Cari Hesaplar Nedir? Cari Hesap Takibi Nasıl Yapılır?

Muhasebe ve Finans Mikro Ürünler KOBİ İş Yönetimi 5dk
Muhasebe ve Finans Mikro Ürünler KOBİ İş Yönetimi

Birçok şirket ve şirket sahibi için cari hesap, büyük önem arz eden, bilinmesi ve takip edilmesi gereken bir konu… Bu yazımızda, şirketlerin ticari faaliyetlerinin kaydı ve takibi için bilinmesi gereken cari hesap kavramını ayrıntıları ve takip yöntemleriyle ele aldık.

Cari Nedir?

TDK, “cari” sözcüğünü “Geçerli olan, yürürlükte olan” olarak tanımlarken, “cari hesap” ifadesini de “İki taraf arasında sürüp giden alacak verecek işlemlerinin tutulan hesabı” olarak açıklar.

Cari Hesaplar Nedir?

“Cari hesap nedir?” muhasebenin en çok sorulan sorularının başında gelir.
Cari hesaplar, alacak ve borçlarınızı belirleyip kontrollü biçimde takip etmenizi sağlar. Tam da bu işlevi itibarıyla firmanızın kalbidir. Veri girdileri ve bunların analizi sayesinde etkili bir alacak ve borç takibi yapabilir, böylece müşteri ve tedarikçilerinizle kolayca ve hızlıca anlaşabilir, nihayetinde de nakit akışınızı kontrol altında tutabilirsiniz.

Cari Hesap Açmak için Gereken Belgeler Nelerdir?

Cari hesap açmak için gereken belgeler şunlardır:

 • T.C. nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport
 • Adres teyiti için bir belge (ikametgah, son 3 aya ait abonelik gerektiren bir fatura, herhangi bir kamu kurumu tarafından verilen bir belge)

Cari Hesap Takibi Nedir?

Cari hesap takibi, birbirleriyle ürün veya hizmet alım satım işlemleri yapan şirketlerin, alım satımdan kaynaklanan gelir gider akışını kayıt altına alarak, hizmet ve ödeme ilişkisini görüp inceleyebilmesidir. Cari hesap takibi, yalnızca iki şirket arasında yapılmaz. Bir şirket ve kişi arasında da yapılabilir.
Cari hesap takibi, borç ve alacaklarınızı ayrıntılı biçimde izlemenizi sağlar. Böylece veri bazlı karar alabilir, anlaşmazlık hallerini daha kolay çözebilir, müşterilerinizle mutabakat yapabilirsiniz.

Cari Hesap Takibini Kim Yapar?

Cari hesap takibini işletme sahibi veya şirket içinde görevlendirilmiş herhangi bir personel yapabilir.

Cari Hesap Takibi Nasıl Yapılır?

Cari hesap takibi; cari hesap defterleri, Excel veya cari hesap programları aracılığıyla yapılabilir.
Ancak cari hesaplarınızın takibi için Excel veya defter kullanıyorsanız verileriniz arttıkça takibiniz zorlaşabilir, bu da cari hesaplarınızı yönetmenizi zorlaştırabilir.

Cari Hesap Defterleri Üzerinden Takip

Cari hesap takip araçlarından ilki, cari hesap defteridir. En eski araçlardan biri olan bu defter 3 ana bölümden oluşur. Bu bölümlerden birinde alacaklılar, birinde satıcılara ait borçlar ve bir diğerinde ise vergi borcu gibi borç ve alacaklar tutulur. Cari hesap defterleri teferruat içeren araçlardır ancak raporlamaya uygun değildir.

Excel Üzerinden Takip

Excel’de bölümler yerine kartlar bulunur. Şirket, her müşterisi ve tedarikçisi için ayrı düzenlenmiş cari hesap kartları oluşturmalıdır.
Her müşteri ve tedarikçi için ayrı ayrı düzenlenmiş bu kartlarda; cari hesap tipi, takip numarası, isim, alacak bakiyesi, borç bakiyesi gibi bilgiler yer almalıdır.
kartlar sürekli olarak güncellenmelidir. Excel’de işlem yapmanın en büyük handikaplarından biri de zaman içinde artan Excel tablolarını kontrol etmenin, birbiriyle ilişkilendirmenin oldukça güç olmasıdır.

