Şahıs Şirketi ile Limited Şirket Arasındaki Farklar Nelerdir?

Genel Girişimcilik Hukuk ve Vergi 3dk
Genel Girişimcilik Hukuk ve Vergi

Şirketiniz için bir ticari varlık yapısı seçmek, girişimci olarak vereceğiniz hem en önemli hem de muhtemelen en kafa karıştırıcı kararlardan biridir. Bir avukat veya vergi uzmanı değilseniz her bir ticari kuruluş türü arasındaki farkları ilk başlarda anlamak zor olabilir. Bununla birlikte ticari kuruluş seçiminiz; ne kadar vergi ödeyeceğiniz, evrak işlerine ne kadar zaman harcamanız gerektiği ve biri şirketinize dava açması durumunda ne olacağı gibi faktörleri etkileyecektir. Bu nedenle hangi şirketin seçilmesi gerektiği oldukça önemli bir husustur.
Bu yazımızda, bu konuyu ele alarak şahıs şirketi ile limited şirket arasındaki farkları derledik.

Şahıs Şirketi Nedir?

Şahıs şirketi, ortaklarının sorumluluklarının sınırsız olduğu, tüzel kişiliğe sahip olan, oluşturulması en basit ve en ucuz şirket türüdür.
Kendi başına işletmenin bütün faaliyetlerini yürüten bir kişi, tek mal sahibi olarak adlandırılır.
Örneğin, bir perakendeci olarak çalışıyorsanız, serbest meslek sahibiyseniz, çevrimiçi bir iş yürütüyorsanız veya başka bir şekilde mal ve hizmet satıyorsanız, istisnai bir iş yapısını benimsemediğiniz sürece tek mal sahibi olursunuz.

Bir şahıs şirketi, sahibinin adı altında faaliyet gösterebilir veya Tarz Kuaför gibi sonradan oluşturulmuş bir ad altında iş yapabilir. Bu isim yalnızca bir ticari addır - tek mal sahibi sahibinden ayrı bir tüzel kişilik oluşturmaz.

Şahıs şirketi, basitliği, kurulum kolaylığı ve nominal maliyeti nedeniyle popüler bir işletme biçimidir. Tek mal sahibinin yalnızca adını kaydettirmesi ve yerel lisansları alması gerekir. Geriye bir tek şirketin faaliyetlerine başlamak kalır. Bununla birlikte, belirgin bir dezavantaj ise şahıs şirketinin sahibinin, işletmenin tüm borçlarından şahsen sorumlu olmasıdır. Bu nedenle, tek mal sahibi işletme mali sıkıntıya girerse, alacaklılar işletme sahibine karşı dava açabilir. Bu davalar başarılı olursa, mal sahibi işletme borçlarını kendi parasıyla ödemek zorunda kalacaktır.

Şahıs şirketleri, şirket sahibinin adını kullanarak dava açabilir veya dava edilebilir. Birçok işletme, şahıs şirketi olarak başlar ve işletme geliştikçe daha karmaşık işletme biçimlerine geçiş yapar.

Limited Şirket Nedir?

Sahipleri için birçok esneklik sunan limited şirket bir veya daha çok gerçek ya da tüzel kişi tarafından, bir ticaret unvanı altında kurulan şirketlerdir. Limited şirketin sahipleri; yönetim yapılarına, operasyonel süreçlerine ve vergi işlemlerine karar verebilir. Bir kişi tek üyeli bir limited şirket oluşturabilir veya birden fazla kişi çok üyeli bir limited şirket oluşturabilir.

Bir işletmenin limited şirket olup olmadığını anlamak oldukça kolaydır çünkü yasal adı “limited şirket” ifadesi ile bitecektir. Bir limited şirketin en önemli özelliği, üyelere işletmenin borç ve yükümlülüklerinden sorumluluk koruması sunmasıdır. Normal şartlarda, bir ticari alacaklı veya işletmeye dava açan biri, maliklerin kişisel varlıklarından hak iddia edemez.

Limited Şirketlerde Sermaye Alt Limiti 2023

Şahıs şirketinden farklı olarak limited şirketin kurulabilmesi için bir sermaye alt limiti vardır. 2024 yılı itibariyle sermaye alt limiti 50 bin TL’dir.
Sermaye alt limiti nedeniyle birçok girişimci şahıs şirketi olarak başlamayı ardından ilerleme durumuna göre anonim şirket veya limited şirkete dönüşmeyi tercih eder. Örneğine sıkça rastlanan bu evrilmenin sebebi, organizasyonel işlemler artıp sermaye akışı genişledikçe daha sağlam bir yapılaşmaya ihtiyaç duyulmasıdır.

Limited Şirket Mi Şahıs Şirketi Mi?

Bir limited şirket ve şahıs şirketi çok farklı iki mekanizmaya sahiptir.
İşletmeniz için en iyi iş modelini belirlerken öncelikle fırsatları ve hedeflerinizi değerlendirmelisiniz. Uzun vadede bir limited şirket şahıs şirketinden daha karlı olabilir; ancak kısa vadeli hedeflerinize hızla ulaşmak için sizi yorucu bir sürece götürebilir. Limited şirketlerin şahıs şirketinden en önemli farkı daha sağlam bir yapıya sahip olmasıdır.

Limited şirketlerde ortakların veya yöneticileri rolleri her zaman net olmasa da belirlidir. Şahıs mülkiyetinde tüm dış sorumluluk bir kişiye aittir ve yapı, şirket içindekiler tarafından kurulan sözlü veya yazılı bir ortaklığın kurallarına uyacaktır.

Bu noktada bir ikilemle karşılaşabiliriz: Hemen faaliyete geçmeyi ve fikirlerini gerçekleştirmeyi ve iş kapasiteleri arttığında tüzel kişilik aşamasına geçmeyi tercih edenler için şahıs şirketi, ticari faaliyete sermaye ile girerek belirli bir iktisadi amaç doğrultusunda daha sağlam bir yapı ile şirketini ilerletmek isteyenler için ise limited şirketi önerebiliriz.

Ne Kadar Vergi Ödemeniz Gerekir?

Uygulamada şahıs şirketi ve limited şirketin vergi ödemesi miktarları çok farklı değildir. Her iki şirket türünde de %1 ile %20 oranlarında KDV vergilendirmesi uygulanır. Burada önemli olan, şirketin türü değil ürünün türüdür.

  • Şahıs şirketlerinin vermesi gereken gelir vergisi oranları her yıl %15 ile %40 arasındadır.
  • Limited şirketler ise 2023 itibariyle %20 oranında kurumlar vergisinden mesuldür.
  • Limited şirketler dağıttıkları kar payları üzerinden de vergi ödemek zorundadır. Limited şirketler, dağıttıkları kar payı üzerinden %15 oranında Gelir Vergisi stopajı yapar. Ancak limited şirketlerin sahiplerinin kâr dağıtımı yapma zorunluluğu yoktur. Bunun yerine şirketten huzur hakkı ya da düzenli maaş alabilirler.

Limited Şirkette Prestij ve Markalaşma Aşaması

Limited şirketler, şahıs şirketleri ile karşılaştırıldığında resmi kurumlar nezdinde daha prestijli bir konuma sahiptir. Markanızı büyütebilmek ve kurumsallaşma engellerine takılmamak için limited şirketi seçmek sizin için daha avantajlı olabilir.