Ticari Sicil Kaydı Nedir? Sicil Numarası Nasıl Alınır?

Girişimcilik KOBİ 2dk
Girişimcilik KOBİ

İş fikrinizi buldunuz, size en uygun şirket türünü seçtiniz, tebrikler! O halde sırada ticaret sicil kaydını gerçekleştirmek var. Peki gerekli belgeler hangileri? Hangi süreçleri izlemeniz gerekiyor? Bu yazıda hepsini anlattık.

Ticaret Sicil Kaydı Nedir?

Ticaret sicil kaydı, ticari şirketleri, yani sizi ve eğer varsa ortaklarınızı yasal olarak kayıt altına alan, ülkede ticaret yapan tüm tüzel kişi ve gerçek kişileri bünyesinde kayıtlı tutan sicildir.
Ticaret sicil kaydı ile sizi ve şirketinizle iş yapan diğer tüm kişi ve şirketler güvence altındadır.

Kimler Ticaret Sicil Kaydı Almak Zorunda?

Merkezi Türkiye’de olan tüm şirketlerin ticaret siciline kaydolması gerekiyor. Bu şirketlerin şubeleri de bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan edilmek zorundadır.

Ticaret Sicil Kaydı Nasıl Alınır?

Ticaret sicil kaydınızı gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları izlemelisiniz:

 • Yapmanız gereken ilk şey unvan, faaliyet konusu, adres, sermaye, hissedarlar, yönetim şekli ve kar dağıtım usullerinin açıkça belirtildiği bir şirket ana sözleşmesi hazırlamak. Bu sözleşmeyi mali müşavir aracılığıyla kolaylıkla düzenleyebilirsiniz.
 • Eğer sözleşmeyi İTO’da şahsen hazırlamadıysanız notere giderek ana sözleşmeyi varsa diğer kurucularla birlikte imzalayabilirsiniz.
 • Diğer şirket kurma işlemleri için mali müşavire vekalet vererek yöneticiler için imza beyanı hazırlatmalısınız. Bu esnada noter onaylı kimlik fotokopileri de çıkartılmalıdır.
 • Çalıştığınız bankada hesap açıp sermayenin dörtte birini yatırmalı ve şirketi kurunca çözülen blokajı oluşturmalısınız. Banka bu aşamada size bir blokaj yazısı verecektir.
 • Halk Bankası’na taahhüt ettiğiniz sermayenin %0,04 tutarını Rekabet Kurumu Fonu olarak ödemelisiniz.
 • Oda kayıt beyannamesine eklenmek üzere kendinize ve eğer varsa diğer kuruculara ait birer adet vesikalık fotoğraf iletmelisiniz.
 • Eğer varsa diğer kurucu ve yöneticilerle beraber mali müşavirinizin düzenlediği dilekçe, kuruluş bildirim formu ve oda kayıt beyannamesini imzalamalısınız.
 • Ana sözleşme, imza beyanı, dilekçe, kuruluş bildirim formu, oda kayıt beyannamesi, banka blokaj yazısı ve Rekabet Kurumu Fonu dekontunu İTO’ya vermelisiniz. Şayet evraklar tamamsa İTO şirketinizi birkaç gün içerisinde tescil eder. Tescille beraber işletmeniz de yasal olarak kurulmuş kabul edilir.
 • İTO’dan şirketinizin kurulduğuna dair sicil tasdiknamesi almalısınız.
 • Şayet varsa diğer kurucu ve yöneticilerle beraber notere giderek şirketin imza sirkülerini çıkarmalısınız.
 • Bu aşamada mali müşavirlik vekaleti çıkararak müşavirin resmi defterlerini notere onaylatmasını da sağlayabilirsiniz.

Ticaret Sicil Kaydı Almak için Hangi Evraklar Gerekir?

Şu evrakları hazırlamanız gerekir:

 • Şirket ana sözleşmesi (Bir mali müşavir yardımıyla hazırlanabilir)
 • Şirket yöneticilerinin noter tasdikli kimlik fotokopileri
 • Taahhüt edilen sermayenin %0,04 tutarında Halk Bankası’na ödenmiş Rekabet Kurumu fonu dekontu
 • Ortakların vesikalık fotoğrafları

Ticari Sicil Kaydı Nereden Alınır?

Ticari sicil kaydı, şirket kurulumun ön hazırlıklarının tamamlanmasının ardından ikamet edilen şehirdeki Ticaret Odası’na başvurarak alınabiliyor.

Ticaret Sicil Kaydı Sorgusu Nasıl Yapılır?

Gerek kendi şirketinizin gerekse birlikte iş yapacağınız kişi veya kurumun ticaret sicil kaydını internet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Bilhassa yapacağınız işi güvence altına almak için bu sorguyu mutlaka gerçekleştirmelisiniz.
Sorgusunu yapacağınız firmanın kayıtlı olduğu şehrin ticaret odasının web sitesine girerek o firmanın sicil numarasını, unvanını, semtini ve adresini kolayca görüntüleyebilirsiniz.