Yansıtma Faturası Nedir? Nasıl Muhasebeleştirilir?

Genel Hukuk ve Vergi 2dk
Genel Hukuk ve Vergi

Bu yazıda yansıtma faturasının ne olduğunu ve nasıl muhasebeleştirileceğini anlattık.

Yansıtma Faturası Ne Demektir?

Ticari bir mal veya hizmetin bedelinin o bedeli ödeyen kişi tarafından mal ya da hizmeti satan tarafa yansıtılması durumunda hazırlanıp kesilen fatura, yansıtma faturasıdır.

Hangi Durumlarda Yansıtma Faturası Hazırlanır?

Aşağıdaki durumlarda yansıtma faturası hazırlanır:

  • Alıcı ve satıcı arasında yapılmış özel bir anlaşma
  • Faturanın yanlış düzenlenmesi
  • Masraf dağıtımı

Yansıtma faturası, ticarete konu olan mal veya hizmetin bedelinin tamamı üzerinden kesilebileceği gibi bir bölümü üzerinden de kesilebilir.

Hangi Durumlarda Yansıtma Faturası Kesilmezse de Olur?

Yansıtma faturası, faturanın muhatabı ile faturayı ödeyecek kişi farklı olduğunda düzenlenir. Eğer başkasının adına olduğunu bildiğiniz bir mal veya hizmetin faturasını, faturanın muhatabının adına alırsanız yansıtma faturasına da gerek kalmaz.
Bu durumlar için faturanın muhatabı olan taraf için bir dekont oluşturulur, faturayı muhatabı adına alan taraf da bu ibrazın üzerine bedeli muhatabından talep eder.

Yansıtma Faturası Örneği

Yansıtma faturasının hazırlanmasını gerektiren bir örnek durumu birlikte inceleyelim. Mesela şirkete ait kaskosu olan bir aracınız var ve bu araçla bir şirket çalışanı kaza yaptı. Araç servise gönderildi ve tamir edildi. Servis de sizin adınıza bir tamirat faturası kesti.
Arabanın kaskosu olduğundan sizin de kesilen faturanın toplamı kadar bir fatura hazırlayıp sigorta şirketine kesmeniz gerekir. İşte bu fatura, yansıtma faturasıdır.

Yansıtma Faturası Düzenlerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Şu noktalara dikkat etmek önemlidir:

  • Yansıtma faturasındaki mal veya ürünün bedeli, bu faturaya konu olan asıl faturadaki bedel ile aynı miktarda olmalıdır.
  • İlgili bedel ilgili kişi tarafından ödenmelidir.
  • Maliye denetimlerinde veya taraflar arası ihtilaf yaşanmaması adına yansıtma faturasının üzerine ‘yansıtma faturası’ olduğu yazılmalıdır. Yansıtmaya konu olan mal ve hizmetin teminini kanıtlayan evrak fatura ile beraber saklanmalıdır.

Yansıtma Faturasının Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

Bir harcamanın şirket kayıtlarına gider olarak kaydedilmesi için şirketin gerçek bir harcaması olmalıdır. Yansıtma faturasında, faturaya konu olan harcama şirkete ait değildir, yansıttığı bir başka şirketin harcamasıdır. Bu nedenle yansıtma faturasındaki harcama gider olarak kaydedilmez. Faturanın önce gider, ardından gelir hesabına alınması halinde ciro gereksiz yere büyütecektir bu nedenle bu konuya dikkat edilmelidir.