Açık Fatura Nedir? Nasıl Kesilir?

Muhasebe ve Finans Hukuk ve Vergi KOBİ 2dk
Muhasebe ve Finans Hukuk ve Vergi KOBİ

Adını sıkça duyduğumuz açık fatura, vadeli satış yapıldığında düzenlenip kullanılır. Kapalı fatura ise peşin ödeme faturasıdır.
Peki, ticari hayatta uygulaması olan fakat vergi kanunlarında bir tanımı ve ayrımı olmayan açık faturanın ayrıntıları nelerdir? Açık fatura nasıl kesilir? Açık fatura ile kapalı fatura arasındaki farklar nelerdir? Bu yazıda açık faturayı tüm boyutlarıyla ele aldık.

Açık Fatura Nedir?

Vadeli bir satış yapılırsa, faturanın üst bölümüne kaşe vurulur, fatura imzalanır. İşte bu türdeki faturalara açık fatura denir.
Açık faturanın vergi kanunlarında bir tanımı ve ayrımı bulunmaz. Açık faturada, satılan ürün ya da hizmetin teslimi esnasında müşteri mal ya da hizmetin ücretini faturanın düzenlendiği zaman peşin olarak ödemez. Satıcı da tahsilatını o sırada yapmamış olur. Kısacası vadeli bir satış gerçekleşir. İşte bu tip durumlarda düzenlenen faturaya açık fatura diyoruz.

Açık Fatura Nasıl Kesilir?

Açık fatura kesilirken, faturanın üst bölümüne muhakkak imza atılmalıdır. Bu imza, müşterinin borcunun da açık olduğu yani ödemediği anlamını taşır.

Açık Fatura ile Kapalı Fatura Arasındaki Farklar Nelerdir?

Aslında açık ve kapalı fatura arasında, fatura bedelinin peşin ya da vadeli ödendiğini gösteren fark haricinde bir fark yoktur.
Kapalı faturada borç ödeme işleminin gerçekleştiğini göstermek için faturanın alt kısmı kaşelenip imzalanırken açık faturada faturanın üst kısmı kaşelenip imzalanır. Böylece borcun olduğunu anlarız.
Ticari hayatta sıkça kullanılan açık ve kapalı fatura, kanunlarda tanınan, tanımlanan ve açıklanan fatura türleri değildir. Vergi kanunları, kaşenin faturada nereye vurulduğu ile de hukuki açıdan ilgilenmediği için bu iki fatura türünün içeriği ile ve tahsilatın yapılıp yapılmadığı ile ilgil de bir yasal ispat söz konusu olamamaktadır. Bu yüzden satış faturasının açık ya da kapalı olarak kesilmesi, tamamen müşteri ile satıcı arasındaki ticari teamüllere, iletişime ve ilişkiye bağlıdır.