SGK e-Vizite Hangi Durumlarda Kullanılır? Nasıl Alınır?

E-Dönüşüm Genel KOBİ 2dk
E-Dönüşüm Genel KOBİ

SGK e-vizite nedir, hangi durumlarda kullanılır? SGK e-vizite raporu, iş göremezlik ödeneği ve SGK e-vizite hakkındaki tüm detaylar bu yazıda…

SGK e-Vizite Nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu vizite belgesi; işveren ve çalışan arasındaki iş ilişkisine, çalışanın herhangi bir hastalığı sebebiyle bir süreliğine ara verilmesi durumu için hazırlanan bir belgedir.
Vizite belgesi, sigortalı bir çalışanın hastalanması durumunda sağlık kuruluşlarından hizmet alabilmesi için işveren tarafından düzenlenir. Çalışanlar, vizite belgesi olmadan Sosyal Güvenlik Kuruluşu’ndan hizmet alamazlar.

SGK Vizite Belgesi Nasıl Alınır?

“İş görmezlik raporu” adı verilen SGK vizite belgesi başvurusu, kuruma başvuru yapılmadan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun web sayfasından online olarak da gerçekleştirilebilmektedir.
Vizite kağıdı olmayan emekliler sağlık karneleri ile başvuruda bulunabilir.
Artık devlet kurumlarının internet sitelerinde gerçekleştirilebilen birçok işlem gibi internet üzerinden alınabilen belgeler arasında yerini alan SGK vizitenin, işveren tarafından düzenlenmemesi durumunda, çalışanın hasta ve raporlu olduğu süreç içerisinde herhangi bir sağlık yardımından yararlanabilmesi mümkün olamaz.

Çalışanlar Hangi Şartlarla Geçici İş Göremezlik Ödeneği’nden Yararlanabilir?

İstirahat süresinde iş yerinde bulunamayan ve çalışamayan çalışanlar, geçici iş göremezlik ödeneği alabilmektedirler.
Bu ödenek, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık gibi durumlarda ilgili kanunda belirtilen geçici iş göremezlik sürelerinde ve şartlarla Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalı çalışanlara verilen bir ödenektir. İstirahat parası veya rapor parası da denmektedir.
Kanunen bu ödenekten faydalanabilen gruplar şunlardır:

  • 4/a (SSK) kapsamındaki sigortalılar
  • 4/b (Bağ-kur) kapsamındaki sigortalılar
  • 5510 sayılı kanunun 5. maddesi çerçevesinde haklarında sadece bazı sigorta kolları uygulanan sigortalılar
  • 5510 sayılı Kanunun ek 5. maddesi (tarım SSK) kapsamındaki sigortalılar
  • Sosyal güvenlik destek primi uygulamasına tabi olan sigortalılar

SGK Vizite Raporu Sisteme Nasıl Tanımlanır?

Web sitesi üzerinden gerçekleştirilebilen vizite işlemi, işveren ve çalışanları kurumlarda harcanan zamandan kurtardı.
İşveren, çalışanın sağlık raporunu SGK’nın web sayfasına kolaylıka girebilir, düzenleme ve değişiklik yapabilir; çalışan ise iş başı yaptığı tarihte vizite çıkışını hiç zaman kaybetmeden gerçekleştirebilir.

Sağlık Raporu Sisteme Nasıl Yüklenir?

Çalışan, bağlı olduğu sağlık kurumundan sağlık raporunu temin ettikten sonra işverene teslim etmelidir.
Sağlık kurumu tarafından raporda belirtilen bütün bilgiler (raporun nedeni, içeriği, süresi ve çalışanın bilgileri), işveren tarafından SGK vizite giriş sayfasındaki forma eksiksiz şekilde geçirilmelidir.
Böylece vizite girişi tamamlanır.

Girilen Bilgilerin Güncelleştirilmesi ve Değiştirilmesi

Vizite girişi esnasında herhangi bir problem oluşursa, çalışanın sağlık durumu değişirse veya bilgiler hatalı girilirse SGK’nın web sitesi üzerinden kolaylıkla düzenlenip güncellenebilir.
İşveren daha önce belirlediği kullanıcı adı ve şifresiyle SGK’nın sistemine girerek vizite giriş ve güncelleme seçeneği üzerinden istediği değişikliği yapabilir.

Çalışanlar Vizite Girişinin Tanımlanıp Tanımlanmadığını Kontrol Edebilir mi?

Evet, çalışan aldığı sağlık raporlarının işvereni tarafından SGK’nın sistemine girilip girilmediğini veya iş görmezlik raporunun sisteme tanımlanıp tanımlanmadığını kişisel bilgileri ile SGK’nın online işlemler sistemine giriş yaparak kontrol edebilir.
Ancak herhangi bir hata ya da eksik bilgiyle karşılaşırsa bu bilgilerde bir değişiklik yapamaz. Bunun için vizite işlemini yapan işvereniyle iletişime geçerek bilgilerde güncelleme yapılmasını sağlayabilir.


Personellerinizin yönetimini daha iyi gerçekleştirmek için Mikro Yazılım Personel Programı kullanabilir ve personel yönetimini sorunsuz şekilde yapabilirsiniz.