e-Fatura Mükellefine e-Arşiv Faturası Kesilir Mi?

Muhasebe ve Finans E-Dönüşüm Genel 2dk
Muhasebe ve Finans E-Dönüşüm Genel

e-Fatura mükellefi müşterisine e-Arşiv Faturası düzenlenir mi? Bir e-Fatura mükellefi olarak işletmeniz için kesilmiş e-Arşiv Faturası yasal mıdır? Cevaplar yazımızda!

e-Fatura Nedir, Kimlere Kesilir?

e-Fatura, kısaca kağıt faturanın elektronik formudur. e-Fatura’nın özellikleri şunlardır:

  • e-Fatura’nın veri format ve standardı Maliye Bakanlığı’nın merkezi platformu olan Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenir.
  • Vergi Usul Kanunu (VUK) gereği, e-Fatura’da bir faturada olması gereken tüm bilgiler bulunmak zorundadır.
  • e-Fatura’nın satıcı ve alıcı arasındaki iletimini GİB yapar.
  • e-Fatura, kağıda basılmaz; tüm işlemleri dijital ortamda gerçekleştirilir.

e-Arşiv Nedir, Kimlere Kesilir?

e-Arşiv; geleneksel kağıt faturanın elektronik ortamda düzenlenip ikinci nüshasının dijital olarak saklanmasını ve ibraz edilmesini sağlayan bir e-Dönüşüm uygulamasıdır. e-Arşiv Fatura şu özellikleri taşır:

  • Dijital ortamda düzenlenip dijital ortamda saklanır.
  • Online olarak ibraz edilir.
  • Kağıt faturanın ikinci nüshası e-Arşiv aracılığıyla elektronik ortamda saklanır.

e-Arşiv Fatura’nın(İnteraktif) e-Fatura’dan Farkı Nedir?

e-Fatura, GİB’e kayıtlı e-Fatura mükelleflerine kesilip gönderilir ve kağıt nüshası yoktur. e-Arşiv Fatura ise alıcının e-Fatura mükellefi olmadığı, yani kağıt fatura kullanıcısı olduğu durumlarda kullanılır.
Kısacası şayet e-Fatura mükellefiyseniz, e-Fatura sistemine kayıtlı olmayan müşterilerinize e-mail ile e-Arşiv Fatura gönderebilir, kağıt faturalarınızın ikinci nüshasını elektronik fatura formatında saklayabilirsiniz.

e-Fatura Sistemine Kayıtlı Kullanıcılara e-Arşiv Fatura Kesilir Mi?

433 sıra numaralı VUK Genel Tebliği “3. e-Arşiv Uygulaması İzni” başlıklı bölümde şu hüküm yer alır:
“397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura uygulamasına kayıtlı olanlara düzenledikleri faturaları anılan tebliğe göre e-Fatura olarak oluşturmak, iletmek, muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmek zorundadırlar.”
Yukarıdaki bilgilerin ve VUK’un hükmünün ışığında şunu söyleyebiliriz: VUK’un belirlediği koşullara göre e-Fatura kullanıcısı olan mükelleflere kesilecek faturanın türü, e-Fatura olmalıdır. e-Fatura kullanıcısı olan birine düzenlenen e-Arşiv Faturası, e-Fatura’nın yerini tutmaz ve geçerli sayılamaz.

e-Arşiv Faturası Kesmek için e-Fatura Kullanıcısı Olmak Gerekir mi?


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan yasal düzenlemelere göre, e-Arşiv Fatura uygulamasından yararlanmak isteyen firmaların öncelikle e-Fatura sistemine kayıtlı olması gerekir.
Bu durumda hem e-Fatura hem de e-Arşiv kullanıcıları, e-Fatura mükellefleri haricindekilere e-Arşiv gönderebilir.

e-Fatura Mükellefine e-Arşiv Fatura Kesilirse Ne Yapılmalı?


Böyle bir durumla alıcı olarak karşılaşırsanız, karşı taraftan e-Arşiv Fatura’yı iptal edip e-Fatura düzenlemelerini isteyebilirsiniz.
Eğer siz e-Fatura mükellefi müşterinize yanlışlıkla e-Arşiv Fatura düzenlemişseniz, sizin e-Arşiv Fatura iadesi yaparak yerine e-Fatura düzenlemeniz gerekir.

Yanlışlıkla düzenlenen e-Arşiv veya matbu fatura, kayda alınıp KDV Beyannamesi için konu edilirse iptal edilemez. Bu durum, VUK gereği cezai uygulama gerektirir.

e-Fatura Mükellefine e-Arşiv Fatura Kesmenin Cezası Nedir?


Eğer e-Fatura kesilmesi gereken bir e-Fatura mükellefine e-Arşiv Fatura kesilir ve bu fatura gereken sürede iptal edilmezse faturayı kesen kullanıcıya Özel Usulsüzlük Cezası uygulanır.

Yanlış Kesilen Faturanın İptal Süresi Nedir?


Eğer e-Fatura kesilmesi gereken bir kullanıcıya e-Arşiv Fatura kesilmişse bu faturanın iptal edilmesi ve e-Fatura oluşturulması gerekir. Bu e-faturanın düzenlenmesi için mal veya hizmetin tesliminden itibaren 7 günlük bir iptal süresi söz konusudur.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.