Tedarik Zinciri Nedir? Nasıl Yönetilir?

Girişimcilik KOBİ İş Yönetimi 3dk
Girişimcilik KOBİ İş Yönetimi

Bu yazımızda, tedarik zinciri ve tedarik zinciri yönetimi konularına değindik.

Tedarik Zinciri Nedir?

Tedarik zincirini, bir ürünün üretilmesi ya da elde edilmesi için gereken hammaddelerin siparişinden bu ürünün üretildikten sonraki aşamasında müşteriye ulaştırılmasına kadar olan tüm süreç ve faaliyetler dizisi olarak tanımlanabilir.
Tedarik zinciri, işletmelerin tüm çalışma süreçleriyle ilişkilidir. Tedarikçiden başlayıp müşteriye kadar uzanan bu yolda insan kaynakları da, teknoloji de, işletme yapısı da, kaynaklar da tedarik zinciri kavramıyla ayrılmaz bir bütündür.
Tedarik zinciri iş süreçleri açısından da belli aşamalara sahiptir. Üretim, stok yönetimi, malzeme temini, dağıtım, satış, tedarik, müşteri ilişkileri yönetimi gibi değerli süreçler, tedarik zincirini mümkün kılar.

Tedarik Zincirinin Temel Evreleri Nelerdir?

Tedarik süreci kendi içerisinde bir döngü oluşturduğu için amacı üretmek olan işletmeler için de önem arz eder. Tüm tedarik sürecinin iyi biçimde yönetilmesi için iyi bir tedarik zinciri yönetimi gereklidir. Aksi halde işletmeler ellerinde arz olduğu halde talebi karşılayamazlar. Bu nedenle de yönetimde zinciri oluşturan fonksiyonların bütünleşmiş olması önemlidir. Tedarik Zincirinin temel evreleri olarak da adlandırılan evreler, ürünün tedarikçiden son kullanıcıya ulaşmasını sağlayan bir dizi fonksiyon işlemi de görür.

1. Evre: Talep ve Sipariş Yönetimi

Gelen siparişlerin hızlı ve sorunsuz olarak alınması, talebi karşılamak adına işletme faaliyetlerinin organize edilmesini kapsayan evredir.

2. Evre: Satın Alma

Üretim için gerekli olacak olan ürünlerin ve malzemelerin kaliteli, hızlı ve zararsız şekilde hazır edilmesi evresidir.

3. Evre: Planlama

Maliyet hesapları da dahil olmak üzere bütün üretim sürecinin net ve doğru biçimde planlanması evresidir.

4. Evre: Üretim

Bir işletme açısından en önemli süreçtir. Satın alma evresinde alınmış malzemelerin doğru araçlarla gereken performans ve süre içinde, düşük fireyle ürüne dönüştürülmesi evresidir.

5. Evre: Stok Yönetimi

Daha öncesinde hazırlanan planlar dahilinde tüm malzemelerin stok seviyelerinin belirlenmesi ve yönetiminin sağlanması evresidir.

6. Evre: Depo Yönetimi

Genellikle stok yönetimi ile beraber kurgulanan ve stokların ne şekilde ve miktarda depolandığının yönetildiği evredir. Bu evrede farklı olarak ürünlerin sevkiyata hazırlanması ve bu ürünlerin depolanması da vardır. Aynı zamanda depolanan ürünlerin maliyeti de bu evrede çıkartılır.

7. Evre: Sevkiyat

Satışa hazır olan ürünlerin depodan alınarak müşteriye ulaştırılmasını içeren evredir.

Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir?

Tedarik zinciri yönetimi bir ürün ya da hizmetin üreticiden yola çıkıp tüketiciye uzanan yolundaki tüm süreçlerin optimize edilmesidir. Bu optimizasyon maliyetleri en aza indirirken müşteri ve tedarikçi memnuniyetini artırmayı ifade eder.
Önceleri ERP’nin (kurumsal kaynak planlaması) bir parçası gibi görülen tedarik zinciri yönetimi, yakın zamanda uluslararası alanda başlı başına bir disiplin olarak tanınmıştır. Tedarik zinciri yönetimi, müşteri hizmetlerini geliştirmeyi, stok maliyetleri ile planlama ve faaliyet harcamalarını azaltmayı, karar alma süreçlerini kısalttığı, tüm bunların doğal sonucu olarak da rekabet gücünü artırdığı için çok önemlidir.

Tedarik Zinciri Yönetiminin Avantajları Nelerdir?

Tedarik zinciri yönetiminin avantajlarını şöyle özetleyebiliriz:

  • Maliyetlerde tasarruf
  • Pazarda oluşabilecek hızlı ve ani değişimlerden daha az etkilenme
  • Üretimin sürekliliği
  • Tedarik çevrim süresinin kısalması
  • Teslimat performansında artış
  • Ürün veya hizmet alıcılarının talepleri konusunda daha doğru tahminler gerçekleştirmek
  • Kapasitenin artması
  • Verimliliğin artması
  • Lojistik kalemlerinde maliyetlerin düşmesi
  • Müşteri memnuniyetindeki artış

Tedarik Zinciri Yönetimi Nasıl Yapılmalıdır?

İşletmenizin kârlılığı için planlamadan siparişe, faturalamadan depo girişine dek tüm tedarik sürecine hakim olmalısınız. Bir yandan sektör ve teknolojideki gelişmeleri takip eder, bir yandan maliyetlerinizi azaltmaya çalışır, bir yandan da müşterilerinizin taleplerini doğru biçimde karşılayıp memnuniyetlerini sürdürmeye çalışırken bunu yapmak çok kolay olmayabilir. Bu yolda sizi en rahat ettirecek çözüm kullandığınız tüm programlarla entegre çalışan, şirketinizi uçtan uca yönetmenize yardım eden bir tedarik zinciri yönetimi programı kullanmaktır. Bu programlarla müşterilerinizi ve tedarikçilerinizi bir bakışta görür, onlardan gelen bilgiyi bir akış halinde takip edersiniz. Minimum maliyetle optimum verim sağlayıp müşteri taleplerini daha hızlı karşılarsınız. Tedarik sürecinizi tek bir merkezden yönettiğinizde işletme kârlılığınız da otomatik olarak yükselecektir.

Mikro Yazılım ile Etkili Tedarik Zinciri Yönetimi

Mikro Yazılım çözümleri Mikro Jump ve Mikro Fly ile etkili bir tedarik zinciri yönetimi yapabilir; satın alma, teklif yönetimi, sipariş ve fatura süreçlerinizin tüm aşamalarını işleriniz hiç aksamadan yönetebilirsiniz.
Şimdi Mikro Yazılım’ın tedarik zinciri programı çözümlerine göz atın!