Muhasebe Fişi Nedir? Türleri Nelerdir?

Muhasebe ve Finans 2dk
Muhasebe ve Finans

Muhasebe fişinin ne olduğunu, ne işe yaradığını, kullanım şeklini ve türlerini bu yazıda sizin için anlattık.

Muhasebe Fişi Nedir?

Yevmiye defterine işlenecek muhasebe kaydını içeren, doğruluğunun teyidi için yetkili makamlara onaylatılan muhasebe belgesine muhasebe fişi denir.
Muhasebe fişi, yevmiye defteri için kaydın taslağı gibidir. Bu tasnif edici özelliği sebebiyle de çoğunlukla büyük şirketler tarafından kullanılır.

Muhasebe Fişi Neden Kullanılır?

Muhasebe fişinin kullanımı zorunlu değildir. Muhasebe fişleri, kayıtların kontrolünü sağlar ve yanlış kayıtları engeller. Ayrıca aynı özellikteki birden fazla işlemin toplu olarak kaydedilmesini de sağlar. Bu yüzden yevmiye defterinin daha düzenli hale gelmesine yardım eder.

Muhasebe Fişinin Özellikleri Nelerdir?

Muhasebe fişinin pek çok işlevi ve avantajı vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

  • Muhasebe fişleri varlık sebebi gereği kayıtların kontrolünü sağlar.
  • Muhasebe fişleri sayesinde yevmiye defteri, çok daha düzenli hale gelir.
  • Kayıtların yanlış girilmesi önlenir.
  • Aynı nitelikteki işlemleri toplu olarak kaydetmeyi sağladığı için birçok kayıt işlemine pratiklik kazandırılır.

Muhasebe Fişi Nasıl Hazırlanır?

Muhasebe fişleri günümüzde ticari muhasebe programları ile dijital ortamda kolayca hazırlanabilir. Farklı şablon türleri ile oluşturulabilecek muhasebe fişi, çıktısı alınarak kayıtla ilgili belgeler eşliğinde kullanılabilir.
Muhasebe fişinin alt kısmında ilgili muhasebe fişini düzenleyen ve kontrol eden yetkili kimselerin imzaları için de bir alan bulunur. Aslında muhasebe fişinin kullanımında belirli kural ve standartlar bulunmaz. Çoğu büyük firma, muhasebe fişini kendi ihtiyaçları doğrultusunda düzenleyerek kullanır.

Muhasebe Fişi Türleri Hangileridir?

Muhasebe fişleri, kullanım amacına göre üç çeşide ayrılır:

  • Kasa tahsil fişi
  • Tediye Makbuzu
  • Mahsup fişi

1. Kasa Tahsil Fişi

Kasa tahsil fişi, kasaya para girince ve kasa hesabı borçlu olduğunda kullanılır. Peki bu durumlar hangileridir?
Malın peşin olarak satılması, bankadan para çekilmesi, alacak senedinin tahsil edilmesi ve benzeri durumlar kasaya para girdiğinde oluşan durumlara örnektir.
İşletme kasasına giren nakit, kimden veya hangi kurumdan hangi nedenle alındıysa ve hangi hesaba alacak olarak kaydedilecekse kasa tahsil fişi bunu gösterir. Kasa fişinde borçlu hesap daima kasa hesabıdır. Bu nedenle, sadece alacaklı hesap yazılır.

2. Kasa Tediye (ödeme) Fişi

Tediye fişi veya tediye makbuzu, kasadan para çıktığı zaman hazırlanır ve kullanılır. Yani bu fiş türünde, kasa hesabı alacaklı durumdadır. Malın peşin alınması, bankaya para yatırılması, borç senedinin ödenmesi ve benzeri haller bu durumlara örnektir.
Kasa ödeme fişi, işletme kasasından çıkan paranın çıkma sebebini, kime hangi nedenle ödendiğini, hangi hesaba borç olarak kaydedileceğini belirtir. Bu fiş türünde alacaklı hesap daima kasa hesabıdır; bu nedenle yalnızca borçlu hesap yazılır.

3. Mahsup Fişi

Mahsup fişi, kasaya para girdiğinde veya kasan para çıkınca kullanılmaz. Kasa hesabı ile ilgisi olmayan, tamamı nakit olmayan işlemler için hazırlanır. Bu işlemleri, kredili mal alınması, satıcılara banka aracılığıyla borç ödenmesi ve benzeri işlemler olarak sıralamak mümkün. Mahsup fişinde borçlu ve alacaklı hesaplar için iki kısım bulunur. Bu kısımlara borçlu ve alacaklı hesapların kodu, adı ve tutarı yazılır.