Kapalı Fatura Nedir? Açık Faturadan Ne Farkı Vardır?

Muhasebe ve Finans 3dk
Muhasebe ve Finans

Ülkemizde birçok alanda kullanılan kapalı fatura, kullanıcıların kapalı fatura nedir sorusunu sormasına yol açıyor. Kapalı fatura ve açık fatura, bu anlamda en çok karıştırılan iki fatura çeşitleri arasında yer alıyor. Her iki fatura türü benzer özellikler taşısa da aralarında belirli farklar bulunmaktadır.
Bu yazıda her iki fatura türü ile ilgili bilgiler bulabileceksiniz.

Kapalı Fatura Nedir?

Kapalı fatura, satış işlemi gerçekleştirilen ürün ya da hizmetlerin ödemesinin fatura kesildiği anda gerçekleştiği fatura türüdür. Kapalı faturanın kapsadığı bir diğer konu da satış işlemi karşılığında ödenecek ücretin peşin olarak anında ödenmesidir. Böylelikle satış işlemi tamamlanır, fatura kesilir ve ödeme gerçekleşir.
Kapalı faturanın tamamlanması ile satıcı ve alıcının sürece dair herhangi bir ilişiği bulunmaz.

Açık Fatura Nedir?

Satış işleminin gerçekleştiği ürün ya da hizmetler için ödenecek olan tutarın kişi tarafından belirlenen vade planı ya da zaman aralığında ödenmesine açık fatura adı verilir.

Açık ve Kapalı Fatura Arasındaki Farklar Nelerdir?

Açık ve kapalı fatura, en yaygın kullanılan iki fatura türüdür. Birbirlerine oldukça benzer olan bu iki fatura türünde belirli farklılıklar yer alıyor. Bu özellikler ise bir faturanın açık ya da kapalı fatura olduğunu belirleyen özelliklerdir. Açık ve kapalı fatura arasındaki farklar ise şöyle:

  • Açık faturada ödenmesi gereken miktar bir vade planı ile belirlenen taksitler aracılığı ile ödenmektedir. Kapalı faturada ise hizmet karşılığında ödenmesi gereken ücret faturanın kesildiği anda ödenir.
  • Açık faturada yer alan imza ve kaşe gibi önemli bilgiler faturanın üst kısımlarında yer almaktadır. Kapalı faturada kaşe ve imza ise faturanın en alt kısmında yer alır.
  • Kısacası, açık ve kapalı fatura arasındaki en önemli farkı açık faturada ödenmesi gereken ücret vade planı ile ödenirken, kapalı faturada faturanın kesildiği an ödenmesidir.

E-Fatura Kapalı Kesilir mi?

Fatura işlemleri dahilinde merak edilen sorulardan birisi de e-fatura kapalı kesilir mi sorusudur. E-fatura sistemleri üzerinde ister açık ister kapalı fatura kesmek mümkündür. Bu iki fatura arasındaki en büyük fark ödeme şeklidir.
Açık faturada ödemeler faturanın kesildiği esnada gerçekleşmez. Borç açık bir şekilde kalır ve bu nedenle ismi açık fatura olarak adlandırılır. Kapalı faturada ise faturanın kesildiği anda ödeme gerçekleşir ve fatura kapanır.

Kapalı Faturada Tahsilat Makbuzu Kesilir mi?

Tahsilat makbuzu satışı gerçekleşen bir ürünün ya da hizmetin ücretinin ödendiği anda oluşturulan belgedir. Bir diğer anlamda, tahsilat makbuzu ürünün ya da hizmet ücretinin ödendiğini gösteren belge olarak karşımıza çıkar. Kapalı faturada ise ödeme peşin olarak gerçekleşir.
Ancak, kapalı faturada da tahsilat makbuzunun oluşturulması gerekir. Açık ve kapalı fatura kavramları, kanunlar dahilinde yoktur. Bu kavramlar piyasada kendiliğinden oluşmuş kavramlardır. Bu noktada tüm faturalar açık fatura olarak görülür. Çünkü, her faturada ödeme henüz gerçekleşmemiştir. Tahsilat makbuzunun kesilmesi ile faturanın ödemesinin yapıldığı kanıtlanır. Kısacası, tahsilat makbuzunun kesilmesi ile faturanın kapandığı, ödemenin gerçekleşmiş olduğu belirtilir.

Kapalı Fatura Örnekleri

Kapalı faturanın kullanıldığı durumlara bazı örnekler şöyle:

  • Özellikle küçük perakende işletmeleri veya hızlı satış noktaları gibi yerlerde, müşteri ürünü alır almaz ödeme yapar. Bu durumda, kasada yapılan ödeme, hemen bir fatura kesilmesine neden olur.
  • Bazı hizmet işletmeleri, hizmetin anında tamamlanmasının ardından müşteriden hemen ödeme alabilir ve buna bağlı olarak bir kapalı fatura düzenleyebilir. Örneğin, bir kuaförün sunduğu bir hizmetin ardından müşteri hemen ödeme yapabilir.
  • Online alışveriş sitelerinde, müşteri siparişi tamamladığı anda ödeme yapar ve bu durumda sistem otomatik olarak bir kapalı fatura oluşturabilir.