Ticari Fatura ve Ticari e-Fatura Nedir? Nasıl Kesilir?

Genel 2dk
Genel

İş dünyasında, ticari faaliyetlerin kayıt altına alınması ve bu işlemlerin takip edilebilmesi için kullanılan bir araç olarak ticari faturalar büyük bir öneme sahiptir. Peki, ticari fatura nedir ve detayları nelerdir? Merak ettikleriniz yazımızda.

Ticari Fatura Nedir?

Fatura, satılan bir ürünün niteliğini, birim satış fiyatını ve toplam bedelini gösteren belgedir.
Ticari faturalar ise proforma fatura, siparişe, kontrat veya sözleşmeye istinaden satıcı tarafından düzenlenen belgelerdir. Ürün veya hizmetin satışını kanıtlayan ticari faturalar, kesin faturalardır. Proforma fatura, satıcı tarafından belirtilen satışa dair koşulların alıcı tarafından onay görmesi durumunda kesin satış faturasına dönüştürülür ve fatura kesimi yapılır.
Satış işleminin gerçekleşmesinin ardından düzenlenen faturanın bir diğer adı da orijinal faturadır.

Ticari Faturada Bulunması Gereken Bilgiler

Ticari faturaların içerisinde belirtilmesi gereken bilgiler, UCP-600’ün (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits) 18. maddesince düzenlenmiştir. Ticari faturada bulunması gereken bilgiler şu şekildedir:

 • Faturanın tarihi
 • Ürün veya hizmetin cinsi
 • Satıcı ve alıcının isim, unvan ve adresleri
 • Ödeme şekli
 • Ürünlerin menşei
 • Teslimat şekli
 • Ürün veya hizmetin birim fiyatı, miktarı, tutarı
 • Ürünlerim ambalaj özellikleri, numaraları gibi detay açıklamalar
 • Faturayı düzenleyen kişinin imzası bulunması, (UCP- 600’e göre böyle bir zorunluluk bulunamamakla birlikte ülkemizdeki yasalar gerçek imza bulunmasını zorunlu tutar.
 • Navlun ve sigorta primi tutarları (Navlun Faturası: CF veya CIF satışta navlun, satıcı tarafından ödenir. Satılan ürünün faturasında, navlun tutarı ürün bedeline dahil olarak yazılmalı veya tutarı, ürünün ücretinden ayrı olarak gösterilmelidir. Bu faturaya navlun faturası denir. Girilen tutarlarda akreditif, ürün bedeli ile birlikte navlun bedelini de içeriyorsa konşimento ve diğer sevk belgesinin üzerine “navlunu ödenmiştir” ifadesinin eklenmesi gerekir.)
 • Yükleme ve indirme yerleri

Ticari Faturalarda Yabancı Dil

Uluslararası ticarette de oldukça sık kullanılan ticari faturalar, döviz transfer ve taahhütleri ve gümrük işlemleri esas olarak alınan belgelerdir.
Ticari faturaların uluslararası ticarette de kullanılmasından dolayı mümkün olduğunca kapsamlı olmasına, bilgilerin açıkça belirtilmesine ve özellikle kısıtlı düzeyde yabancı dil bilgisi olan insanların dahi anlayabileceği düzeyde anlaşılır olmasına özen gösterilmelidir.

e-Ticari Fatura Nedir?

İşletmeler, günümüz şartlarında getirdiği birçok faydadan ötürü e-Fatura sistemine geçiş yaparak faturalarını dijital ortamlardan kesmeye başlar. e-Fatura mükellefinin, fatura kesmeye başlamadan önce bilmesi gereken iki farklı kavram bulunur. Bu iki e-Fatura türü, temel e-Fatura ve ticari e-Faturadır.
İki temel e-Fatura türünden biri olan ticari e-Fatura, bir faturanın kesilmek üzere göndericiden alıcıya iletilmesine dayanan dijital bir belgedir. Bu fatura türünde gönderici, alıcıya faturayı verdiğinde, alıcının kendisine ulaşan ticari faturayı herhangi bir sorun bulunmadıysa kabul etme, teknik bir sorun olduğu anlaşılırsa reddetme ya da iptal etme hakkı bulunur. Bu neden alıcı, gönderici tarafından düzenlenmiş bir ticari e-Fatura aldığında, karşı tarafa kabul edip etmediğine dair bir yanıt vermelidir.
Ticari e-Fatura, temel e-Fatura’nın aksine alıcıya gönderildiği anda onaylanmayabilir ve onay beklenir.

Ticari e-Fatura Nasıl Kesilir?

Ticari e-Fatura kesilmesi, satın alınan bir ürüne ait bir faturanın dijital yolla alıcıya iletilmesi şeklinde gerçekleşir.
Alıcı; faturada teknik bir sorun olduğunu fark etmesi durumunda, fatura iptali için başvuruda bulunma hakkına sahiptir. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerin popülerlik kazanmasıyla ticari e-Fatura’nın da önemi bir hayli artmıştır.
Ticari e-Fatura diğer bütün e-Fatura çeşitleriyle benzer şekilde kesilir. Detaylar için e-Fatura Nedir? Nasıl Kesilir? yazımızı ziyaret edebilirsiniz.