Muhtasar Beyanname Nedir? Muhtasar Beyanname Örneği

Muhasebe ve Finans Genel 2dk
Muhasebe ve Finans Genel

Muhtasar Beyanname nedir, ne zaman bildirilir, nasıl hazırlanır? Tüm detayları yazımızda derledik.

Muhtasar Ne Demektir?

Arapça bir sözcük olan ‘muhtasar’, “kısaltılmış olan” anlamına gelir.

Muhtasar Vergi Nedir?

Muhtasar vergi kanuni mükellefin işçi veya memur, vergi sorumlusunun ise işveren olduğu bir vergi türüdür. Yani işçinin vergisini onun adına işveren öder ve muhtasar beyanname verir. Muhtasar beyannameyi veren mükellef, gelirinden kesinti yapılan mükellef ile devlet arasında verginin aktarılması için aracılık yapar.

Muhtasar Beyannamesi Nedir?

Muhtasar beyanname, kesintisi kaynakta yapılan vergiler arasında olan, gelir elde eden mükelleften devlete ödemek üzere kesilen tutarın yine devlete beyan edildiği bir gelir vergisi beyanıdır.
Stopaj usulü vergilendirilen muhtasar beyannamede vergi asıl borçludan değil, vergi sorumlusundan istenir. Yani gelir daha sahibinin eline geçmeden vergilendirilir. Çalışanına maaş ödeyen bir işveren, bu ödemeyi yapmadan önce işçinin aldığı ücretten kanunen ödemesi gereken damga vergisi ve gelir vergisini kesip yasal süre içinde bir muhtasar beyanname düzenleyerek vergi dairesine öder.
SGK’lı işçinin brüt maaşından kesilen gelir vergisi de, vergi mükelleflerine kiralanan iş yerlerindeki brüt kiradan kesilen vergi de muhtasar beyanname ile devlete beyan edilip ödenir. İkinci durumda muhtasar beyannameyi bildiren kiracıdır.

Muhtasar Beyannamesinin Süresi Nedir?

Muhtasar beyanname süresi, beyannameyi veren mükellefin çalıştırdığı işçi sayısına göre ya aylık veya 3 aylık olarak düzenlenir.

Muhtasar Beyanname Ne Zaman Verilir?

Muhtasar beyanname;

 • Ekim, Kasım, Aralık dönemi için 23 Ocak akşamına dek,
 • Ocak, Şubat, Mart dönemi için 23 Nisan akşamına dek,
 • Nisan, Mayıs, Haziran dönemi için 23 Temmuz akşamına dek,
 • Temmuz, Ağustos, Eylül dönemi için de 23 Ekim akşamına dek

verilir.

Muhtasar Beyanname Hakkında Bilmeniz Gereken 5 Temel Bilgi

Bu bilgiler şöyle:

 1. Muhtasar Beyanname bir gelir vergisi beyanıdır.
 2. Kesintisi kaynakta yapılan vergiler için verilir.
 3. Gelir elde eden mükelleften devlete ödemek üzere kesilen tutarın tekrar devlete beyan edilmesidir.
 4. Beyannameyi veren firmanın çalışan sayısına göre aylık veya 3 aylık periyotlarda hazırlanır.
 5. Vergiyi asıl borçlu değil, vergi sorumlusu öder. Yani gelir sahibine ulaşmadan vergilendirilir. İşçiye veya memura maaş ödeyen işveren, ödemeyi gerçekleştirmeden önce işçinin aldığı ücretten yasal olarak ödenecek gelir ve damga vergisini keser ve hukuki süre içinde muhtasar beyanname düzenleyerek vergi dairesine ödeme yapar.

Muhtasar Beyannamede Hangi Bilgiler Bulunur?

Gelir Vergisi Kanunu’na göre muhtasar beyannamenin içeriği şu şekilde olmalıdır:

 • Vergi kesintisi yapan mükellefin adı, soyadı, unvanı, adresi
 • Muhtasar beyannamenin ilgili olduğu ay ya da aylar
 • Aylık ücret bordro özeti
 • Hizmet erbabının sayısı
 • Hizmet erbabına verilen ücret
 • Ücretten yapılan kesintinin tutarı (3 aylık muhtasar beyannamede her ayın bordrosundaki icmal ayrı gösterilir)
 • Vergi kesintisine tabi diğer ödemeler
 • Ödeme yapılan kişinin adı, soyadı, iş adresi, vergi dairesi, vergi mükellefi hesap numarası
 • Ödemenin türü
 • Ödemenin miktarı
 • Ödemeden yapılan vergi kesintisi
 • Muhtasar beyannamenin düzenleme tarihi ve yetkili imza

Muhtasar Beyanname Örneği

Muhtasar beyannameyi iki örnekle açıklayalım:

 1. Bir işveren SGK’lı işçisinin brüt maaşından kestiği gelir vergisini muhtasar beyanname ile devlete beyan edip ödemesini yapar.
 2. Mükelleflerin kiraladığı ofislerde brüt kira tutarından kesilen vergi kiracı tarafından muhtasar beyanname ile beyan edilir.

Yani, muhtasar beyannameyi veren mükellef sadece geliri kesilen mükellef ile devlet arasında vergi aktarımı aracılığı yapar.


Eğer siz de Beyanname vermesi gereken bir şirketseniz, ihtiyacınıza cevap olacak Mikro Yazılım beyanname programına göz atabilirsiniz.