Cari Hesap Programları Kullanarak Takip

Kullanımı en kolay cari hesap aracı ise cari hesap programlarıdır. Cari hesaplar, defter ve Excel’in dışında cari hesap programları kullanılarak zamandan tasarruf ettirecek şekilde takip edilebilir. Bu araçlar, internetin oldukça yaygınlaşmasıyla ve teknolojinin getirdiği tüm yenilikler sayesinde şirketlerin ihtiyaçlarına uygun cevapları verebilen özel yazılımların geliştirilmesiyle ortaya çıkmıştır.
Cari hesap programı, özellikle zaman ve iş gücü açısından şirketin işini kolaylaştırarak diğer şirket ve kişiler ile kurduğu alacak ve borç takibi ilişkisinin daha rahat izlenmesini sağlar.
Etkili bir cari hesap takibi için Mikro Yazılım’ın Cari Hesap Programı sayfasına göz atabilir ve şirketinizin ihtiyaçlarına göre şekillenebilen çözümlerini kullanabilirsiniz.

Cari Hesap Yönetimi Neden Önemli?

Bir işletmenin muhasebesi ve sürdürülebilirliği için cari hesap takibi olmazsa olmazlardandır. Bunun önemli sebeplerinden bazıları şunlar:

 • Müşterilerden tahsilatlar ve tedarikçilere ödemelerin düzenli olması, işletmenin nakit akışını sağlar ve finansal sıkıntıları önler.
 • Alacaklar ve borçlar, işletmenin finansal sağlığı hakkında bilgi verir, finansal kararlar için temel oluşturur.
 • Müşteri ilişkilerini yönetmek ve müşteri ödemelerini düzenlemek, müşteri sadakatini artırır.
 • Gecikmiş ödemeleri erken tespit eder ve işletmeyi olumsuz etkileyen finansal sorunları çözmeye yardımcı olur.
 • Mali denetimler ve raporlar için düzenli kayıtlar sağlar, işletmenin mali sağlığını gösterir.
 • Alacaklar ve borçların takibi, finansal riskleri azaltır, gecikmiş ödemeleri ve tedarikçi sorunlarını hızlıca çözmeye yardımcı olur.

Cari Hesap Yönetimi ile İlgili Önemli Kavramlar

Cari hesap konusu ile ilgili anlamını merak ediyor olabileceğiniz kavramlar ve terimleri sizin için derledik.

Cari Hesap Sözleşmesi Nedir?

Cari hesap sözleşmesi; alım satım işlemi yapmış tarafların, ürün, hizmet ve diğer hususlardan dolayı birbirlerinde oluşan alacak ve borç durumlarını tek tek istemekten vazgeçip bunları kalem kalem alacak ve borca çevirdikleri, hesabın kesilmesinden ortaya çıkacak bakiyeyi birbirlerinden isteyebileceklerine dair yapılan sözleşmeye denir.

Cari Hesap Ekstresi Nedir?

Cari hesapları görüntülemek için kullanılan alana cari hesap ekstresi denir. Cari hesaptaki borç, alacak ve toplam bakiyeler, cari hesap ekstresi adlı sütun üzerinden incelenir. Cari hesap ekstresinde; tarih, fiş numarası, tür, borç, alacak ve toplam bakiye gibi bilgiler bulunur. Buradaki bakiyelerde A ve B harfleri bulunur. Bu harfleri takip ederek borç ve alacak bilgisine erişilir.
Cari hesap ekstresinde A borçlu, B de alacaklıdır. Toplam alacak ve toplam borç da sütunlarda ayrıntılı şekilde incelenebilir. Bu sayede cari hesap ekstresi oluşturmak da oldukça kolaylaşır. Kullandığınız programa göre sistem değişse de hesabınızı kolayca oluşturabilir ve takip edebilirsiniz.

Cari Dönem Nedir?

