Muhtasar Vergisi Nedir? Ne Zaman Verilir?

Genel 2dk
Genel

Muhtasar vergi hakkında tüm detayları bu yazıda derledik.

‘Muhtasar’ Ne Demek?

Muhtasar nedir dediğimizde, Türk Dil Kurumu, Arapça kökenli bir kelime olan ‘muhtasarı’ “kısaltılmış olan” olarak tanımlıyor.

Muhtasar Vergi Nedir?

Muhtasar vergi, diğer ismiyle stopaj beyanname, ticarete yeni atılanları ilgilendiren, biraz karmaşık gibi görünse de net olan bir vergi türüdür.
Kısaca “kesinti” diyebileceğimiz muhtasar vergiyi şöyle açıklayabiliriz: 10 çalışanı olan bir işletmeniz olduğunu düşünelim. Vergi idaresi bu 10 çalışanın vergisini tek tek beyan edip ödemelerini beklemek yerine sizden onların vergisini ücretlerinden kesip topluca vergi dairesine ödemenizi talep ediyor. Bu sayede, nakit akışınızı az da olsa olumsuz etkileyen bir uygulama olsa da genel anlamda pratik ve uygulanabilir bir ödeme düzeni meydana geliyor.

Muhtasar Beyanname Nedir?

Muhtasar beyanname bir gelir vergisi beyanıdır. Muhtasar beyannamenin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

 • Kesintisi kaynakta yapılır. Yani gelir henüz sahibine ulaşmadan kesintisi yapılır.
 • Stopaj usulü vergilendirme türüdür.
 • Geliri kazanan mükelleften devlete ödemek üzere kesilir, bu tutar da yine devlete beyan edilir.
 • Vergi asıl borçlu yerine vergi sorumlusundan istenir. Yani borçu (mükellef) çalışan da olsa, ona maaş ödemesini yapmadan önce ücretinden kanuna uygun şekilde kesilmesi gereken gelir ve damga vergisini kesip yasal süre içinde bir muhtasar beyanname düzenleyen ve vergi dairesine ödeme yapan taraf işverendir. Yani muhtasar vergi sorumlusu işverendir. İşveren bir nevi gelirinden kesinti yapılan mükellef ile devlet arasında vergi aktarımı aracılığı rolünü üstlenir.

Muhtasar Beyannamenin İçeriği Nasıldır?

Bir muhtasar beyanname örneği incelemek içeriği görmenize ve anlamanıza yardımcı olacaktır. Fakat genel olarak Gelir Vergisi Kanunu’na göre muhtasar beyannamede şu bilgiler yer almalıdır:

 • Vergi kesintisi yapan işverenin adı, soyadı, unvanı, adresi
 • Muhtasar beyannamenin ilgili olduğu ay veya aylar
 • Aylık ücret bordrolarının özeti
  • Hizmet erbabı sayısı
  • Hizmet erbabına verilen ücret
  • Ücretten yapılan kesintinin tutarı (3 aylık muhtasar beyannamelerde her ayın bordro icmali ayrı ayrı gösterilir)
 • Vergi kesintisine tabi diğer ödemeler
  • Ödeme yapılan kişinin adı, soyadı, iş adresi, vergi dairesi, mükellef hesap numarası
  • Ödemenin türü
  • Ödemenin miktarı
  • Ödemeden yapılan vergi kesintisi
 • Muhtasar beyannamenin düzenleme tarihi ve yetkili imza

Muhtasar Verginin Süresi Nedir?

Muhtasar vergi verme süresi, beyannameyi veren vergi mükellefinin çalıştırdığı çalışan sayısına göre değişir.
Muhtasar vergi aylık ya da 3 aylık olarak düzenlenip beyan edilebilir.

Muhtasar Vergi Ne Zaman Verilir?

Muhtasar vergi beyan edeceğiniz beyanname

 • Ekim, Kasım, Aralık döneminde 23 Ocak akşamına kadar
 • Ocak, Şubat, Mart döneminde 23 Nisan akşamına kadar
 • Nisan, Mayıs, Haziran döneminde 23 Temmuz akşamına kadar
 • Temmuz, Ağustos, Eylül döneminde de 23 Ekim akşamına kadar

verilmelidir.