Katma Değer Vergisi (KDV) Nedir? Ne Zaman Ödenir?

Genel 3dk
Genel

Bu yazıda sizler için Katma Değer Vergisi’ni özellikleri, ödeme zamanları ve diğer tüm ayrıntılarıyla anlattık.

Katma Değer Vergisi (KDV) Nedir?

Katma Değer Vergisi (KDV), vergi mükellefi, yani satıcıların, oluşturdukları katma değer üzerinden aylık olarak ödedikleri vergi türüdür. Bir ürün veya hizmetin alıcısına ulaşmasına kadar geçen zamandaki değer artışının adıdır.
Bir başka deyişle Katma Değer Vergisi, bir ürünü veya hizmeti satın alan kişinin o ürün veya hizmeti aldığı yere ödediği vergi ödemesi olarak tanımlanabilir.
Katma Değer Vergisi, ürün ve hizmet satışlarında satıcı tarafından hesaplanıp alıcıdan tahsil edilerek vergi dairesine ödenen bir vergi türüdür. 3065 sayılı Kanun çerçevesinde uygulanan KDV, 1985 yılında yürürlüğe girmiş bir tüketim vergisi türüdür.

KDV Hangi İşlemlerden Alınır?

Katma değer vergisinin alındığı birçok alan bulunur. Bu alanlar şunlardır:

 • Ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti kapsamındaki teslim ve hizmetler
 • Taşınır ve taşınmaz mallar ile hak kiralamaları
 • Her türlü malın ya da hizmetin ithalatı
 • Her türlü iletişim hizmetleri
 • Her türlü şans oyunları
 • Boru hattı ile petrol ve gaz taşımacılığı
 • Profesyonel sanatçıların yer almış olduğu konser ve gösteriler
 • Profesyonel sporcuların yer aldığı maç ve yarışmalar
 • Gümrük depolarında yapılan satışlar
 • Müzayede suretiyle yapılan satışlar

Katma Değer Vergisi alınan alanlar arasında gösterilebilir.

Katma Değer Vergisi Oranları

Günümüzde ürün teslimatları ve gerçekleştirilen hizmetler için uygulanan 3 farklı KDV oranı bulunur. Bu belirlenen oranlardan en sık rastlanılanı yüzde 20’dir.
Diğer oranlar indirimli oranlar olarak adlandırılır ve değerleri yüzde 1 ve yüzde 10 şeklindedir.

–Yüzde 1 KDV oranı uygulanan bazı ürün ve hizmetler:–

 • Tahıllar, bakliyatlar, ihraç potansiyeli yüksek bazı tarım ürünleri
 • Kullanılmış binek otomobilleri ve traktörler
 • Belli değerin altındaki 150 m²’yi aşmayan konutlar
 • İmalatta kullanılan bazı makina ve cihazlar

–Yüzde 10 KDV oranı uygulanan bazı ürün ve hizmetler:–

 • Gıda maddeleri
 • Tekstil ve konfeksiyon ürünleri
 • Özel eğitim, kurs, servis, yurt hizmetleri
 • İnsan, hayvan, bitki sağlığı hizmetleri, ilaçlar ve cihazlar
 • Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri
 • Yemek, konaklama hizmetleri
 • Zirai alet ve ekipmanlar, bazı mesleki ekipmanlar, mobilyalar

** Yüzde 20 KDV uygulanan bazı ürün ve hizmetler:**

 • Mobilyalar
 • Beyaz eşya
 • Araba
 • Sigara ve alkol

Hangi ürün veya hizmetlerin indirimli KDV diliminden vergilendirileceği Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirli aralıklarla kararlaştırılır. Hazırlanan listede yüzde 1 ve yüzde 10 KDV oranı uygulanacak mal ve hizmetler gurubunda yer almayan tüm işlemler için KDV oranının yüzde 20 olarak uygulanacağı bilinmelidir. Değişkenlik gösteren bu listeyi incelemek ve KDV oranlarının detayları hakkında daha fazla bilgi almak için Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Katma Değer Vergisi Beyannamesi Nedir?

KDV beyannamesi, satılan ürün ve hizmetten elde edilen kazançlar üzerinden hesaplanan vergi miktarlarının vergi daireleri vasıtası ile devlete bildirilmesidir.
KDV beyannameleri, bazı küçük işletmeler için üç ayda bir olsa da genellikle her ay verilir. KDV Beyannamesi bir aylık sürenin ardından takip eden ayın 28. gününe kadar, bağlı bulunulan vergi dairesine beyan edilir.
Verginin ödenme süresi de beyan ile aynıdır. KDV’nin yanlış hesaplanması ve beyannamede yanlışlıklar olması, işletmelere zaman ve maliyet açısından birçok zorluk çıkarabilir. Bu nedenle hesaplamaların doğru yapılması oldukça önemlidir.

KDV Beyannamesi Ne Zaman Ödenir?

KDV beyannameleri genellikle işletmelerin mali müşavirleri tarafından hazırlanır.

 • Katma değer vergisi beyannamesi, izleyen ayın 28. günü akşamına(23.59) kadar verilir.
 • Katma değer vergisi beyannamesi (3 aylık), 3 aylık dönemi izleyen ayın 28. günü akşamına(23.59) kadar verilir.
 • Katma değer vergisi beyannamesi (sorumlu sıfatı ile Beyan), izleyen ayın 28. günü akşamına kadar verilir.
 • Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar katma değer vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın 21’inci günü akşamına kadar (değişiklik öncesinde 24’üncü günü akşamına kadar idi) ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdürler. Yine vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar bir vergilendirme dönemine ait katma değer vergilerini beyanname verecekleri ayın 23’üncü günü akşamına kadar (değişiklik öncesinde 26’ncı günü akşamına kadar idi) ödemeye mecburdurlar. Bu değişiklikler, 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ödemekle yükümlü olduğunuz herhangi bir vergi tutarı çıkmasa dahi KDV beyannamesinin damga vergisi ödemesi yapılır.
2024 yılı için güncel damga vergisi fiyatı 308,36TL’dir.

KDV Nasıl Hesaplanır?

KDV hesabını, yalnızca KDV tutarı hesaplayarak ya da KDV dahil edilmiş haliyle oluşan toplam tutarı hesaplayarak iki farklı yolla gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca bu hesabı, Mikro Yazılım’ın KDV hesaplama aracı ile de yapabilirsiniz.

Yalnızca KDV Tutarı Nasıl Hesaplanır?

Yalnızca KDV tutarını hesaplarken

 • KDV’si hesaplanacak ücretin belirlenmesinin ardından, bu tutarın %1, %10 veya %20 oranlarından hangi KDV oranına girdiğini bulun.
 • Belirlediğiniz tutarı, uygun olan oran ile çarpın.

KDV Dahil Toplam Tutar Nasıl Hesaplanır?

KDV dahil toplam tutarı hesaplarken

 • KDV’si hesaplanacak ücretin belirlenmesinin ardından uygun olan KDV oranını bulun ve belirlediğiniz orana 1 ekleyin. (%10 ise: 0,10+1=1,10)
 • Yüzde ile belirlediğiniz tutarı çarpın.