e-Beyanname Nedir? Nasıl Kullanılır?

Muhasebe ve Finans Hukuk ve Vergi KOBİ 2dk
Muhasebe ve Finans Hukuk ve Vergi KOBİ

Finansal sistemin tamamen elektronik ortama taşındığı bir çağdayız. Artık beyanname ve vergi ödemeleriyle ilgili işlemler de hızlı ve pratik şekilde online olarak yapılabiliyor.
Peki e-beyanname nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır? Sorularınızı cevaplayalım.

e-Beyanname Nedir?

Vergi dairesi gönderilmesine gereken beyannamelerin ilgili usul kanunlarına göre elektronik ortamda iletilmesine e-Beyanname denir. Noterler, mali müşavirler, serbest muhasebeciler, döner sermayeli işletmeler, il özel idareleri, belediyeler, belediyelere bağlı işletmeler, katma bütçeli idareler ve kamu iktisadi teşebbüsleri e-Beyanname gönderme uygulamalarını kullanıyor.

Kimler e-Beyanname Verebilir?

e-Beyanname verebilecek gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki gibidir:

 • Meslek mensupları (Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler)
 • Muhasebeye ilişkin işlemleri, meslek mensupları tarafından gerçekleştirilen mükellefler
 • Beyannamelerini meslek mensubuna imzalatma gerekliliği bulunmayan mükellefler
 • Yeminli Mali Müşavirlerle tam tasdik sözleşmesi imzalayan mükellefler
 • Gayrimenkul sermaye iradı mükellefleri
 • Avukatlar
 • Noterler ve kamu kurumları
 • Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri,
 • İl Özel İdareleri ve Katma Bütçeli İdareler
 • Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve iştirakleri
 • Döner Sermayeli İşletmeler

e-Beyanname Kimler için Zorunludur?

e-Beyanname vermenin zorunlu olduğu durumlar şöyle:

 • Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın Mükellefleri,
 • Özel tüketim vergisi, özel iletişim vergisi ve şans oyunları vergisi mükellefleri
 • BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) Mükellefleri, Kurumlar Vergisi mükellefleri,
 • Mesleki, ticari ve zirai faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükellefleri
 • Bir işletmeye bağımlı olarak çalışan ve 3568 sayılı kanuna göre ruhsatlı bulunan meslek mensuplarının muhasebe işlemlerini yerine getirdiği oluşumlar
 • Gayrimenkul sermaye iradı mükellefleri

e-Beyannamenin Avantajları Nelerdir?

e-Beyanname’nin avantajları şu şekilde sıralanabilir:

 • e-Beyanname, gümrük işlemlerini hızlandırarak kağıt tabanlı süreçlere göre daha verimli bir şekilde çalışmayı sağlar. Elektronik ortamda yapılan beyannameler, manuel işlemlerin azalmasına ve süreçlerin hızlanmasına katkıda bulunur.
 • Kağıt, matbaa, kargo ve diğer fiziksel belgeleme maliyetleri e-Beyanname ile ortadan kalkar. Bu da işletmelerin maliyetlerini azaltmalarına yardımcı olur.
 • Elektronik sistemler, beyanname verilerinde hataları tespit edebilir ve tutarsızlıkları önleyebilir. Bu, gümrük işlemlerinin daha doğru ve güvenilir olmasını sağlar.
 • Elektronik beyanname süreçleri, manuel işlemlerden daha hızlı olduğu için işletmelere zaman tasarrufu sağlar. Hızlı işlemler, ürünlerin daha hızlı bir şekilde gümrükten geçmesini sağlar.
 • Elektronik beyanname sistemleri, yetkilendirilmiş kişilerin herhangi bir yerden ve herhangi bir cihazdan erişimine olanak tanır. Bu da işlemlerin uzaktan ve esnek bir şekilde yönetilmesine imkan sağlar.
 • Kağıt kullanımının azalması, e-Beyanname sayesinde çevresel etkileri azaltabilir. Elektronik belgelerin tercih edilmesi, kağıt tüketimini azaltarak çevre dostu bir yaklaşımı destekler.
 • Elektronik beyanname sistemleri, güvenlik önlemleriyle donatılmıştır. Bu, verilerin yetkisiz erişimlere karşı korunmasını sağlar.

e-Beyannameye Nasıl Başvurulur?

Elektronik beyanname uygulamasından faydalanmak için kullanabileceğiniz programlar bulunuyor. Bu programlar aracılığıyla beyannamelerinizi elektronik ortamdan ilgili vergi dairesine gönderebilirsiniz. İster tüzel kişi ister gerçek kişi olun, vergi dairesine başvurduktan sonra Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu’nu doldurarak başvuruda bulunabilirsiniz. Gerçek kişiyseniz bizzat, tüzel kişiyseniz kanuni temsilcinizle başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.
Başvurudan sonra Mikro Yazılım’ın sitesinden e-Beyanname programı indirebilirsiniz. Rahatça kullanabileceğiniz bu programların kurulumunu ve kullanımını, internet sitesindeki ayrıntılı kılavuzlardan öğrenebilirsiniz.