Vergi Levhası Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey

Genel Hukuk ve Vergi 4dk
Genel Hukuk ve Vergi

Vergi levhası nedir, ne işe yarar, nasıl alınır, kimler vergi levhası alma zorundadır, vergi levhası alma ve asma zorunluluğu nedir, vergi levhasında hangi bilgiler bulunmalıdır ve vergi levhasını bulundurmamanın cezası nedir?
Vergi mükelleflerinin alıp iş yerlerinde bulundurduğu vergi levhasıyla ilgili tüm sorularınızın cevabı bu yazıda.

Vergi Levhası Nedir?

Vergi levhası, üzerinden vergi verilmesi gereken kazanç tutarları ile bu kazançların vergi miktarlarını gösteren belgedir.
Vergi levhasının formatı, belirtmesi gereken bilgiler, ne koşullarda ve kimler tarafından alınması gerektiği, Maliye Bakanlığı tarafından belirtilmiştir.
Vergi levhasına ilişkin düzenleme ve yaptırımlar, 6111 sayılı kanunda ve Vergi Usul Kanunu’nda detaylıca ele alınmıştır.

e-Vergi Levhası Nedir?

e-Vergi levhası, vergi levhasının online başvuru ile edinilmesi itibarıyla kullanılan bir ifade olup bildiğimiz vergi levhasından farksızdır. Başka bir belge değildir.

Vergi Levhasını Asmak Zorunlu Mudur?

Vergi levhasına dair esas ve düzenlemelerin yer aldığı 6111 sayılı kanunun 82. maddesinde ve Vergi Usulü Kanunu’nun 5. maddesinde geçmişte yer alan ifade şöyledir: “Vergi mükellefleri, levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar.”
Bu sebepten Türkiye Cumhuriyeti’nde çok uzun bir süre vergi levhası almakla yükümlü birey ve işletmeler, vergi levhalarını iş yerlerinde görünür bir yere asmışlardır. Fakat geçtiğimiz senelerde bu ifadede düzenlemeye gidilmiş ve vergi levhasını görünür bir yere asma zorunluluğu getiren kısım “…levhayı almak zorundadırlar.” şeklinde güncellenmiştir.
Bu sebeple artık vergi levhası alma zorunluluğu olan birey ve işletmeler, vergi levhalarını iş yerlerinde görünür bir yere asmak zorunda değiller, fakat hala vergi levhası edinmek zorundadırlar.

Vergi Levhası Almak Zorunlu Mudur?

Vergi Usul Kanunu’nun 5. maddesinde belirtildiği üzere Gelir Vergisi vermekle yükümlü kişiler, kazancı basit usul kapsamında tespit edilen kişiler ve sermaye şirketleri vergi levhası almak zorundadır.
Bu kişi ve şirketler üzerinden gelir vergisi vermekle yükümlü oldukları kazançlarını belirten, bu kazancın vergisinin miktarını gösteren vergi levhasını her sene Mayıs ayının son gününe kadar almak zorundadır. Aksi takdirde bu kişi ve şirketler hakkında cezai işlem uygulanır.

Kimler Vergi Levhası Almak Zorunda?

Gelir Vergisi mükelleflerinden;

 • Ticari kazancı olanlar,
 • Zirai kazancı olanlar,
 • Serbest meslek sahipleri,
  Adi ortaklık, kolektif ve adi komandit şirketlerindeki her bir ortak vergi levhası almak zorundadır.

Kurumlar Vergisi mükelleflerinden;

 • Anonim şirketleri
 • Limited şirketleri,
 • Eshamlı komandit şirketleri vergi levhası alma zorunluluğuna tabidir.

Vergi Levhasında Hangi Bilgiler Bulunur?

Vergi levhasında şu bilgiler bulunur:

 • Ad ve soyadı
 • Ticaret unvanı
 • İş yeri adresi
 • Vergi kimlik numarası
 • Bağlı bulunulan vergi dairesi
 • Vergi türü
 • İşe başlama tarihi
 • Ana faaliyet kodu ve faaliyet türü

Ayrıca faaliyet durumu (aktif mi, terk ya da tasfiye mi edilmiş) gösteren belgeler de gereklidir:

 • Beyan edilen son üç yıla ait matrahlar ve bu matrahların ait olduğu takvim yılı için tahakkuk eden vergiler,
 • Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bilgi işlem sistemi tarafından üretilecek onay kodu.

