Vergi Takozu Nedir?

Hukuk ve Vergi 2dk
Hukuk ve Vergi

İşletmenin finansal ihtiyaçları ve sürdürülebilirliği hakkında önemli konulardan biri olan vergi takozu hakkında ayrıntıları sizin için ele aldık.

Vergi Takozu Ne Demek?

En basit tanımıyla vergi takozu, ücret üzerindeki vergi ve prim yüküdür. Biraz daha detaylandıracak olursak, vergi takozu, işçinin işverene toplam maliyeti ile kendi eline geçen net ücret arasındaki farktır.
Aynı zamanda vergi ve vergi benzeri yükümlülüklerin işveren üzerindeki külfetini ifade eder.

Neden ‘Takoz’ İfadesi Kullanılır?


İngilizcedeki‘_tax wedge’ kavramının karşılığı olan vergi takozu, bir tahtayı ikiye ayırmak için kullanılan beyaz üçgen aparat ile simgelenir. Takoz aynı zamanda açık tutulmak istenen kapılar için de kullanılır. Sözcüğün anlamından yola çıkarsak işçinin eline geçen ücret ile onun işverene maliyeti arasına bir takoz girdiğini söyleyebiliriz.

Vergi Kaması ile Vergi Takozu Aynı Mı?

Bazıları ‘vergi takozu’ yerine ‘vergi kaması’ ifadesini kullansa da her iki ifade de aynı anlama gelir. Yani vergi takozu ile vergi kaması arasında bir fark yoktur.

Vergi Takozu Neden Önemlidir?

Vergi takozu, ülkenin işgücü vergilemesinin istihdam üzerindeki caydırıcılık etkisine dair bulgular ortaya çıkarır. Yani vergi takozu, bir ülkede özellikle işsizliğin arttığı zamanlarda işsiz sayısının artmasında önemli rol oynar.

Vergi Takozu Nasıl Hesaplanır?

Vergi takozu oranı, işçi için ödenen vergi, sosyal güvenlik primi ve benzerlerinin toplamının, işçinin işverene toplam maliyetine bölünmesi ve 100 ile çarpılmasıyla elde edilir. Yani vergi takozu formülü:
Vergi Takozu=((Çalışanın İşverene Maliyeti-Çalışanın Eline Geçen Net Ücret)/Çalışanın İşverene Maliyeti)x100
İşveren olarak tüm bu vergilerin hatasız hesaplanması ve bordroların otomatik oluşturulması ile hayatınızı kolaylaştırmak için maaş hesaplama programımıza göz atın.

Türkiye’de Vergi Takozu

OECD verilerine göre son on yılda Türkiye’de vergi takozu oranı 36,74’ten 39,12’ye yükselmiştir. Türkiye’de vergi takozu artış trendi, OECD ortalamalarının üzerindedir. 2016 verilerine göre birkaç diğer ülkeyi karşılaştırmak üzere listeleyelim:

  • Kore: 22,2
  • Avustralya: 28,6
  • Belçika: 54,0
  • Şili, 7,0
  • İrlanda: 27,1

Vergi takozunun işsizlik üzerindeki önemli rolü göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye’nin vergi takozu yükseliş trendi tartışmalara yol açmaktadır. Özellikle Türkiye’deki kayıtdışı çalışanların oranı, bu konu bazında göz önünde bulundurulması gereken önemli ekonomik gerçekliklerden.