Nakliye faturalarında tevkifat Nasıl Uygulanır?

Genel Hukuk ve Vergi 3dk
Genel Hukuk ve Vergi

KDV tevkifatı, 2021’de yapılan bir düzenlemeyle çeşitlendirilerek kapsamı genişletildi. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 16 Şubat 2021 tarihli 31397 sayılı “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik yapılmasına dair Tebliğ” Resmi gazetede yayınlandı.
Bu yazımızda tevkifatı ve son yapılan değişiklileri nakliye yani yük taşımacılığı yapan mükellefleri ilgilendiren kısımları üzerinden ele almaya çalışacağız.

Tevkifat Nedir?

Devlet, kamusal hizmetlerin yapılabilmesi amacıyla vatandaşlarından vergi alır. Vergi alınamazsa devletin gelir kaynağı kesilmiş olur, yatırım ve hizmetler sürdürülemez hale gelir. Bu nedenle devlet, vergi alacağını garanti altına almak ister.
Tevkifat, devletin vergi alacağını güvence altına alabilmek için alıcı ve satıcılara kısmen veya tamamen sorumluluk yüklemesidir. Tevkifat sisteminde tevkif edilen KDV alıcının sorumluluğunda kesilir ve takip eden ay “KDV2 Beyannamesi ile” devlete ulaştırılır.

KDV Tevkifatı Nedir?

Kelime anlamı kesinti olan tevkifatı KDV için kullandığımızda KDV kesintisi anlamına geldiğini biliyoruz.
KDV Tevkifatı kısaca; Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen teslimlerde ve yine Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen oranda, alıcının KDV’yi satıcı konumundaki kişiye değil direk devlete ödemesi anlamına gelir.

KDV Tevkifatı ile Sorumlu Alıcılar Hangileridir?

Tevkifat sistemi, KDV’nin alıcı tarafından direkt olarak devlete ödenmesidir. Tevkifat sisteminde tevkif edilen KDV alıcının sorumluluğunda kesilir. KDV tevkifatı yapmakla sorumlu alıcılardan bazıları şu şekildedir:

 • Bankalar,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kurumları,
 • Diğer kanun ile kurulmuş kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kalkınma ve yatırım ajansları,
 • Türkiye varlık fonuyla alt fona devredilen kurumlar,
 • İl özel idareleri,
 • Döner sermayeli kuruluşlar,
 • Payları Borsa İstanbul bünyesinde işlem gören şirketler,
 • Vakıfüniversiteleri,
 • Sendikalar,
 • Sigorta ve reasürans şirketleri,
 • Mobil elektronik haberleşme işletmecileri vb.

Nakliye Faturalarında Tevkifat Zorunluluğu

Taşımacılık işlerinde KDV tevkifat uygulaması 01/03/2021 tarihinden itibaren geçerli hale gelmiştir.Nakliyecilik için KDV tevkifatı, isteğe bağlı bir prosedür değil zorunlu bir uygulamadır. Bu nedenle tarafların kendi arasında anlaşma yaparak tevkifatsız fatura düzenlemeleri mümkün değildir.
KDV dahil 2000 TL nin üstündeki işlemler için KDV tevkifatı uygulanabilir. Ancak KDV tevkifatı yalnızca dahil 1000 TL’yi aşan kısım için değil üstündeki fatura tutarının tamamı için yapılır.

KDV Tevkifatı Uygulanmayacak Yük Taşımacılığı Alanları

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan son tebliğe göre, 2000 TL ve altındaki teslimatlar için KDV tevkifatı uygulanmaz. Ancak işletmeler KDV tevkifatı yapmamak için faturalarını 2000 TL’yi bulmayacak şekilde parça parça düzenleyebiliyor. Bu durumda Maliye Bakanlığı tarafından işetmelere cezai işlem uygulanacaktır. 2000 TL sınırının dışında yük taşımacılığı işlemleri kapsamında KDV tevkifatı uygulanmayacak faaliyet ve durumlar şu şekildedir:

 • Karayolu ile yapılmayan yük taşımacılığı hizmetlerinde,
 • Kargo işletmeciliği yetki belgesi bulunan mükelleflerin gerçekleştirdiği kargo taşıma hizmetlerinde,
 • Basi tusule tabî olanlarda,
 • Vergiden muaf esnaflarda,
 • Sanatkâr ve çiftçilerde,
 • Nihaî tüketicilerde

Nakliye Faturalarında Tevkifat Nasıl Yapılır?

Nakliye sektöründe faaliyet gösteren firmalarla ticari işlem yapan kişi ve kurumların, nakliyecilere ödemesi gereken Katma Değer Vergisi’ne Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen orana göre (yük taşımacılığı için 2/10) kesinti yapması gerekir.
Yaptığı kesintiyi KDV 2 beyannamesiyle devlete yatırmak durumundadır.

Nakliye Tevkifatı Örneği

KDV faturalarında tevkifat işlemini bir örnekle açıklayacak olursak;

 • Kereste ticareti yapan A firmasının, nakliyecilik yapan B şirketi ile anlaşarak Giresun’dan Bursa’ya mal getirmek istediğini varsayalım.
 • Taraflar yapılacak nakliye işlemi için 2000 TL+ %20 KDV ücretinde peşin olarak anlaşmışlardır.
  2000 TL NAKLİYE BEDELİ
  400 TL KDV (2/10 TEVKİFAT) =80 TL
  400-80=320 TL TEVKİFAT SONRASI KALAN BEDEL
 • Yukarıda örneğini verdiğimiz şekilde A firması tevkifat hesabını yaptıktan sonra 80 TL’yi B firmasına vermeyip KDV 2 beyanıyla beyan edip devlete ödemek durumundadır.
 • B firmasına ise 2000 + 320 = 2320 TL nakliye ve tevkifat sonrası kalan bedeli ödemelidir.

Nakliye Faturası Tevkifatı Muhasebe Örneği

Yukarıdaki aynı örneği kullandığımızda, muhasebe kayıtları ve beyan şekilleri şu şekilde olacaktır:
A Firmasının Yevmiye Kaydı:
153 TİCARİ MALLAR 2000,00
191 İNDİRİLECEK KDV 400,00
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 80,00
100 KASA HESABI 2320,00

A firması KDV 2 beyannamesiyle tevkif edilen tutarı beyan edip ödeyecektir.


KDV tevkifatı hesaplamak ve muhasebeleştirmek ile uğraşmak istemiyorsanız, Mikro Yazılım’ın KDV tevkifatı hesaplama programı çözümünü şimdi deneyin!