Online Vergi Levhası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) denetiminde kullanılan e-vergi levhası, vergi mükelleflerinin işlerine pratiklik getirmiştir. Artık vergi levhası sorgulama için, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin online olarak GİB’e ibrazı yeterlidir. Bu ibraz ile birlikte vergi mükellefinin kaydı oluşturulur. Kayıtla birlikte internetten barkodlu e-vergi levhası çıktısı alınır.
Online vergi levhası başvurunuzu iki yöntemle kolayca takip edebilirsiniz:

 1. GİB üzerinden vergi levhası sorgulaması ve takibi: GİB İnternet Vergi Dairesi’nin giriş ekranına vergi kimlik ve TC kimlik numaranız ile il ve vergi dairesi adres bilgilerini girip “sorgula” butonuna tıklayın. Böylece online vergi levhası başvurunuzun aşamasını göreceksiniz
 2. e-Devlet üzerinden vergi levhası sorgulaması ve takibi: e-Devlet sistemine giriş yapıp “e-Vergi sorgulama” sayfasındaki alanları doldurun. Ardından “sorgula” butonuna tıklayın ve vergi levhası başvurunuzun hangi aşamada olduğunu kolayca görün.

Vergi Levhası Nasıl Alınır?

Gelir ve kurumlar vergilerine tabi mükellefler; bu vergilere dair vergi beyannamelerini ilgili tarihlerde Vergi Dairesi’ne teslim etmelidir. Bu teslim işleminden sonra Gelir İdaresi Başkanlığı, beyannamelerini teslim eden mükelleflerin bilgileri ve beyannamelerindeki bilgiler doğrultusunda mükellefler için vergi levhası oluşturulur.
Oluşturulan vergi levhaları, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından mükelleflerin internet vergi dairesi hesaplarına aktarılır. Bu aşamadan sonra mükellefler vergi levhalarını Mayıs ayının son günü mesai saatleri bitmeden yazdırmak zorundadır. Mükellefler bu yazdırma işlemini vergi dairesinde yapabileceği gibi, 3568 sayılı kanuna uygun bir şekilde yetkilendirilmiş serbest mali müşavirler ya da yeminli mali müşavirler aracılığıyla da yapabilir.

 • Gelir vergisi mükellefleri vergi levhalarını 1 Nisan tarihinden itibaren yazdırabilir.
 • Kurumlar vergisi mükellefleri ise vergi levhalarını 1 Mayıs tarihinden itibaren yazdırabilir.
 • Her iki gruptan mükellef için de vergi levhası yazdırmanın son tarihi 31 Mayıs günüdür.

Vergi Levhası Çıktısı Nasıl Alınır?

Vergi levhası çıktınızı aşağıdaki adımları takip ederek alabilirsiniz:

 • Gelir idaresi başkanlığı adresindeki ekrandan giriş yaparak size ait bilgilerin bulunduğu sayfaya gidin.
 • “Sorgulamalar” butonuna basın.
 • Açılan penceredeki opsiyonlardan "Vergi Levhası Oluşturma"yı seçin.
 • Vergi levhanızı oluşturup çıktısını alın.

Vergi Levhaları Nerede Bulundurulmalıdır?

İlgili düzenlemelere göz atalım:

 • Vergi levhası almak zorunda iseniz, levhanızı iş yerinizin merkezinde, şubesinde, satış mağazasında bulundurmalısınız.
 • Çiftçiler ise doğrudan tarım çalışmalarıyla ilgili alım-satım işleri için levhalarını yazıhanelerinde tutmalıdır.
 • Ücret karşılığında yolcu ya da eşya taşıyan ulaşım araçlarında da vergi levhası bulundurulması zorunludur.
 • İş yerinde birden çok kat ya da reyon varsa her kat ve reyon için ayrı birer vergi levhası alma ve bulundurma zorunluluğu yoktur.
 • Birden fazla yerde vergi levhası bulundurmanız gerekiyorsa internet vergi dairesinden dilediğiniz kadar çıktı alabilirsiniz.

Vergi Levhası Bulundurmamanın Cezası Var Mı?

Vergi levhası almak ve bulundurmak zorunda olan mükelleflere, vergi levhası bulundurmadıkları tespit edilirse Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 353. maddesinin 4. bendi uyarınca usulsüzlük cezası kesilir. VUK’un ilgili bendi şunu der:
“4. (Değişik: 25/5/1995 – 4108/8 md.) Günlük kasa defteri, günlük perakende satış ve hasılat defteri ile Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; işyerinde bulundurulmaması, bu defterlere yazılması gereken işlemlerin günü gününe deftere kayıt edilmemesi veya yoklama ve incelemeye yetkili olanlara istendiğinde ibraz edilmemesi halleri ile vergi kanunlarının uygulanması bakımından levha bulundurma veya asma zorunluluğu bulunan mükelleflerin bu zorunluluğa uymamaları halinde her tespit için özel usulsüzlük cezası kesilir.”