Fatura Ünvanı Nedir? Hangi Bilgileri İçerir?

Genel 2dk
Genel

Bir şirketin en önemli evrakı, yaptığı işler karşısında düzenlediği faturalardır. Fatura çeşitleri karşımıza hem matbu formatta hem de elektronik formatta çıkar.
Peki, faturalarda fatura unvanının yeri nedir? Detayları sizin için derledik.

Bir Faturada Hangi Bilgiler Bulunur?

Fatura unvanı, faturada bulunması gereken bilgilerden biridir. Peki, faturada tam olarak hangi bilgiler olmazsa olmazdır?

 • Fatura ibaresi
 • Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası
 • Maliye Bakanlığı ibaresi veya noter tasdik mührü şekli
 • Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası
 • Alıcının (müşterinin) adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası
 • Malın ve hizmetin türü, miktarı, birim fiyatı ve tutarı
 • Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası
 • Kaşe ve imza

Fatura Ünvanı Nedir?

Fatura ünvanı, firmanın sahip olduğu isimdir. İşletmenin muhasebe işleri için kestiği faturalardaki bilgileri içerir.

Bireysel Fatura Unvanı Nedir?

Vergi mükellefi olmayan bireysel fatura kullanıcılarının, bireysel vergi numaralarını kullanarak düzenledikleri unvanlar bireysel fatura unvanlarıdır.
Bireysel fatura unvanı genellikle bireysel müşterinin isim-soyisim bilgilerinden oluşur.

Fatura Unvanı Neden Önemlidir?

Fatura unvanı, bir işletmenin ticari kimliğini temsil eden ve hukuki statüsünü belirten önemli bir unsurdur. Bu unvan, işletmenin müşterileriyle olan ticari ilişkilerde şeffaflığı artırır, vergi ve muhasebe işlemleri için kayıt tutmayı kolaylaştırır, rekabet gücünü artırabilir, hukuki koruma sağlayabilir ve işletmeye profesyonel bir imaj kazandırabilir.
Bu nedenlerle, doğru bir fatura unvanı seçimi, işletmenin güvenilirliği, tanınırlığı ve başarısı için önemlidir.

Fatura Unvanı Hangi Bilgileri İçerir?

Faturada unvan;

 • Firma ismini,
 • Kişinin adı ve soyadını,
 • Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi’nin adını,
 • Kayıt numarasını içerir.

İsim, gerçek kişilerde ad ve soyadı, tüzel kişilerde ise tescilli şirket ismidir.

Fatura Unvanında Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Fatura unvanı seçerken şu kıstasları göz önünde bulundurmalısınız:

 • Fatura unvanı, şirketin tam adını içermelidir. Eksik veya yanlış bilgi içeren faturalar, muhasebe işlemlerini zorlaştırabilir.
 • Unvanda şirketin hukuki statüsü belirtilmelidir. Örneğin, bir limited şirketse “Limited Şirketi” ifadesi yer almalıdır.
 • Şirketin vergi mükellefiyet numarası ve vergi dairesi bilgileri doğru bir şekilde yer almalıdır. Bu bilgiler, vergi kayıtları ve denetimler için önemlidir.
 • Tüm bilgiler eksiksiz, hatasız, profesyonel şekilde doldurulmalıdır ve okunaklı olmalıdır.

e-Fatura Mükellefi Unvan Değiştirirken Neler Yapmalı?

e-Fatura mükellefi, unvan değişikliği yaparken, eğer e-fatura uygulamasına kayıtlı ise unvanı değişince 15 gün içinde unvan değişikliğine ait Ticaret Sicil Gazetesi’nin fotokopisi ve durumu anlatan bir dilekçe ile Gelir İdaresi Başkanlığı’na posta yoluyla başvurmalı.
Ayrıca yeni unvana ait mali mührü almak için de Kamu Sertifikasyon Merkezi’ne elektronik ortamdan başvurması gerekiyor. Unvan değişikliği yapan mükellef, e-fatura sistemindeki unvanını dilekçesi ile güncelleyebilir. Yeni mali mührünü temin edene kadar da eski unvana ait mali mührü ile işlem yapmaya devam edebilir.