Sözleşme Damga Vergisi Nedir? Nasıl Ödenir?

Muhasebe ve Finans Hukuk ve Vergi 2dk
Muhasebe ve Finans Hukuk ve Vergi

Bu yazımızda, sözleşme damga vergisinin detaylarını inceledik.

Damga Vergisi Nedir?

Hukuki ve resmî işlemleri belgeleyen kağıtlardan alınan vergi türüne, damga vergisi denir. Damga vergisi, kağıda yazılıp imzalanır ve bir konuda ispat için ibraz edilir. Aynı zamanda dijital ve elektronik veri şeklinde de hazırlanabilir. Damga vergisi alınan kağıtlar, kişiler arası, kurumlar arası ve kişiler ile kurumlar arasındaki belgeler üzerinden alınır.

Sözleşme Damga Vergisi Nedir?

Sözleşme damga vergisi, kişiler ile kişiler, kişiler ile şirketler veya şirketler ile şirketler arasında hukuki ve resmi işlemleri belgeleyen sözleşmelerden alınan vergidir. Sözleşme tutarı binde 9,48 ile çarpılarak hesaplanır.
Eğer sözleşmede damga vergisinin yarıya yarıya ödeneceği belirtilmişse bu tutarın yarısı ödenmelidir.

Kimler Damga Vergisi Öder?

Damga vergisinin alındığı kağıtları imzalayan kişiler damga vergisi ödemekle yükümlüdür. Yani resmî dairelerde kişilerin arasında resmî veya hukuki işlemler gerçekleştirildiğinde, bu işlemleri gerçekleştiren kişiler vergiyi ödemek zorundadır.
Türkiye dışında imzalanan sözleşmelerin yabancı elçilik ya da konsolosluklarda düzenlenmesi gerekir. Bu evrakta kağıdı ibraz eden, üzerinde devir veya ciro işlemleri yapan ya da herhangi bir suretle hükümlerinden faydalanan damga vergisini de ödeyecek kişidir.

Damga Vergisi Kanunu’na göre Sözleşme Damga Vergisinin Esasları

Ticari hayatta sözleşmeler ve bu sözleşmeleri pek çok açıdan bağlayıcı nitelikte olduğu için damga vergisi konusuna dikkat etmek gerekir. 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, damga vergisini konusu, mükellefi, hesabı, ödeme biçimleri ve cezai müeyyideleri açısından düzenler. Aynı kanun ayrıca sözleşmelerde ve diğer değerli evrakta geçerli vergi tutarlarını ve oranlarını belirtir. Damga Vergisi Kanunu’na göre damga vergisine tabi sözleşmelerde damga vergisi belli esaslara göre alınır.

Sözleşme Damga Vergisi Oranı Nedir?

Sözleşmeler üzerinden alınacak[damga vergisi oranı binde 9,48’dir.

Bir Sözleşmede Birden Fazla İşlem Varsa Damga Vergisi Nasıl Ödenir?

Aynı sözleşmede birbirinden tamamen ayrı birden fazla işlem varsa bu işlemlerin her biri için ayrı ayrı sözleşme damga vergisi ödenir. Eğer sözleşmedeki işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma ise damga vergisi, en yüksek vergi alınmasını gerektiren işlem üzerinden alınır.

Sözleşme Damga Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Bir ay içinde düzenlenen sözleşmelerin vergisinin, sürekli mükellefiyete tabi olanlar tarafından sonraki ayın yirmi üçüncü günü akşamına dek vergi dairesine bir damga vergisi beyannamesi ile bildirilmesi gerekir. Beyan edilen vergi, aynı ayın yirmi altıncı günü akşamına dek ödenir.
Eğer sürekli mükellefiyet söz konusu değilse, damga vergisi, sözleşmenin düzenlendiği tarihten sonraki on beş gün içinde beyanname ile bildirilmeli ve aynı süre içinde ödenmelidir.