutulan mallara doğru bir değer verilir. Malların değerinde herhangi bir artış veya azalma görülürse, bu envanter değeri genel olarak işletmenin değerini etkiler.

Muhasebe İçi Envanter Yöntemleri Nelerdir?

İşletmelerin ve şirketlerin dönemsel veya sürekli bir sistem kullanmasına bakılmaksızın satılan ürünün maliyetini belirlemek için bir envanter yöntemi oluşturması gerekir. Bu envanter yöntemi içerisinde yer alan muhasebe için envanter yöntemlerinin uygulanmasında, belirli bir sıra takip edilir.
Uygulanan işlemler dönem sonu genel geçici mizanın düzenlenmesi sonucu başlar. Ardından muhasebe içi envanter işlemleri yapılarak işletmenin sahip olduğu varlıkların gerçek durumu tespit edilir.

Sonraki adımlarda genel geçici mizan karşılaştırılarak eğer varsa arada herhangi bir fark olup olmadığı tespit edilir. Eğer bu ikisi arasında fark bulunursa, hesapların gerçek durumunu ifade eden muhasebe içi envanter işlemleri ile bu farkların sebepleri belirlenip muhasebe kayıtları tutulur ve muhasebe içi envanter işlemi gerçekleştirilir.
Bu çalışma sayesinde muhasebe kayıtları ve envanter sonuçları uyumlu hale getirilir. Böylece, envanter neticelerini gösteren mali tablolar düzenlenir.

Muhasebe İçi Envanter Farkları Neden Olur?

İşletmelerin sahip olduğu fiziksel envanteri değerleme işlemi ve raporlama uygulaması olan muhasebe içi envanter çalışmaları sonucu tespit edilen farkların birçok nedeni bulunur.

  • Bu nedenler içerisinde ilk olarak muhasebe kayıtlarında herhangi bir hata yapılmış olması yer alır. Muhasebe içi envanter yöntemleri sayesinde işletmelerin muhasebe hataları tespit edilir. Elde edilen kayıtlarda bir hata bulunmaması halinde envanter sayımı sırasında bazı varlıklar tespit edilmeyebilir ve birçok kez kayıt edilmiş mallar bulunabilir.
  • İşletmelerin imalat sürecinde verdiği bazı fireler, uygulanan envanter yönteminde bu farklılıklara neden olabilir. Envanterin sayımı yapılması halinde bu tür bilgilerin dikkate alınması gerekir.
  • İşletme sahiplerinin rızası ile alınıp kullanılan ve kaydı tutulmayan mallar, değerler muhasebe içi envanter karşılaştırmalarındaki farkların oluşmasına sebep olur. İşletmenin veya şirketin bilanço dönemi içerisinde satılmış malların kayıtlara geçirilmemesi durumu envanter farkına neden olur. Muhasebe içi envanter işleminin düzenlenmesiyle ortaya çıkan bu farkların elde edilen sonuçlara göre dikkatle incelenmesi gerekir.

Muhasebe İçi Envanter Yönteminin İşletmelere Faydaları Nelerdir?

Bu faydaları şu şekilde özetleyebiliriz:

  • İşletmelerin ürün değeri hakkında bilgi sağlaması için muhasebe içi envanter yöntemi oldukça önem taşır. Bu yöntem işletmelerin satışlarını en üst düzeye çıkarmaya, ürün maliyetlerini azaltmaya yardımcı olur. İşletmeye daha iyi fırsatlar sağlayan bu yöntemle stok maliyetlerini doğru bir şekilde takip ederek nereden ve nasıl kar ettiğinizi kolaylıkla takip edebilirsiniz. Böylece, işletmenizde üretilen malların değerini öğrenebilirsiniz.
  • Üretilen malların sezonluk satış trendlerini belirleyerek promosyonları planlamaya yardımcı olan muhasebe içi envanter yönteminde, vergi faturalarını kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.
  • Basitçe söylemek gerekirse, muhasebe içi envanter yöntemini ne kadar iyi kullanırsanız, işinizi bir sonraki seviyeye o kadar kolaylıkla taşıyabilirsiniz.

Muhasebenizi hatasız ve eksiksiz şekilde tutmak için Mikro Yazılım’ın muhasebe programı çözümünü kullanabilirsiniz.