Yevmiye Defteri Nedir? Nasıl Tutulur?

İş Yönetimi 2dk
İş Yönetimi

Yevmiye defteri nedir? Neden ve nasıl tutulur? Yevmiye defteri ile ilgili sorularınızı bu yazıda cevapladık!

“Yevmiye” Ne Demek?

TDK, “yevmiye” sözcüğünü, “gündelik” ve “her gün” ifadeleriyle tanımlar. Yevmiye, muhasebede ise günlük işlemler ile taraflar arasındaki anlaşmaya istinaden ayni ya da nakdi ödenen, günlük çalışma bedelini ifade eder.
Şirketler, çalışanlarına ödedikleri yevmiyeleri kaydetmek zorundadır.

Yevmiye Kaydı Nedir?

İşletmelerin yaptıkları ticari işlemleri belgelemek adına tarih sırasında, maddeler halinde kaydetmesine yevmiye kaydı denir. Yevmiye kayıtları, yevmiye defterinde ya da diğer adıyla günlük defterde yer alır.
Ödemesi yapılan yevmiyelerin belgelerinin ya da makbuzlarının mutlaka yevmiye kaydının olması gerekir.

Yevmiye Defteri Nedir?

Muhasebede ticari işlemler ile çalışanlara yapılan ödemelerin madde madde, tarih sırasına göre ve ilgili belgelerle birlikte kaydedildiği deftere yevmiye defteri denir. Yevmiye defterine düşülen bilgilerin evraklar ile kanıtlanabilmesi gerekir. Zira muhasebe disiplininde, evrakı olmayan hiçbir işlem yapılamaz. Yevmiye defterinin açılışı, şirketin kurulduğu günkü açılış bilançosuna göre yapılır.

Yevmiye ve Yevmiye Defteri Neden Önemlididir?

Yevmiye, işçiye günlük bazda yapılan ödemeyi ifade eder. Bu yüzden muhakkak belgelenmeli ve yevmiye kayıtlarında yerini almalıdır. Yevmiye sistemi özellikle inşaat sektöründe ve tarım işletmelerinde bol bol kullanılır. Bu tip işletmelerdeki çalışanlar, ücretlerini günlük bazda alır. Bu alanlarda çalışan işçilerin bazen işveren ile haftalık ve aylık biçimde anlaştığını da görebiliriz. Yine de onların bile bazen yevmiye aldığını görürüz.

Kimler Yevmiye Defteri Tutar?

Ticari Defterlere İlişkin Tebliği gereği, gerçek ya da tüzel ticaretle ilgilinen herkes yevmiye defteri, envanter defteri ve defter-i kebir tutmak mecburiyetindedir. Çünkü ticaretle uğraşanlar, bu defterlerle her dönem elde ettikleri kazancı net şekilde ortaya koymak ve denetlenebilir şekilde sunmak zorundadır.
Bu sistem ise ancak deftere işlenen bilgilerle, iktisadi ve mali durumlar ile borç ve alacak ilişkilerini ortaya koyan belgelerle yürütülür. İşletme faaliyetlerini bu defterlerden takip etmek mümkündür. defterler, gerekince inceleme yapılarak kontrol edilir.
Yevmiye defterinin de arasında bulunduğu bu defterleri tutarken Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerindeki usul ve esaslara uyulur.

Yevmiye Defteri Nasıl Tutulur?

Yevmiye defteri tutarken şu noktalar göz önünde bulundurulmalıdır:

 • Yevmiye defteri, faaliyetlerine yeni başlamış firmaların açılış bilançosu ile açılır. İşe devam eden işletmelerin ise önceki dönem sonu bilançosundaki veriler ile açılış kaydı yapılmalıdır.
 • Ay ya da dönem sonunda verilen beyannameler yevmiye defteri ile uyumlu olmalıdır.
 • Yevmiye defterinin yasal olması için noterden onaylanmış olması zorunludur.
 • Yevmiye defteri Türkçe tutulur ve Türk Lirası ile kayıt yapılır. Yanına dilenirse yabancı dil eklenebilir.
 • Yevmiye kayıtlarında harf, sembol, rakam ve kısaltmalar varsa hepsi anlamı ile birlikte kaydedilmelidir.
 • Kayıtların hatasız, eksiksiz ve düzenli olması gerekir.
 • Kayıtlar zamanında işlenmelidir. Kayıtlar 10 günden fazla gecikemez.
 • Yevmiye defteri ciltli ise sayfaları koparılmamalıdır. Yaprak sırası düzenli olmalıdır.
 • İşletmelerin kaydını muhasebe fişi, bordro, primanota gibi yetkililerin imza ve parafını taşıyan vesikalara dayandırıp yürütmesi halinde işlemlerin kaydedilip deftere işlenmesi gerekir. Bu kayıtlar 45 günden uzun sürmeyecek şekilde kayıt kaydedilir.
 • Yevmiye defterinde yanlışlık olduğunda muhasebe kurallarına uygun biçimde düzeltme yapılabilir.
 • Hatalı kaydın üzeri yalnızca bilgiyi düzeltmek amacıyla çizilebilir. Eski kayıtların anlaşılmayacak hale getirilmesi doğru değildir.