Gayri Safi Hasılat Nedir? Gelir ile Bağıntısı Nasıldır?

Genel 2dk
Genel

Gayri safi hasılat kavramı en küçük işletmeden dünyayı yöneten devletlere kadar en çok konuşulan kavramlardan biridir. Ülkelerin veya işletmelerin ekonomik gelişmişlikleri ile ilgili çıkarımlarda bulunabilmek için önemli bir paritedir.
Gayri safi hasılat, bir işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği (genellikle bir sene) gelirle doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle gayri safi hasılatın anlaşılabilmesi için gelirin tam olarak ne demek olduğu bilinmelidir. Detaylar yazımızda.

Gelir Ne Demek?

Gelir, hem iş hayatımızın hem de günlük yaşantımızın en önemli kelimelerinden biridir. TDK’da gelir sözcüğü “Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, varidat” olarak açıklanır.
Ayrıca gelir kelimesi, aylık, kira vb. getiri, irat, hasılat kavramlarıyla da tanımlanabilir. Gelir, net ve brüt gelir olarak ikiye ayrılır.

Hangi Kazançlar Gelir Statüsündedir?

Gelir, ülkemizde belirli şartlar sağlandığında vergiye tabi tutulan kalemlerden biridir. Gelir Vergisi Kanunu’na göre gelire giren kazanç ve iratlar:

Gayri Safi Hasılat Nedir?

Brüt gelir olarak da bilinen gayri safi hasılat, bir işletme tarafından, giderler için kullanılan veya kullanılacak olan toplamın herhangi bir bölümünü hesaba katmadan elde edilen tüm geliri ifade eder.
Gayrı safi hasılat, yalnızca mal ve hizmet satışından elde edilen parayı değil, aynı zamanda faiz, hisse satışı, döviz kurları ve mülk ve ekipman satışlarından elde edilen parayı da içerir.
Brüt gelir rakamının altında, genel giderler, maaşlar, satın almalar, zararlar ve malzeme maliyetleri dahil olmak üzere net gelirin bulunması için düşülmesi gereken tüm masraflar bulunur. Yani net gelir, tüm işletme maliyetlerinin gayri safi hasılattan düşüldüğünde kalan rakamdır. Bu rakam eksilerdeyse zarar, artı bir değerse kÂr edilmiş demektir.

Gelir ve Gayri Safi Hasılat Arasındaki Bağıntı Nasıldır?

Gelir, diğer manasıyla hasılat, kâr etme amacıyla yapılan bir ekonomik faaliyetin öz sermaye üzerindeki gayri safi maliyeti düşürülmeden önceki etkisidir.
Gayri safi hasılat; hasılat kaleminin iade, indirim ve iskontosu düşürülmeden önceki tutarıdır. Gayri safi hasılat terimi, genellikle brüt satışları ifade eder.

Gayrimenkul Örneğinde Gayri Safi Hasılat

Gayri safi hasılat, farklı sektörlerde birçok farklı şekilde anlaşılabilir. Bu sektörler arasından bir örnek olması adına gayrimenkulde gayri safi hasılatın nasıl tanımlandığını incelemek istedik.
Gayri safi hasılat, gayrimenkul sermaye iratlarında, kanunda belirlenmiş mal ve hakların kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak nakden veya aynen tahsil edilen kira bedellerinin tutarıdır.