KDV Beyannamesi Nedir? Nasıl Düzenlenir?

Hukuk ve Vergi 2dk
Hukuk ve Vergi

Mal ya da hizmet alım satımı yapıyorsanız mutlaka bildirmeniz gereken vergi türleri arasında KDV beyannamesi de bulunuyor. KDV beyannamesi ile ilgili sorularınızı bu yazıda yanıtladık.

KDV Nedir?

Bir mal veya hizmet alan kişinin o mal veya hizmeti aldığı yere ödediği vergi türü, Katma Değer Vergisi KDV olarak bilinir.
Devlet, dolaylı vergi türlerinden biri olan KDV’yi, vatandaş ve işletmelerden kamu hizmetlerine harcamak üzere alır. KDV her ülkede farklı oran ve kurallarla uygulanır.
Türkiye’de ürüne duyulan ihtiyacın derecesine göre uygulanan KDV, yüzde 1, yüzde 10 ve yüzde 20 olmak üzere üç çeşittir. Ekmek gibi temel tüketim ürünleri ile lüks sayılmayan barınma ihtiyaçlarına yüzde 1 oranında KDV uygulanırken süt, yumurta, peynir gibi yine lüks kategorisinde olmayan temel tüketim ürünlerine yüzde 10 KDV oranı uygulanır. Telekomünikasyon ürünleri ve beyaz eşyalara yüzde 20 Katma Değer Vergisi uygulanır.
KDV hesaplaması sonrası sıra KDV beyannamenizi oluşturmaya gelir.

KDV Beyannamesi Ne Zaman Beyan Edilip Ödenir?

Tüketiciler KDV’yi mal veya hizmeti satın alırken malın asıl bedeliyle birlikte öder.

  • Katma değer vergisi beyannamesi, izleyen ayın 28. günü akşamına(23.59) kadar verilir.
  • Katma değer vergisi beyannamesi (3 aylık), 3 aylık dönemi izleyen ayın 28. günü akşamına(23.59) kadar verilir.
  • Katma değer vergisi beyannamesi (sorumlu sıfatı ile Beyan), izleyen ayın 28. günü akşamına kadar verilir.
  • Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar katma değer vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın 21’inci günü akşamına kadar (değişiklik öncesinde 24’üncü günü akşamına kadar idi) ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdürler. Yine vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar bir vergilendirme dönemine ait katma değer vergilerini beyanname verecekleri ayın 23’üncü günü akşamına kadar (değişiklik öncesinde 26’ncı günü akşamına kadar idi) ödemeye mecburdurlar. Bu değişiklikler, 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

KDV Beyannamesi Nasıl Düzenlenir?

KDV beyannamesi, Katma Değer Vergisi Beyannamesi Formu ile düzenlenir.

  • Beyannamenin üst kısmındaki bölümde mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve ilçesi yazıldıktan sonra yanındaki bölümde, beyannamenin verildiği döneme ait yıl ve vergilendirme dönemlerinden aylık mı yoksa üç aylık mı olduğuna dair işaretleme yapılır.
  • Tutarlar sağa yazılır.
  • Vergi dairesine verilen KDV beyannameleri okunaklı ve hatasız olmalı, mavi ya da siyah tükenmez kalemle doldurulmalıdır.
  • Beyannameyi, bağlı olduğunuz vergi dairesine elden verebilir ya da posta yolu ile taahhütlü veya iadeli taahhütlü olarak gönderebilirsiniz.

KDV Beyannamesi e-Beyanname Sistemi ile Verilir mi?

Vergi dairesine bildirmeniz gereken evrakları internet vergi dairesi aracılığı ile e-Beyanname sistemi üzerinden elektronik ortamdan da gönderebilirsiniz. KDV beyannamelerinizi vergi dairesine gitmeden e-Beyanname sistemi üzerinden vermeniz mümkün.
Elektronik beyanname kullanmak ve tüm süreçlerinizi hızlandırmak için Mikro Yazılım’ın e-Beyanname programlarından faydalanabilirsiniz.