SGK İşe Giriş Bildirgesi Nedir? Ne Zaman Verilir?

Muhasebe ve Finans Genel KOBİ 3dk
Muhasebe ve Finans Genel KOBİ

İşveren olarak SGK’ya işyeri bildirgesi yaptıktan sonra çalışan bildirimi olan SGK İşe Giriş Bildirgesi’ni nasıl yapmalısınız? Bu yazıda detaylarıyla anlattık!

SGK İşe Giriş Bildirgesi Nedir?

İş verenin, işe aldığı çalışanın şirketinde ne zaman çalışmaya başladığını gösteren belgeye İşe Giriş Bildirgesi denir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre işe alınan her bir çalışan için bir İşe Giriş Bildirgesi düzenlemek ve SGK’ya vermek zorundadır.
İşe Giriş Bildirgesi’nin hem işverende, hem SGK’da, hem de işe alınan kişide bulunması gerekir. İşe Giriş Bildirgesi’nin işveren tarafından yapılması gerekir. İki aylık deneme süresi içinde de olsa her bir işçinin İşe Giriş Bildirgesi düzenlenmelidir.

SGK İşe Giriş Bildirgesi Nereden ve Nasıl Alınır?

İşe Giriş Bildirgesi, e-Devlet bilgileri girilerek SGK’dan alınabilir. Bildirge, online olarak yazdırılabilir.

SGK İşe Giriş Bildirgesi Sorgulaması Nasıl Yapılır?

SGK sigortalı çalışan, İşe Giriş Bildirgesi’ni internetten e-Devlet’e adresine girerek sorgulayabilir. Böylece ne zaman işe giriş yaptığını öğrenebilir.
Bu sistem ile işe giriş ve çıkışları, prim ödemeleri, emeklilik bilgileri ve daha birçok konu hakkında kişisel bilgi edinilebilir. Bu bilgilere erişmek için TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapmak yeterlidir.

İşe Giriş Bildirgesi Ne Zaman Yapılır?

İşe giriş bildirgesi, çalışanın işe giriş tarihinden 1 gün önce verilir. Eğer o gün resmi tatil gününe rastlıyorsa bildirgenin verilme süresi sonraki ilk iş gününün sonuna dek uzatılabilir. Kısacası Pazartesi günü işe giren çalışanın İşe Giriş Bildirgesi’nin verilme günü resmi tatil olan Pazar gününe denk geldiği için, bildirge Pazartesi günü de verilebilir.

Eğer ilk defa iş yeri için de ilk kez bildirge verilecekse, ilk sigortalı çalışanın çalışmaya başladığı tarihten itibaren bir ay içinde işe alınacak diğer çalışanlar için, iş yerinin tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içinde sigortalı işe giriş bildirgesi verilmelidir.

İşe Giriş Bildirgesi Zamanında Verilmezse Ne Olur?

Her bir SGK’lı için şu idari cezalar geçerlidir:

 • Kanundaki süre geçtikten sonra verilirse: 1 Asgari ücret
 • Kurum zamanında verilmediği tespit ederse: Asgari ücret x 2
 • Kurum 1 yıl içinde hala verilmediğini tespit ederse: Asgari ücret x 5
 • Kanuni süre bitip 30 gün içinde verilirse ve tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde asgari ücretin %18,75’i ödenirse cezanın kalan kısmı iptal edilir.

İşe Giriş Bildirgesi Nasıl Doldurulur?

Şu hususlara dikkat ederek bildirgeyi doldurabilirsiniz:

 • Sosyal güvenlik numarası hanesine TC Kimlik numarası yazılır. Çalışan yabancı uyruklu ise kurumun verdiği numarayı yazılır.
 • Ekrana gelen nüfus bilgilerinden sonra devam edilir ve İşe Giriş Bildirgesi ekranı açılır. Bu ekranda en üstte çalışanın işe alındığı şirketin ismi yer alır.
 • Sonra işe giriş tarihi, sigorta kolu kalemleri girilir. Sigorta kolunda 2 genel kod kullanılabilir.
  Eğer çalışan emeklilik vb. aylık alıyorsa aylığının kesilmemesi için 8 numaralı “Sosyal Güvenlik Destek Primi” seçilir. (Çalışana sigorta kolu tercihi sorulur.)
 • “4857 sayılı Kanun” şeklinde başlayan cümledeki soruya “Evet" veya "Hayır” cevaplarından birini verilir. Çalışan yazı zamanlı çalışacaksa “Evet” seçilir ve ayda kaç gün çalışacağı not edilir. (Mesela günde 2 saat çalışacaksa bu sayı 30 ile çarpılır ardından 7,5’a bölünüp çıkan sayı tamsayıya çevrilerek yazılır.) Ayrıca kısmi çalışma durumu “Eksik Gün Bildirimi” ve kısmi süreli iş sözleşmesi ile SGK’ya bildirilir.
 • İşyeri iş kolu, sigortalı meslek kodu, görev kodu ve işçinin adres ve telefon bilgileri girilir.
  Gerekirse, İşe Giriş Bildirgesi, aynı gün içinde iptal edilebilir.

Mikro Yazılım’ın personel yönetimi çözümleriyle ilgili detaylı bilgi almak isterseniz personel programı çözümlerimizi inceleyebilirsiniz.