Tediye Makbuzu Nedir? Tahsilat Makbuzundan Farkları Nelerdir?

Genel 2dk
Genel

Tediye makbuzu, resmi geçerliliği olan, verilen hizmetin ödemesini kayda geçiren belgenin adıdır. Ödemeyi yapan kişi ya da işletmenin hazırladığı tediye makbuzunu anlamak için benzer bir makbuz türü olan tahsilat makbuzunu da öğrenmek gerekir. Bu yüzden gelin önce tahsilat makbuzundan bahsedelim.

Tahsilat makbuzu nedir?

İşletmelerin verdikleri hizmetin karşılığında aldıkları parayı detayları ile göstermelerini sağlayan belgenin adına tahsilat makbuzu denir.
Paranın banka yolu ile EFT, havale ve benzeri bir metot kullanılarak ya da kredi kartı aracılığıyla ödenmesi durumunda tahsilat makbuzuna gerek yoktur. Tahsilat makbuzu, elden yapılan ödemeleri takip etmeyi sağlar. Hizmet sunumu ve ödemesini kanıtlayan tüm bilgileri içeren, üzerinde bir imzanın da bulunduğu bir tahsilat makbuzu, resmi kanıt niteliğindedir.
Sıkça tahsilat makbuzu kullanan işletmeler ya da kimseler dilerlerse üzerinde seri numarası olan tahsilat makbuzu da bastırabilir. Tahsilat makbuzları, elektronik sistemlere kolay girilmesini sağlamak için bir form halinde olabileceği gibi ciltler halinde de kullanılabilir.

Tediye Makbuzu Nedir?

Tediye makbuzu ise işletmelerin mal ya da hizmet alıcısı oldukları firmaya ödedikleri ücretleri belgelendirdikleri resmi makbuzun adıdır.
Tahsilat makbuzu ile benzer bir işlevselliği vardır. Tediye makbuzunu, ödemeyi yapan tarafın kesmesi gerekir. Ödemenin çek ya da nakit aracılığıyla elden yapıldığı zamanlarda kesilen tediye makbuzu, tahsilat makbuzu ile aynı bilgileri içerir.

Tahsilat Makbuzu ile Tediye Makbuzu Arasında Ne Fark Vardır?

Tahsilat makbuzu ile tediye makbuzu arasındaki temel fark, makbuzu hazırlayan taraftır.

  • Eğer parayı ödeyen taraf makbuz kesecekse hazırlanan makbuz, tediye makbuzudur.
  • Eğer, parayı alan taraf makbuz hazırlayıp kesmişse bu makbuz tahsilat makbuzu olacaktır.

Tediye ve Tahsilat Makbuzları Farkı Örneği

Bu durumu şöyle bir senaryo ile örneklendirebiliriz:
Arı firmanın Bal firmasına hizmet verdiğini ve karşılığında Bal firmasından çek ile belli bir miktarda ücret tahsil ettiğini düşünelim. Bu durumda iki çeşit makbuz da kesilebilir.

  • Eğer Arı firması verdiği hizmet karşılığında aldığı para için tahsilat makbuzu keserse makbuzda “makbuzu kesen firma” ve “parayı alan firma” bilgileri aynı olacaktır. Makbuzun aslı, makbuzu kesen Arı firmasında kalır, bir nüshası da Bal firmasına verilir.
  • İkinci senaryoda Bal firması, aldığı hizmetin karşılığında ödediği parayı gösteren bir tediye makbuzu kesebilir. Bu durumda ise makbuzun üzerinde “makbuzu kesen firma” ile “parayı ödeyen firma” bilgileri aynı olacaktır. Makbuzun aslı makbuzu kesen Bal firmasında kalır, Arı firmasına da bir nüsha verilir.

Tediye Makbuzu Mu Tahsilat Makbuzu Mu Daha Sık Kullanılır?

Ticari hayatta, hem başka işletmelere hem de bireysel tüketicilere hizmet veren işletmeler görürüz. Bireysel tüketicilerin makbuz kesmesi yerine işletmelerin tüketicilere makbuz kesmesi daha pratiktir. Bu yüzden tahsilat makbuzu, tediye makbuzuna nazaran daha çok kullanılır.