Cari dönem, bir cari hesabın kapsadığı zaman aralığını ifade eder. Her bir işletmenin takip ettiği cari hesaplar belirli bir zaman dilimini temsil eder.
İşletmeler, cari hesap kayıtlarını yıllık, aylık ve haftalık olarak günceller ve bu şekilde cari dönemleri oluştururlar.
Cari dönemlerin niteliği ve uzunluğu işletmelere göre farklılık gösterebilir.
Belirli bir cari döneme ait olan cari hesaplar, verilerin analiz edilmesi, raporların oluşturulması ve değerlendirmelerin yapılmasını kolaylaştırarak daha verimli bir yönetimi destekler.

Cari Hesap Borcu Nedir?

Şirketler yaptıkları alım satım işlemlerinde ötürü birbirleri ile alacak ve borç ilişkisi kurar. Borç ilişkisi kuran bu şirketler, birbirleri arasında cari hesap oluşturur. Cari hesap oluşturan bu şirketler, ürün veya hizmet alım satımı yaptıklarında alacak ve borç bedellerini hesaba girerler ve her seferinde ödeme gerçekleştirmezler. Alacaklı ve borçlu tarafların sabit olmayıp değişebildiği cari hesaplarda, ürün veya hizmeti satın alan şirketin cari hesap borcu bulunmuş olur.

Cari Bakiye Ne Demek?

Cari bakiye, henüz nakdi olarak ödenmemiş bakiye bedelini ifade eder. Yani, bir işletmenin diğer kişilere veya kurumlara borçlu veya alacaklı olduğu miktarı gösterir.
Borç bakiyesi, işletmenin diğer taraflara borçlu olduğu miktarı temsil ederken, alacak bakiyesi işletmenin diğer taraflardan alacaklı olduğu miktarı ifade eder.
Cari bakiye, borç bakiyesi ile alacak bakiyesi arasındaki farkı hesaplayarak işletmenin net finansal pozisyonunu gösterir.

Cari Kod Nedir?

Cari Kod, cari kartlara veya müşteri hesaplarına özel bir tanımlayıcı koddur. Her cari kart, işletmenin muhasebe işlemlerinde benzersiz bir cari kod ile temsil edilir. Cari kodlar, işletmelerin fatura, irsaliye, çek, senet, banka işlemleri gibi muhasebe işlemlerini sınıflandırmak ve takip etmek için kullanılır.
Cari kodlar, muhasebe yazılımlarında ve ERP (Enterprise Resource Planning) sistemlerinde kullanılır.

Cari Kart Nedir?

Cari kart, bir işletmenin ERP veya muhasebe programlarında kayıtlarının tutulduğu ve takip edildiği herhangi bir alacak veya borç ilişkisi içeren kişiyi veya tüzel kişiyi temsil eden bir hesaptır. Cari kartlar, işletmelerin finansal işlemlerini düzenlemek ve takip etmek için kullanılır. Bir işletmenin cari kartları genellikle şunları içerir:

 • Müşteriler
 • Tedarikçiler
 • Hizmet Sağlayıcıları
 • Bankalar
 • Diğer Alacak ve Borç İlişkileri
 • Çalışanlar ve Ortaklar

Cari Oran Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Cari oran işletmelerin finansal sağlığını ve likiditesini değerlendirmek amacıyla kullanılan bir finansal orandır. Bir işletmenin dönen varlıklarının (kısa vadeli varlıklarının) kısa vadeli borçlarına oranını ifade eder.
Dönen varlıklar: İşletmenin nakit, alacaklar, stoklar ve kısa vadeli yatırımlar gibi likit varlıklarını içerir.
Kısa vadeli borçlar: İşletmenin kısa vadeli borçlarını, tedarikçi borçlarını, kredileri ve diğer kısa vadeli finansman kaynaklarını içerir.
Cari oran, işletmenin kısa vadeli finansal taahhütlerini ne ölçüde karşılayabileceğini gösterir. Yani, işletmenin dönen varlıklarını kullanarak kısa vadeli borçlarını ödeyebilme yeteneğini yansıtır.
Cari oranın yüksek olması, işletmenin kısa vadeli borçlarını karşılama kapasitesinin yüksek olduğunu gösterirken, düşük bir cari oran işletmenin bu taahhütleri karşılarken zorluk yaşayabileceğini işaret eder.