SGK İşveren Payı Nedir? Nasıl Hesaplanır? 2024

Muhasebe ve Finans Genel KOBİ 2dk
Muhasebe ve Finans Genel KOBİ

Bir çalışanın işletmeye olan SGK maliyeti nasıl hesaplanır? 2024 için SGK Primi İşveren Payı ne kadardır? Nasıl hesaplanır? Sorularınızın cevabı bu yazıda.

Personelin İşverene Maliyeti Nedir?

Personel Giderleri, tüm sektör ve işletmelerde en önemli masraf kalemlerinden biridir. Personele yapılan masraf yalnızca o personele yapılan maaş ödemesi demek değildir. Maaş haricinde SGK primi ve işsizlik sigortası ödemeleri, yemek ve ulaşım giderleri, eğitim kalemi vb. ödemeler de personel için yapılan masrafa dahildir.
Şirketlerin, çalışanlarının masrafını doğru şekilde hesaplamaları, işletmenin verimliliği ve kârlılığı için gerekli diğer hesaplamaları ve üretimi de etkileyecektir. Peki SGK maliyeti nasıl hesaplanır?

SGK Sigorta Primi Nasıl Hesaplanır?

Sigorta prim hesaplaması için öncelikle işçinin brüt maaşını bilmek gerekir. Brüt maaş ise net maaş, SGK işçi primi, işsizlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi kalemlerinin toplamından oluşur.

Brüt Maaş Nasıl Hesaplanır?

Birçok hesaplama gibi personel maliyeti de brüt maaş üzerinden hesaplanır. Peki brüt maaş nasıl hesaplanır? Bunun için önce elbette net maaşı bilmek gerekir.
Brüt maaş şu formül ile kolayca elde edilir:
Brüt maaş: Net maaş + SGK primi + İşsizlik primi + Gelir vergisi + Damga vergisi (SGK işçi primi + İşsizlik primi)

İşçilik Maliyeti Nasıl Hesaplanır?

İşçinin işverene olan maliyeti, yalnızca brüt maaş değildir. Personel maliyetini, brüt maaş ve SGK işveren payını birbirine ekleyerek bulabiliriz. O halde SGK sigorta ve işsizlik primlerini de hesaplamalıyız.
SGK ve işsizlik primlerinin oranları brüt maaş için saptanan taban ve tavan tutarlar arasındadır. SGK primleri,
2024 SGK primi, tavan tutarı olan 150.018,75 TL üzerinden hesaplanır. 17.002,12 TL’lik net taban tutar, asgari ücrettir. Asgari ücretin brüt hali ise 20.002,50 TL’dir.

SGK Primleri Hesabı Nasıl Yapılır?

Brüt asgari ücret, 2024 senesi için 20.002,50 TL olarak belirlendi. Bu ücret üzerinden işveren Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi, Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigorta Primi, Genel Sağlık Sigortası Primi ve İşsizlik Sigortası Primi’ni de öder.
Buna göre işverenin toplam maliyeti şöyledir:
Brüt Aylık Ücret: 20.002,50 TL
İşveren SGK Payı %20,5: 4.100,51 TL
İşveren SGK Teşvik %5: 1.000,13
İşveren İşsizlik Sigortası Payı %2: 400,05
İşverene toplam maliyet: 23 bin 502