teklif_takip_3c6566d3bb

Mikro Yazılım yanınızda,
paranızın kontrolü daima sizde

Mikro Jump, Mikro Fly ve Mikro Müşavir ile verimli şekilde amortisman takibi yapabilir, varlıklarınızı kullanıldığı muhasebe dönemlerine dağıtıp kolayca gider yazabilirsiniz.

Whatsapp iletişim

GENEL BAKIŞ

Kolay amortisman yönetimi

Firmanızdaki demirbaşlar kullanım sonucu yıpranıp eskidiğinde Mikro Yazılım programları ile kolayca amortisman hesabı ve takibi yapabilirsiniz.

Amortisman meblağlarını muhasebeleştirin

Mikro Yazılım programlarının İşletme Yönetimi çözümlerini kullanarak genel muhasebe yönetimi başlığı altında amortisman meblağlarını kolayca muhasebeleştirebilirsiniz.

Yeniden değerleme tutarlarını muhasebeleştirin

Mikro Yazılım programlarının İşletme Yönetimi çözümlerini kullanarak genel muhasebe yönetimi başlığı altında yeniden değerleme meblağlarını kolayca muhasebeleştirebilirsiniz.

ÖZELLİKLER

Amortisman yönetimi için ana ürünler

Mikro_Yazilim_Jump_729a540e34

Mikro Jump

Kontrollü büyümek isteyen KOBİ’lerin yol arkadaşı Mikro Jump’ın İşletme Yönetimi çözümleri arasındaki Genel ve Sabit Kıymetler Muhasebesi Yönetimi programı ile tüm sisteminizle entegre çalışan bir genel muhasebe yönetimi yapabilir, bu sayede muhasebe departmanınızın iş yükünü hafifletebilirsiniz. Defter, mizan, bilanço, mali tablolar, yıllık bildirim ve beyannamelerinizi kolayca oluşturabilir, işletmenizin sabit kıymetlerini kayıt altına alabilir, zimmet yerlerini saptayabilir, faydalı ömür ve finansal sözleşmelerle ilgili tanımlamalarını yapabilirsiniz. Amortisman ve yeniden değerleme meblağlarını muhasebeleştirmenizi sağlayan bu çözüm ile enflasyon düzeltmesi ve muhasebe uyarlamalarına dair ayrıntılı raporlar da alabilirsiniz.

Bilgi Al

Mikro_Yazilim_Fly_c1accb9b3c

Mikro Fly

Verimliliğini artırmak isteyen büyük ölçekli şirketlerin tercihi Mikro Fly’ın ana paketinde bulunan İşletme Yönetimi çözümleri arasındaki Genel ve Sabit Kıymetler Muhasebesi Yönetimi programı ile tüm sisteminizle entegre çalışan bir genel muhasebe yönetimi yapabilir, bu sayede muhasebe departmanınızın iş yükünü hafifletebilirsiniz. Defter, mizan, bilanço, mali tablolar, yıllık bildirim ve beyannamelerinizi kolayca oluşturabilir, işletmenizin sabit kıymetlerini kayıt altına alabilir, zimmet yerlerini saptayabilir, faydalı ömür ve finansal sözleşmelerle ilgili tanımlamalarını yapabilirsiniz. Amortisman ve yeniden değerleme meblağlarını muhasebeleştirmenizi sağlayan bu çözüm ile enflasyon düzeltmesi ve muhasebe uyarlamalarına dair ayrıntılı raporlar da alabilirsiniz.

Bilgi Al

Mikro Müşavir

Mali müşavirlerin en büyük yardımcısı Mikro Mali Müşavir Programı ile gelir-gider yönetimi ve personel yönetiminin yanında işletme defteri ve amortisman takibi de yapabilir, tüm muhasebe işlemlerinizi tek platform üzerinden kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Bilgi Al

Sıkça Sorulan Sorular

Duran varlıkların zamanla yıpranıp aşındığını, eskidiğini biliyoruz. İşte ‘amortisman’, duran varlıkların yıpranma, aşınma ve eskime payını ifade eder. İşletmeler, maddi varlıklarını normal koşullar altında uzun bir zaman kullanırlar. Ancak varlıkların ekonomik değeri vakit geçtikçe düşer. Bu nedenle duran varlıkların kullanım süreleri, yani ekonomik ömürleri birer gider kalemidir. Bu giderler, mali dönemlere bölünerek hesaplanır ve varlıkların kullanıldığı muhasebe dönemlerine dağıtılır.

Vergi Usül Kanunu’nun (VUK) 315. maddesine göre amortismana tabi olan maddi varlıklar, Maliye Bakanlığı’nın iktisadi kıymetlerin faydalı ömürlerini dikkate alarak tespit ve ilan ettiği oranlar ile hesaplanır.

Amortisman ayırma koşulları 3’e ayrılır:

  • Bir varlığın işletmede bir yıldan uzun süre kullanılabilir durumda olması
  • Yıpranma, aşınma veya eskime sebebiyle değerinin azalması
  • Değerleme gününde envantere dahil edilmesi ve kullanıma hazır olması

En çok kullanılan amortisman yöntemleri aşağıdakilerdir:

  • Normal (eşit tutarlı) amortisman metodu
  • Azalan bakiyeler (hızlandırılmış amortisman) metodu
  • Fevkalade amortisman yöntemi

Bu yöntemde amortisman tutarı, duran varlığın tutarına sabit bir amortisman oranı uygulanarak ya da tutar ekonomik ömre bölünerek hesaplanır. Örneğin, bir şirket KDV %18 hariç olmak üzere 5.000 TL değerinde bir demirbaş aldıysa ve demirbaşın ekonomik ömrü için 5 yıl verdiyse amortisman hesabı şöyle yapılır:
Amortisman oranı 1/ekonomik ömür olarak hesaplanır. Yani 1/5 = 0,20; yüzde karşılığı ise %20’dir. Bu halde yıllık amortisman değeri de 5.000 x %20 = 1.000 TL olur. Bu hesabı yapmanın bir diğer yöntemi de tutarı ekonomik ömre bölmektir. Bu durumda hesap 5.000 / 5 = 1.000 TL olacaktır.