264 Özel Maliyetler Hesabı Nedir, Nasıl Muhasebeleştirilir?

Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları 5dk
Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları

Bu yazıda 264 numaralı özel maliyetler hesabı ile ilgili aklınıza takılabilecek tüm soruları yanıtladık.

264 Özel Maliyetler Hesabı Nedir?

264 Özel maliyetler hesabı, kiralanan gayrimenkullerin geliştirilmesi ya da ekonomik değerinin devamlı yükseltilmesi maksadıyla yapılan giderleri ve bu gayrimenkullerin kullanılması için tutulan, kira süresi tamamlandığında mülk sahibine bırakılan varlıkların tutarlarını içerir.
İlgili giderlere özel maliyet bedeli denir. Kira sözleşmesi bittiğinde gayrimenkuldeki değişiklikler ile ekler bedel alınmaksızın gayrimenkul sahibine bırakılır.
Bu hesapla ilgili dikkat etmek gereken önemli bir nokta vardır; standart bakım onarım, tamirat, temizleme giderleri bu hesapla takip edilmez.

Özel Maliyetler Hesabı Nasıl İşler?

Dilerseniz 264 özel maliyetler hesabının işleyişini de detaylandıralım. Yapılan harcamalar, özel maliyetler hesabına borç olarak kaydedilir. Bu harcamalar, kira süresi içinde amorti edilir. Eğer kira süresi 5 yıldan fazla ise 5 yılda eşit tutarlar ile amorti edilir.

BORÇ 264 ÖZEL MALİYETLER HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

Özel Maliyetler Hesabı Örneği

Diyelim ki bir işletme, 10.04.2021 tarihinde 4 yıllık olarak kiraladığı bir mağaza için 5.000 TL tutarında dekorasyon harcaması yapıyor. %8 hariç olarak KDV hesaplama yapalım.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

10.04.2016

264 Özel Maliyetler Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

100 Kasa Hesabı

Dekarasyon için yapılan maliyet kaydı

 

5.000
400

 

 


5.400

Mağaza için 4 senelik olarak ödenen 5.000 TL, kira süresince amorti edilecek. Bu nedenle ilk yılın sonunda 5.000 / 4 = 1.250 TL’lik amortisman gideri olarak yazılacak.